Supplies - 159482-2021

31/03/2021    S63

Netherlands-Maastricht: Disposable gloves

2021/S 063-159482

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Academisch ziekenhuis Maastricht
National registration number: 14124959
Postal address: P. Debyelaan 25
Town: Maastricht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6229 HX
Country: Netherlands
Contact person: Youri Hamaekers
E-mail: youri.hamaekers@mumc.nl
Telephone: +31 433876132
Internet address(es):
Main address: http://www.mumc.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171415
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171415
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medische onderzoekshandschoenen

Reference number: 171415
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van medische onderzoekshandschoenen aan te besteden.

De aanbesteding geschiedt volgens de niet-openbare procedure (de niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met twee rondes, bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1.7.2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van 20 000 000 medische onderzoekshandschoenen aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een afroep(raam)overeenkomst af te sluiten met twee ondernemers voor levering van in totaal 20 000 000 medische onderzoekshandschoenen (te verdelen over vier maatvoeringen), voor de maximale duur van vier jaar, dat wat het eerst komt, met een gelijke verdeling over de twee ondernemers.

De aanbesteding geschiedt volgens de niet-openbare procedure (de niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure met twee rondes, bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2014/24/EU en de daaruit voortvloeiende "Aanbestedingswet 2012" van 1.7.2016.

Gunning vindt plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 5
Maximum number: 7
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De 20 000 000 medische onderzoekshandschoenen worden verdeeld over vier maatvoeringen, maat S t/m XL. De verdeling per maat is een inschatting derhalve behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om tussentijds per maat de aantallen bij te sturen (+-15 %).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie minimum geschiktheidseisen Negometrix.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/04/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 23/06/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Town: Maastricht
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/03/2021