Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 159616-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-Baia Mare: Stadtplanung

2023/S 055-159616

Wettbewerbsbekanntmachung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MUNICIPIUL BAIA MARE
Nationale Identifikationsnummer: 3627692
Postanschrift: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Ort: Baia Mare
NUTS-Code: RO114 Maramureş
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ramona Bodzer
E-Mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 729993979
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.baiamare.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100003920
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Plan Urbanistic Zonal – CARTIER DE LOCUINȚE PENTRU TINERI – GRIVIȚA/COLONIA TOPITORILOR”

Referenznummer der Bekanntmachung: 3627692/S17/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71410000 Stadtplanung
II.2)Beschreibung
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul concursului: Constă în achiziţionarea de servicii de urbanism în format digital GIS, care vor reglementa următoarele aspecte:

• Stabilirea, delimitarea şi caracterizarea zonelor pe tipuri de funcțiuni;

• Întocmirea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului local de urbanism în format digital GIS, pentru zona stabilită conform planului anexă la tema de proiectare, în vederea alinierii prevederilor și a reglementărilor cu viziunea de dezvoltare economică și socială a comunității locale pe care o reprezintă, într-un cadru durabil și reglementat;

• Întocmirea Planului de măsuri privind conservarea şi reabilitarea zonelor construite;

Ulterior derulării concursului de soluții și desemnării câștigătorului, se va desfășura procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii contractului de servicii.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.2)Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Pentru proiectele admise în concurs, fiecare membru al juriului, în funcție de aprecierea personală, va acorda un punctaj conform criteriilor de evaluare. Pentru fiecare proiect se vor insuma punctajele acordate de fiecare membru al juriului si se va calcula media aritmetică prin împărțirea punctajului la numărul membrilor din juriu. Proiectul câștigător va fi acela care va cumula punctajul cel mai mare, rezultat ca medie a punctajului parțial acordat pentru același proiect de către fiecare membru al juriului, inclusiv cel al președintelui juriului. O propunere de soluție poate să cumuleze cel mult 100 de puncte. Juriul va face ierarhizarea finală. În cazul unei egalități între proiecte se va face departajarea după oferta financiară cea mai mică.

Vor fi respinse lucrările ce nu vor atinge minim 70 puncte.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/04/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Rumänisch
IV.3)Preise und Preisgericht
IV.3.1)Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: nein
IV.3.2)Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:
IV.3.3)Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: nein
IV.3.4)Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)Namen der ausgewählten Preisrichter:
Morth Izabella
Ionce Mirela
Florescu Oksana

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru deschiderea fișierelor postate în S.E.A.P. cu semnatură electronică, utilizați programul shellSAFE Verify sau echivalent - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronică și permite vizualizarea documentelor semnate electronic.

Solicitarea de răspunsuri la clarificări sau întrebări este organizată într-o singură rundă. Datele limită de primire a solicitărilor de clarificări sau a întrebărilor, precum și datele limită de transmitere a răspunsurilor sunt stabilite în fișa de date.

Orice concurent interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentația de concurs. Solicitările sau întrebările se pot transmite numai în scris, prin fax: +40262212171 sau e-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro. Concurentul are obligația de a respecta datele limită stabilite în fișa de date și de a se asigura că solicitările de clarificări sau întrebările au fost primite la secretariatul concursului.

Autoritatea contractantă prin Secretariatul concursului se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina www.e-licitatie.ro în cadrul anunțului de concurs, în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în fișa de date și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.

Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia unele prevederi ale documentației de concurs și devin parte integrantă a documentației de concurs.

Declarația pe propria răspundere (DUAE) se va depune de catre toți participanții la procedură (ofertant unic, lider, asociat, subcontractant) și se va semna olograf.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii nr. 101 din 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor

de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Baia Mare – Serviciul Juridic
Postanschrift: Str. Gheorghe Şincai nr. 37
Ort: Baia Mare
Postleitzahl: 430311
Land: Rumänien
E-Mail: serviciul.juridic@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet-Adresse: www.baiamare.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023