Servicii - 159611-2017

27/04/2017    S82    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical

2017/S 082-159611

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan Cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: Daniela Crap
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/262
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru service aparatura medicala, divizat pe 113 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

Cod NUTS RO215

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 431 563 și 1 552 845 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau semestrial, în functie de buget si de necesitatile spitalului. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexele caietul de sarcini si informatii privind loturile.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectul acordului-cadru il reprezinta executarea operatiunilor de mentenanta a instalatiilor de radiologie, a dispozitivelor si echipamentelor medicale din cadrul sectiilor medicale ale Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, in scopul mentinerii acestora la parametrii normali de functionare, la standardele cerute conform legislatiei din România aplicata în momentul de fata – divizat in 113 loturi.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000, 50421200

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Acord-cadru de servicii intretinere si reparatii aparatura, conform Caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini, divizat pe 113 loturi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 431 563 și 1 552 845 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 1
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 1, revizia se va efectua ptr. 56 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 29 – 112.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 711 și 18 692 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 28 – 62. Valoare maxima contract subsecvent- 10.546,00 lei.
Lot nr: 10 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 10
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 10, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 24.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Lot nr: 100 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 100
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 100, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 101 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 101
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 101, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 102 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 102
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 102, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 200 și 16 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 8.400,00 lei.
Lot nr: 103 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 103
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 103, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 200 și 16 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 8.400,00 lei.
Lot nr: 104 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 104
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 104, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 700 și 22 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 11.400,00 lei.
Lot nr: 105 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 105
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 105, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 300 și 33 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 16.600,00 lei.
Lot nr: 107 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 107
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 107, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 600 și 46 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 23.200,00 lei.
Lot nr: 108 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 108
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 108, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31 000 și 62 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 62.000,00 lei.
Lot nr: 109 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 109
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 109, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 000 și 44 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 22.000,00 lei.
Lot nr: 11 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 11
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 11, revizia se va efectua ptr. 49 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 21 – 98.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 145 și 24 010 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 18 – 52. Valoare maxima contract subsecvent- 12.740,00 lei.
Lot nr: 110 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 110
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 110, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 500 și 34 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 17.000,00 lei.
Lot nr: 111 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 111
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 111, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 134 și 24 804 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 12.402,00 lei.
Lot nr: 112 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 112
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 112, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 400 și 16 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 16.800,00 lei.
Lot nr: 12 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 12
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 12, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 48.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 504 și 28 032 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 24. Valoare maxima contract subsecvent- 14.016,00 lei.
Lot nr: 13 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 13
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 13, revizia se va efectua ptr. 9 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 18.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 004 și 6 012 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 4.008,00 lei.
Lot nr: 14 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 14
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 14, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 15 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 15
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 15, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 725 și 2 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 1.450,00 lei.
Lot nr: 16 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 16
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 16, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 -8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 12 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 -6. Valoare maxima contract subsecvent- 9.600,00 lei.
Lot nr: 17 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 17
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 17, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 000 și 28 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 14.000,00 lei.
Lot nr: 18 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 18
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 18, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 200 și 8 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.400,00 lei.
Lot nr: 19 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 19
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 19, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 000 și 10 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 10.000,00 lei.
Lot nr: 2 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 2
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 2, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 68.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 716 și 10 608 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 5.460,00 lei.
Lot nr: 20 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 20
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 20, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 300 și 2 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.600,00 lei.
Lot nr: 21 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 21
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 21, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Lot nr: 22 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 22
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 22, revizia se va efectua ptr. 33 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16 – 132.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 032 și 33 264 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 78. Valoare maxima contract subsecvent- 19.656,00 lei.
Lot nr: 23 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 23
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 23, revizia se va efectua ptr. 13 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 52.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 750 și 13 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 26. Valoare maxima contract subsecvent- 6.500,00 lei.
Lot nr: 24 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 24
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 24, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 28.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 285 și 23 996 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 11.998,00 lei.
Lot nr: 25 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 25
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 25, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 40.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 920 și 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 4.800,00 lei.
Lot nr: 26 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 26
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 26, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 750 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 5. Valoare maxima contract subsecvent- 1.250,00 lei.
Lot nr: 27 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 27
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 27, revizia se va efectua ptr. 14 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 56.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 440 și 24 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 15. Valoare maxima contract subsecvent- 6.450 lei.
Lot nr: 28 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 28
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 28, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4 Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 29 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 29
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 29, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 24.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 820 și 11 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 5.640,00 lei.
Lot nr: 3 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 3
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 3, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 40.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 30.000,00 lei.
