Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 159636-2016

11/05/2016    S90

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2016/S 090-159636

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosító szám: AK15486
Postai cím: Markusovszky Lajos utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: prof. dr. Nagy Lajos, PhD
E-mail: kovacs.agnes@markusovszky.hu
Telefon: +36 94515694
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.markusovszky.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: kórház
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiegészítő építési beruházás I. ütem a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kiegészítő építési beruházás „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában. A közbeszerzés tárgya szerinti építés/felújítás működő kórház területén kerül megvalósításra.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 418 197 708.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45223200 Szerkezetépítési munkák
45261400 Szigetelési munkák
45262700 Épületátalakítási munka
45262000 Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül
45300000 Épületszerelési munka
45330000 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45410000 Vakolás
45420000 Asztalos- és ácsipari szerelés
45430000 Padló- és falburkolás
45442100 Festés
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

Helyrajzi szám: 2714.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 9 műtőből álló tömb homlokzatának és tetejének nyílászáró cseréjének és hő- és tetőszigetelés javításának elkészítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki tartalommal.

A kivitelezési munkák tekintetében elvégzendő az épületrész teljes homlokzati nyílászáróinak cseréje, felújítása a megrendelő által jóváhagyott kiviteli dokumentáció alapján.

Elkészítendő az épület teljes homlokzati és tető hőszigetelésének kivitelezése a megrendelő által jóváhagyott kiviteli dokumentáció alapján, továbbá a tető vízszigetelésének javítása a kiviteli terv szerinti mértékben. Szükséges továbbá az épület lábazati víz és hőszigetelésének elkészítése, továbbá a pince és átjáró födémek hőszigetelésének elkészítése.

A kivitelezési munkák befejeztével kivitelező elkészíti az épület energetikai tanúsítványát és igazolást ad a műtőblokk nyílászáróinak egészségügyi követelményeinek megfelelőségéről.

Költségvetési kiírás szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekt.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/05/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Irinyi J. u. 4–20., B. ép. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Ipari krt. 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 497 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 418 197 708.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele:

1. projekt előkészítés;

2. építés előkészítés organizáció;

3. bontási munkák;

4. építési munkák: építőmesteri munkák, szakipari, gépészeti, villamos munkák;

5. tervezői művezetés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2011. évi CVIII. törvény 137–138. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2016