A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 159605-2016

11/05/2016    S90

Magyarország-Budapest: Iskolaépületek kivitelezése

2016/S 090-159605

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsics András
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Telefon: +36 14714334
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Hivatkozási szám: 75-15-2546
II.1.2)Fő CPV-kód
45214200 Iskolaépületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes általános iskola tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 944 806 048.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45214210 Elemi iskola építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.

Kivitelezés: a Dunakeszi 2952. hrsz. ingatlanból telekalakítási eljárással kialakított ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány által a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében Dunakeszin megvalósuló 24 tantermes Általános Iskola – a kapcsolódó igazgatási, nevelőtestületi, szociális, üzemeltetési, sport és kültéri funkciókkal – tervezése, kivitelezése. További információt a műszaki leírás tartalmaz, amelynek része a tervezési program és mellékletei is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára (HUF) / Súlyszám: 65
Minőségi kritérium - Név: Egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkára (HUF) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A döntés-előkészítő tanulmány szakmai kidolgozottsága / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 65 és 10
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Bírálati szempontok.

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok és súlyszámok szerint:

1. egyösszegű nettó ajánlati ár a kivitelezési munkára (HUF) – 65;

2. egyösszegű nettó ajánlati ár a tervezési munkára (HUF) – 10;

3. a döntés – előkészítő tanulmány szakmai kidolgozottsága – 25.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 212-384128
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/04/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. (Konzorciumvezető)
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fejér-B.Á.L. Zrt.
Postai cím: Fő út 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 944 806 048.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Összegezés (eljárás eredményéről) megküldésének napja: 9.3.2015.

A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése és adószáma: West Hungária Bau Kft. – középvállalkozás, adószám: 11469830-2-13, és Fejér-B.Á.L. Zrt. középvállalkozás, adószám: 25308673-2-07.

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— Záév Építőipari Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1., Magyarország, adószám: 10738885-2-20,

— West Hungária Bau Kft. (konzorciumvezető), 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., Magyarország, adószám: 11469830-2-13 és Fejér-B.Á.L. Zrt. 8086 Felcsút, Fő út 217. Magyarország, adószám: 25308673-2-07 közös ajánlattevők.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/05/2016