Połączone kontrakty - 159284-2017

27/04/2017    S82    - - Połączone kontrakty - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy 

Polska-Kraków: Transformatory

2017/S 082-159284

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
Kraków
31-358
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Stępień
Tel.: +48 71/8895049
E-mail: malgorzata.stepien@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 71/8895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.tauron-dystrybucja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
TAURON Dystrybucja S.A.
plac Powstańców Śląskich 20
Wrocław
53-314
Polska
Tel.: +48 718895049
E-mail: malgorzata.stepien@tauron-dystrybucja.pl
Faks: +48 718895067
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tauron-dystrybucja.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa transformatorów SN/nN.

II.1.2)Główny kod CPV
31170000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa transformatorów SN/nN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa transformatorów olejowych do 160 kVA.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa transformatorów olejowych od 250 kVA

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa transformatorów olejowych od 250 kVA.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa transformatorów żywicznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa transformatorów żywicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
04/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa izolatorów.

II.1.2)Główny kod CPV
44111500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa izolatorów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory ceramiczne liniowe nn

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory ceramiczne liniowe nn.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory ceramiczne liniowe wsporcze SN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory ceramiczne liniowe wsporcze SN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory ceramiczne liniowe wiszące SN

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory ceramiczne liniowe wiszące SN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory ceramiczne stacyjne wsporcze wnętrzowe nn i SN

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory ceramiczne stacyjne wsporcze wnętrzowe nn i SN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory ceramiczne stacyjne wsporcze i liniowe wiszące WN

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory ceramiczne stacyjne wsporcze i liniowe wiszące WN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory kompozytowe liniowe wiszące SN

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory kompozytowe liniowe wiszące SN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Izolatory kompozytowe liniowe wiszące WN

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44111500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Izolatory kompozytowe liniowe wiszące WN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
02/10/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa kabli energetycznych SN i nN.

II.1.2)Główny kod CPV
31320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa kabli energetycznych SN i nN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kabli energetycznych nN

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa kabli energetycznych nN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kabli energetycznych SN

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa kabli energetycznych SN.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych.

II.1.2)Główny kod CPV
31321100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa kabli elektroenergetycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa kabli elektroenergetycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów elektroenergetycznych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa przewodów elektroenergetycznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN.

II.1.2)Główny kod CPV
44322200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa zestawów złączowych, złączowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Jeleniej Górze, Oddział w Legnicy, Oddział w Wałbrzychu, Oddział we Wrocławiu.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział w Opolu, Oddział w Gliwicach, Oddział w Częstochowie; Oddział w Będzinie, Oddział w Bielsku-Białej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Opolu, Oddział w Gliwicach, Oddział w Częstochowie; Oddział w Będzinie, Oddział w Bielsku-Białej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oddział w Krakowie, Oddział w Tarnowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44322200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Oddział w Krakowie, Oddział w Tarnowie.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
16/04/2018

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i nazw zadań w postępowaniu oraz przeprowadzenia kilku postępowań w ramach jednego przedmiotu zamówienia lub jednego postępowania podzielonego na części.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2017