Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 159110-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Pruské: Mahlmaschinen

2023/S 055-159110

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Pruské
Nationale Identifikationsnummer: 00317721
Postanschrift: Pruské 1
Ort: Pruské
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 01852
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Roman Mikušinec
E-Mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Telefon: +421 908934680
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.obecpruske.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Pruské

Referenznummer der Bekanntmachung: DEN-090-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
43414000 Mahlmaschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Drvič s lisom, Horizontálny hydraulický lis, Nakladač s príslušenstvom,

Elektrický kompostér. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť

elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Drvič s lisom

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
43414000 Mahlmaschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Drvič s lisom. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky

súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Horizontálny hydraulický lis

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42636100 Hydraulische Pressen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Horizontálny hydraulický lis. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nakladač s príslušenstvom

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144710 Lademaschinen auf Reifen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Nakladač s príslušenstvom. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrický kompostér

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39234000 Kompostbehälter
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Elektrický kompostér. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu

zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program Kvalita životného prostredia

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 248-723791
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Drvič s lisom

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Horizontálny hydraulický lis

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Nakladač s príslušenstvom

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrický kompostér

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov rozhodol o zrušení nadlimitnej zákazky, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania číslo 272/2022 pod číslom 51100 MST zo dňa 27.12.2022 s predmetom zákazky: Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Obci Pruské" z dôvodu, že nedošlo k uzavretiu zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku z dôvodu neschválenia žiadosti verejného obstarávateľa o poskytnutie príslušnej dotácie a celý predložený projekt bol zo strany RO/SO zamietnutý. Verejný obstarávateľ proces verejného obstarávania opätovne nevyhlási.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023