Varor - 159620-2018

13/04/2018    S72    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Västerås: Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar

2018/S 072-159620

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 048-105017)

Legal Basis:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Vafabmiljö Kommunalförbund
222000-3129
Returvägen 20
Västerås
721 37
Sverige
Kontaktperson: Sandra Svensson
E-post: sandra.svensson@vafabmiljo.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://vafabmiljo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Grävmaskin

Referensnummer: 2018/0149-VKF-061
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
43200000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av en fabriksny grävmaskin samt service, underhåll och reparation.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/04/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 048-105017

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/04/2018
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/04/2018
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: