Works - 159028-2021

31/03/2021    S63

Slovakia-Bratislava: Construction work

2021/S 063-159028

Voluntary ex ante transparency notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
National registration number: 00699021
Postal address: Hlboká cesta 2
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 833 36
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ing. Adriana Gajdošová
E-mail: adriana.gajdosova@mzv.sk
Telephone: +421 259782891
Internet address(es):
Main address: www.mzv.sk
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Zahraničná politika

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn

Reference number: 140771/2020
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn, ktorá bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie Generálna rekonštrukcia objektu ZÚ Londýn vyhotovenej 09/2018, v súlade s podmienkami územného rozhodnutia Permission for Development (Conditional) vydaného Planning and Borough Development dňa 23. januára 2018, v súlade so stavebným povolením Conditional Design Approval Certificate vydaným miestnym stavebným úradom Clarke Banks, Londýn dňa 15. júna 2018 a v súlade s podmienkami Crown Estate uvedenými v dokumente Licence for Alterations zo dňa 26. júna 2019, listom spoločnosti JLL zo dňa 30. marca 2020.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 300 852.16 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45111100 Demolition work
45111300 Dismantling works
45112700 Landscaping work
45211350 Multi-functional buildings construction work
45261410 Roof insulation work
45262100 Scaffolding work
45262520 Bricklaying work
45262650 Cladding works
45262660 Asbestos-removal work
45310000 Electrical installation work
45313100 Lift installation work
45314320 Installation of computer cabling
45321000 Thermal insulation work
45323000 Sound insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45410000 Plastering work
45421000 Joinery work
45430000 Floor and wall covering work
45440000 Painting and glazing work
45453000 Overhaul and refurbishment work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: UKI London
Main site or place of performance:

25 Kensington Palace Gardens, Londýn, Spojené kráľovstvo

II.2.4)Description of the procurement:

Budova Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne bola postavená v roku 1969 a v roku 1971 získala prestížnu cenu Kráľovskej spoločnosti britských architektov (RIBA) za najlepšiu novostavbu v Londýne. Objekt má dve podzemné podlažia, päť nadzemných podlaží a celkovú úžitkovú plochu 2 962,88 m2. V budove sú umiestnené administratívne priestory veľvyslanectva, konzulárne oddelenie, reprezentačné priestory, hospodársko-technické priestory, podzemná garáž, byty pre zamestnancov a jeden kuriérny byt. Predmetom rekonštrukcie sú búracie práce, dispozičné zmeny (vybudovanie nových priečok), výmena všetkých exteriérových zasklených stien a okien, výmena podláh, výmena povrchov stien (maľby, obklady), oprava drevených interiérových prvkov (schodisko, zábradlia, dvere, skrine,...).

Súčasťou rekonštrukcie je komplexná výmena technických rozvodov a technologických zariadení zdravotechnika, vzduchotechnika a chladenie, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž, plynoinštalácia, požiarna signalizácia a požiarny rozhlas, výmena kotolne, výťahu, technológie kuchyne, rekonštrukcia spevnených plôch, rampy do garáže, prípojky vodovodu, kanalizácie a plynu.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

V predchádzajúcej verejnej súťaži ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti a pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenili - verejná súťaž na rovnaký predmet zákazky bola realizovaná dvakrát, pričom prvýkrát nebola predložená žiadna ponuka a druhýkrát bol uchádzač, ktorý ako jediný predložil ponuku, z verejnej súťaže vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
26/03/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Avers, spol. s r. o.
National registration number: 41190840
Postal address: Michelská 240/49
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 141 00
Country: Czechia
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 6 494 346.00 EUR
Total value of the contract/lot/concession: 6 300 852.16 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract/lot/concession is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 35 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Elektroinštalácia, zdravotechnika, ÚT, plyn, VZT a chladenie, výťahy

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/03/2021