Szolgáltatások - 159483-2016

11/05/2016    S90

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Vállalati társadalmi felelősségvállalás

2016/S 090-159483

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98–100, boulevard K. Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postai irányítószám: 2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Véronique Paulon
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1501
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalati társadalmi felelősségvállalás.

Hivatkozási szám: VP-1318.
II.1.2)Fő CPV-kód
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 3 rész 3 különálló, de kiegészítő szolgáltatási területre oszlik, amelyek célja holisztikus megközelítés biztosítása az EBB csoporton belüli vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) tekintetében. Az EBB csoport az összes operatív és funkcionális szolgáltatással kapcsolatos CSR-tevékenységeinek mérése és az ezzel kapcsolatos jelentéstétel az EBB csoport alapvető fontosságú eszközei a CSR-stratégiájának, célkitűzéseinek és céljainak kezeléséhez és kialakításához annak érdekében, hogy eleget tegyenek az érdekelt feleknek az EBB csoport CSR-teljesítményével szemben támasztott elvárásainak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fenntarthatósági jelentéstétel és kapcsolódó szolgáltatások

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fenntarthatósági jelentéstétel – széles körű platformot biztosít az EBB csoport tevékenységei CSR vonatkozású eredményeinek igazolása céljából, ezzel reagálva az érdekelt felek által a lényegességi értékelés révén meghatározott lényegességi szempontokra. Fontos, hogy az EBB csoport leglényegesebb szempontjait rendszeresen felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy az továbbra is megfelel az érdekelt felek elvárásainak, és jelentéseit átlátható módon készíti el, hogy érdekelt felek lehető legszélesebb köréhez eljusson.

Kapcsolódó szolgáltatások – a CSR részleg időről időre megbízást adhat konkrét feladatokra a keretmegállapodás időtartama alatt, ami segítséget nyújt a CSR részleg számára a feladatmeghatározások 4.1.2. szakaszában ismertetett jelentéstételi folyamat támogatásához vagy javításához. A szóban forgó rész szerinti konkrét megbízásokat a feladatmeghatározások II. mellékletében szereplő keretmegállapodás-minta 4. cikkével összhangban ítélik oda.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 480 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Környezetvédelmi jelentéstétel és kapcsolódó szolgáltatások

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A környezetvédelmi jelentéstétel az EBB csoport belső tevékenységeire, valamint szolgáltatások beszerzésére helyezi a hangsúlyt, beleértve az olyan elemeket, mint például az energia, vízhasználat, hulladékgazdálkodás, utazás (üzleti célú utazás és ingázás), IT és ingatlanok. Az EBB csoport jelenleg a GHG (greenhouse gas – üvegházhatást okozó gázok) protokollt alkalmazza a GHG-nyilvántartásának kiszámításához, aminek eredménye egy online közzétett, a szénlábnyommal kapcsolatos éves jelentés.

Kapcsolódó szolgáltatások – a CSR részleg időről időre megbízást adhat konkrét feladatokra a keretmegállapodás időtartama alatt, ami segítséget nyújt a CSR részleg számára a feladatmeghatározások 4.2.2. szakaszában ismertetett jelentéstételi folyamat támogatásához vagy javításához. A szóban forgó rész szerinti konkrét megbízásokat a feladatmeghatározások II. mellékletében szereplő keretmegállapodás-minta 4. cikkével összhangban ítélik oda.

Az ajánlattevőket felkérik arra, hogy tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen módon lehet az EBB csoport környezetvédelmi jelentéstételét fejleszteni a nemzetközi szabványokkal és az elfogadott bevált gyakorlattal összhangban. A szóban forgó rész odaítélési szakaszára vonatkozóan lásd a feladatmeghatározások 8.3. szakaszát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tanácsadói szolgáltatások

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73200000 Kutatási és fejlesztési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tanácsadói, szaktanácsadási és támogatási szolgáltatások alapvető részét képezik a CSR részleg tevékenységének az EBB csoport üzleti tevékenységeinek kiegészítése érdekében. Szakértői tudásra, kutatásra, összehasonlító teljesítményértékelésre és tanulmányokra van szükség, amelyek lehetővé teszik az EBB csoport számára a CSR megközelítésével kapcsolatos proaktívabb fellépést, illetve lehetővé teszik a csoport számára a CSR-nek az EBB csoport kultúrájába történő beillesztésével kapcsolatos stratégiák, politikák és cselekvési tervek további kidolgozását.

A konkrét megközelítés kiválasztásával kapcsolatban a Bank a következő célokat tűzte ki:

— rugalmasság – a szolgáltatásokat időben, igény szerint, minimális általános költségekkel nyújtják egy egyértelmű és átlátható eljárási kereten belül,

— megbízhatóság – a szolgáltatók kiválasztott csoportjával létesített hosszú távú kapcsolat biztosítja a szolgáltatások, az alkalmazottak és a vezetőség következetességét és folytonosságát a keretmegállapodás időtartama alatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2016
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 10:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kérésre a pályázatbontásról szóló írásos jegyzőkönyvet a pályázatot benyújtó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/04/2016