Lot nr: 30 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 30
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 30, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Lot nr: 31 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 31
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 31, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 300 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 600,00 lei.
Lot nr: 32 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 32
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 32, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 700 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 13. Valoare maxima contract subsecvent- 1.300,00 lei.
Lot nr: 33 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 33
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 33, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Lot nr: 34 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 34
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 34, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 334 și 4 002 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 4.002,00 lei.
Lot nr: 35 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 35
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 35, revizia se va efectua ptr. 28 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 18 – 56.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 5 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 13 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 3.500,00 lei.
Lot nr: 36 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 36
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 36, revizia se va efectua ptr. 15 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 12 – 30.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 12 – 24. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 37 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 37
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 37, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 24.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 800 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 16. Valoare maxima contract subsecvent- 1.600,00 lei.
Lot nr: 38 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 38
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 38, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 9 – 32.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 1 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 1.000,00 lei.
Lot nr: 39 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 39
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 39, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Lot nr: 4 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 4
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 4, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 16.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 24 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 18.000,00 lei.
Lot nr: 40 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 40
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 40, revizia se va efectua ptr. 15 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 30.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 350 și 1 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 15. Valoare maxima contract subsecvent- 750,00 lei.
Lot nr: 41 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 41
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 41, revizia se va efectua ptr. 20 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 17 – 38.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 400 și 7 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 17 – 35 Valoare maxima contract subsecvent- 7.000,00 lei.
Lot nr: 42 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 42
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 42, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2 Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 43 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 43
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 43, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 432 și 6 864 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12 Valoare maxima contract subsecvent- 6.864,00 lei.
Lot nr: 44 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 44
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 44, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 45 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 45
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 45, revizia se va efectua ptr. 12 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 8 – 48.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 664 și 87 984 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 8 – 15 Valoare maxima contract subsecvent- 27.495,00 lei.
Lot nr: 46 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 46
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 46, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 2.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 650 și 1 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 1.300,00 lei.
Lot nr: 47 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 47
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 47, revizia se va efectua ptr. 8 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 16.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 400 și 3 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 2.800,00 lei.
Lot nr: 48 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 48
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 48, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 49 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 49
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 49, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 23 – 136.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 209 și 24 888 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 23 – 57. Valoare maxima contract subsecvent- 10.431,00 lei.
Lot nr: 5 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 5
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 5, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Lot nr: 50 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 50
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 50, revizia se va efectua ptr. 17 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 34.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 847 și 2 618 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 21. Valoare maxima contract subsecvent- 1.617,00 lei.
Lot nr: 51 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 51
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 51, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Lot nr: 52 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 52
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 52, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 498 și 6 996 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 6.996,00 lei.
Lot nr: 53 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 53
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 53, revizia se va efectua ptr. 8 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 16.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 3 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 2.800,00 lei.
Lot nr: 54 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 54
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 54, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Lot nr: 55 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 55
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 55, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6- 24.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 3.600,00 lei.
Lot nr: 56 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 56
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 56, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 6- 24.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 6 – 12. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 57 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 57
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 57, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 58 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 58
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 58, revizia se va efectua ptr. 27 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16- 54.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 35. Valoare maxima contract subsecvent- 3.500,00 lei.
Lot nr: 59 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 59
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 59, revizia se va efectua ptr. 21 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 18 – 42.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 400 și 12 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 18 – 36. Valoare maxima contract subsecvent- 10.800,00 lei.
Lot nr: 6 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 6
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 6, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 500 și 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 15.000,00 lei.
Lot nr: 60 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 60
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 60, revizia se va efectua ptr. 20 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 16 – 40.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 12 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 16 – 33. Valoare maxima contract subsecvent- 9.900,00 lei.
Lot nr: 61 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 61
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 61, revizia se va efectua ptr. 7 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 14.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 4 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 62 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 62
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 62, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Lot nr: 63 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 63
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 63, revizia se va efectua ptr. 17 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 12 – 34.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 112 și 5 984 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 12 – 25. Valoare maxima contract subsecvent- 4.400,00 lei.
Lot nr: 64 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 64
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 64, revizia se va efectua ptr. 9 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 7 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 446 și 55 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 7 – 14. Valoare maxima contract subsecvent- 38.892,00 lei.
Lot nr: 65 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 65
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 65, revizia se va efectua ptr. 29 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 15 – 58.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 5 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 15 – 29. Valoare maxima contract subsecvent- 2.900,00 lei.
Lot nr: 66 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 66
