Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 159502-2023

17/03/2023    S55

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2023/S 055-159502

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 250-731624)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Wilk-Stanaszek
E-Mail: DKRZ-WPO1@nbp.pl
Telefon: +48 221852359
Fax: +48 221852359
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nbp.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie remontu i przebudowy bloku A Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPO1-EWS-241-0437/DA/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy bloku A Centrali NBP w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 obejmujące w szczególności:

1) wykonanie robót budowlanych w obiekcie bloku A Centrali Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz w pozostałych budynkach kompleksu Centrali NBP, do których należy doprowadzić instalacje z bloku A,

2) zapewnienie platformy CDE zgodnie z wymaganiami BIM oraz udostępnienie Zamawiającemu 20 kont na czas realizacji robót budowlanych oraz gwarancji i rękojmi za wady,

3) wykonanie lub zainstalowanie oprogramowania lub jego aktualizacja wraz z licencjami, zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie urządzeń i systemów, w tym konfiguracji serwerów centralnych zlokalizowanych w innych budynkach kompleksu Centrali NBP,

4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji powykonawczej, prawa własności egzemplarzy/nośników, na których dokumentacja powykonawcza została zapisana

5) przeprowadzenie instruktażu wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi instalacji, systemów i urządzeń, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach,

6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

7) udzielenie na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym na działanie urządzeń, wraz z wykonaniem przeglądów okresowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 5 do Swz.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 250-731624

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.2)
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/04/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.6)
Anstatt:
Tag: 18/07/2023
muss es heißen:
Tag: 24/08/2023
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.7)
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 27/04/2023
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: