Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 159138-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Rengøringstjenester i Europa-Huset i København

2023/S 055-159138

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation (COMM), Repræsentationen i Danmark, COMM.DGA1.C.CO — Copenhagen
Postadresse: Europa-Huset, Gothersgade 115
By: Copenhagen
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1123
Land: Danmark
E-mail: comm-d3-procurement-grants@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringstjenester i Europa-Huset i København

Sagsnr.: COMM/CPH/2022/OP/0189
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøringstjenester til Europa-Husets lokaler i København, Danmark. Den nuværende kontrakt udløber den 15.3.2023. Der vil derfor blive iværksat et nyt offentligt udbud vedrørende en fireårig tjenesteydelseskontrakt med Europa-Parlamentets forbindelseskontor i Danmark som deltagende ordregivende myndighed og med Europa-Kommissionen som ledende ordregivende myndighed.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 534 752.58 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Europa-Huset, Gothersgade 115, 1123 Copenhagen, DANMARK.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringstjenester i Europa-Huset i København.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Se venligst udbudsdokumenterne, der er tilgængelige på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10485

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 179-502701
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rengøringstjenester i Europa-Huset i København

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Coor Service Management
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 534 752.58 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 534 752.58 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023