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 66, revizia se va efectua ptr. 91 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 72 – 182.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 151 și 81 214 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 72 – 145. Valoare maxima contract subsecvent- 64.874,00 lei.
Lot nr: 67 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 67
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 67, revizia se va efectua ptr. 6 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 668 și 2 004 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 1.336,00 lei.
Lot nr: 68 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 68
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 68, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Lot nr: 7 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 7
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 7, revizia se va efectua ptr. 34 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 25 – 68.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 725 și 23 732 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 25 – 52. Valoare maxima contract subsecvent- 18.148,00 lei.
Lot nr: 70 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 70
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 70, revizia se va efectua ptr. 11 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 22.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 005 și 10 010 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 22. Valoare maxima contract subsecvent- 10.010,00 lei.
Lot nr: 71 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 71
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 71, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 18 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 9.000,00 lei.
Lot nr: 72 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 72
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 72, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 73 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 73
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 73, revizia se va efectua ptr. 4 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 4 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 700 și 5 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 4 – 8. Valoare maxima contract subsecvent- 5.400,00 lei.
Lot nr: 74 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 74
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 74, revizia se va efectua ptr. 5 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 5 – 10.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 5 – 10. Valoare maxima contract subsecvent- 8.000,00 lei.
Lot nr: 75 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 75
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 75, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2- 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 6.000,00 lei.
Lot nr: 76 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 76
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 76, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 77 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 77
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 77, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 8 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 4.000,00 lei.
Lot nr: 78 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 78
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 78, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Lot nr: 79 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 79
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 79, revizia se va efectua ptr. 10 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 20.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 800 și 1 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 1.600,00 lei.
Lot nr: 8 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 8
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 8, revizia se va efectua ptr. 19 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 14 – 38.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 106 și 22 002 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 14 – 29. Valoare maxima contract subsecvent- 16.791,00 lei.
Lot nr: 80 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 80
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 80, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 81 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 81
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 81, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 82 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 82
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 82, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Lot nr: 83 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 83
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 83, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 84 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 84
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 84, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 85 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 85
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 85, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 4 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 2.000,00 lei.
Lot nr: 86 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 86
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 86, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 3 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 3 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 3.000,00 lei.
Lot nr: 87 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 87
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 87, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 500 și 10 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 5.000,00 lei.
Lot nr: 88 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 88
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 88, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 7.200,00 lei.
Lot nr: 89 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 89
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 89, revizia se va efectua ptr. 73 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 42 – 292.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 578 și 31 828 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 42 – 92. Valoare maxima contract subsecvent- 10.028,00 lei.
Lot nr: 9 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 9
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 9, revizia se va efectua ptr. 11 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 22.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 270 și 15 994 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 20. Valoare maxima contract subsecvent- 14.540,00 lei.
Lot nr: 90 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 90
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 90, revizia se va efectua ptr. 109 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 59 – 403.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 953 și 27 001 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 59 – 133. Valoare maxima contract subsecvent- 8.911,00 lei.
Lot nr: 91 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 91
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 91, revizia se va efectua ptr. 83 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 43 – 166.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 012 și 8 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 43 – 83. Valoare maxima contract subsecvent- 4.150,00 lei.
Lot nr: 92 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 92
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 92, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 500 și 2 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 1.000,00 lei.
Lot nr: 93 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 93
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 93, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii =2 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 600 și 14 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 7.200,00 lei.
Lot nr: 94 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 94
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 94, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii =2 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 95 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 95
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 95, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 10 – 32.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 10 – 18. Valoare maxima contract subsecvent- 4.050,00 lei.
Lot nr: 96 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 96
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 96, revizia se va efectua ptr. 16 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 9 – 64.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 250 și 16 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 9 – 25. Valoare maxima contract subsecvent- 6.250,00 lei.
Lot nr: 97 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 97
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 97, revizia se va efectua ptr. 22 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 11 – 88.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 497 și 19 976 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 11 – 44. Valoare maxima contract subsecvent- 9.988,00 lei.
Lot nr: 98 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 98
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 98, revizia se va efectua ptr. 2 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 8.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 2 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 4. Valoare maxima contract subsecvent- 1.200,00 lei.
Lot nr: 99 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 99
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 99, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 12.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 400 și 4 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 6. Valoare maxima contract subsecvent- 2.400,00 lei.
Lot nr: 69 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 69
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 69, revizia se va efectua ptr. 3 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 2 – 6.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 870 și 2 610 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 2 – 3. Valoare maxima contract subsecvent- 1.305,00 lei.
Lot nr: 113 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 113
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 113, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 700 și 26 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 13.400,00 lei.
Lot nr: 106 Denumire: ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 106
1)Descriere succintă
ECHIPAMENTE MEDICALE LOT 106, revizia se va efectua ptr. 1 buc aparate, conform anexei la caietul de sarcini. Oferta se va depune pe valoarea intregului lot si pentru cantitatea maxima a acordului-cadru.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50421200

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim-maxim/revizii = 1 – 4.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 800 și 27 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent/revizii = 1 – 2. Valoare maxima contract subsecvent- 13.600,00 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se solicita garantie de participare Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie in orice forma permisa de lege, conform art.40 din HG 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
CJAS Suceava- buget asigurari, accize UPU si TBC program, program NN, iar plata se efectueaza cu Ordin de Plata.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE, cf. art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: initial se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.—cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.— alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— Ec. Vasile Rîmbu – Manager;
— Dr. Doina Elena Ganea – Director Medical;
— Ec. C-tin. Boliacu – Director Financiar-Contabil;
— Ec. C-tin Timofticiuc – Director Administrativ;
— Ec. Daniela Crap – Sef Birou Licitatii. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Aviz de functionare emise de MS-ANMDM, conform prevederilor art. 18 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1008/2016. Activitatea de verificare prestata de unitatile de tehnica medicala trebuie sa fie avizata in conf. cu art. 926, alin. (2) privind dispozitivele medicale, din Legea nr. 95/2006, republicata privind reforma in domeniul sanatatii.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3. Autorizatie de manipulare, conform anexei 01 din Ordinul privind aprobarea Normelor de securitate radiologica nr. 173/2003. (pentru loturile care contin instalatii radiologice – aparate roentgen).
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
4.Autorizatie CNCAN, conform Legii 111/1996, cu modificarile ulterioare, conf. art. 25 alin.1, lit. b, si in Ord. 173/16.10.2003, art. 31 alin.1-b si alin. 3, precum si in art. 56, alin. 1 (Titularul autorizatiei de utilizare este obligat sa solicite firmelor furnizoare de servicii specifice autorizatia de manipulare detinute de acestea, autorizatie care trebuie obligatoriu prezentata de firmele furnizoare cu toate anexele acesteia, pentru a reiesi limitele si conditiile impuse de CNCAN la respectiva autorizatie).
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
5.Avizul de functionare emis de MS pentru activitatile de reparatii la aparatura medicala, conf. Ordin MS nr. 1186/21-09-2004, art. 9, art. 13, art. 14, publicat in M.Of. Partea I, nr.885/28-09-2004.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
6. Autorizatie CNCAN, conform Legii 111/1996, cu modificarile ulterioare, (cade in sarcina titularului de autorizatie de utilizare, prin persoana imputernicita sa reprezinte unitatea) conf. art. 5 alin.1 din Ord. 173/16.10.2003.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
7. Autorizatie pentru instalare si reparare conducte metalice pentru fluide, conform prescriptiilor tehnice ISCIR PT C6, PT CR9 si standardul SR EN 13134.
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1. Certificate de instruire, atestate sau orice alte documente care sa
confirme/ probeze/ ateste faptul ca personalul de specialitate al ofertantului
este calificat pentru efectuarea activitatilor de reparatii la instalatiile de sterilizare, in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR PTC1, PT C7, PT C11, PT CR9 si SR EN 13133:2000.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
24046/ 24.04.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 076-147908 din 19.4.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 6.6.2017 - 09:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
6.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30.6.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresele: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter , https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ) si Notificarea 240/2016. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. Toate documentele atasate de catre ofertanti, vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conf. prevederilor art. 60 alin. 4 din HG 395/2016.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25.4.2017