Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 159692-2018

13/04/2018    S72

Magyarország-Budapest: Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások

2018/S 072-159692

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: AK01284
Postai cím: Böszörményi út 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Telefon: +36 12245900
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hegyvidek.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Telefon: +36 13542760
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tricsok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bábosik Roland Ottó
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
NUTS-kód: HU110 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tricsok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tricsok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén

II.1.2)Fő CPV-kód
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Egyes városüzemeltetési feladatok ellátása Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 120 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
77211500 Faápolási szolgáltatások
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
45233142 Közútjavítás
50870000 Játszótéri berendezéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros XII. kerület közigazgatási területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Városüzemeltetési feladatok ellátása, mely magában foglalja a zöldfelületek fenntartását, egy- és kétnyári növények kiültetési és gondozási munkáit, szökőkutak fenntartási, és csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartási munkáit, valamint közutak, lépcsők karbantartási munkáit is az alábbiakban meghatározott felületeken:

— meglévő parkok fenntartása: 210 000 m2 (tartalma: a belterjesen kezelt parkok összterülete, ami magába foglal 33 000 m2-en öntözőrendszert, 80 000 m2-en pázsitfelület fenntartást, 10 000 m2-en cserje és talajtakaró növény gondozást, 770 db parkberendezési tárgyat - pad, szemetes, ivókút, fitneszeszköz),

— szökőkutak fenntartása és karbantartása (6 db, amiből 3 db távfelügyelettel működtetett),

— kutyapiszok gyűjtők tisztítása (255 db),

— egynyári növény beültetést és gondozást 400 m2-en,

— kandeláberekre kihelyezett 560 db növénytartó beültetése és a növények gondozása,

— utcai fasorok fenntartása (kb 8000 db fa),

— Játszóterek fenntartása 39 000 m2-en (tartalma: 23 db játszótér leszűkített területe, ezek kb. 99 000 m2-nyi parkban vannak elhelyezve, játszótereken átlag 6-7 db játszóeszköz van),

— Síkosságmentesítési munkák 18 000 m2-en (tartalma: parkokban lévő burkolat és járda),

— a kerületi közutak padkáinak kaszálása: 270 000 m2,

— a parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 2500 m3 / év (tartalma: a parkok szemeteseinek ürítése és a mellé kihelyezett lakossági hulladék, zöld és használati vegyesen),

— Közterületek tisztítása 30 000 m2 (tartalma: parkok burkolatai),

— Járdafelület gépi takarítása 40 000 m2-en,

— Külterjes felületek fenntartása. Ennek keretében gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 327 000 m2 (tartalma: a külterjesen kezelt zöldfelületek kaszálása 27 000 m2 árokpart, 30 000 m2 önkormányzati telek, és 270 000 m2 közterület), szemétszállítás, cserjeirtás, lombgyűjtés és egyéb kapcsolódó fenntartási feladatok elvégzése,

— 316 Ha-on erdőterület fenntartási munkák, a Normafa területén 300 Ha, és egyéb területeken 16 Ha (ez utóbbi tartalmaz takarítást is),

— közutak, járdák, térburkolatok javítása, karbantartása, kátyúzása 160 km hosszban (melyből évente összesen 4000 m2 nagyfelület kátyúzás és 3 egymást követő hónapban legalább 280 darab, 30 m2 alatti területű kátyúzás összesen 2800 m2-en),

— földutak stabilizálása 10 km hosszban,

— támfalak (min.300 m2 felület), lépcsők (min.1000 m2 felület) javítása, karbantartása,

— forgalombiztonság javításával összefüggő munkálatok,

— illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása.

Keretösszeg nettó 2 400 000 000- HUF, melytől +30 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Értékelési szempont: Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.

Ajánlatkérő az „1. Összesített Nettó ajánlati ár (HUF)” értékelési szempontnál a fordított arányosítást,

A 2., 3., 4. értékelési szempontnál az egyenes arányosítást,

A „5. Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala” értékelési szempontnál a pontozást és egyenes arányosítás együttesen alkalmazza a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Az értékelés részletes szabályai a Kbt. 76. § (10) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke: nettó 10 millió HUF. A biztosíték nyújtása a Kbt. 54. § (2) bek. szerint teljesíthető. Az ajánlati biztosíték nyújtásának részletszabályai a közbeszerzési dokumentumokban. Az ajánlati biztosíték szabályait a Kbt. 54. §-a tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.a) pont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.c)pont szerinti alk.min.köv tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv felüli, útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.d)pont szerinti alk.min.köv. tekintetében bemutatott szakembernek az alk.min.köv. felüli, csatornaépítésben és/vagy csatornafelújításban szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5.Környezetvédelmi fenntarthatósági terv szakmai színvonala / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 120 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Keretösszeg nettó 2 400 000 000- HUF, melytől +30 % eltérés lehetséges a szerződés teljes időtartama alatt.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva a részekre bontás mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el, s a beszerzés tárgyát képező feladatok koherens elvégzése így biztosítható optimálisan, valamint a feladatellátáshoz szükséges munkaszervezésre tekintettel műszaki szempontból AKre nézve aránytalan terhet róna.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A)Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani. 1) Előzetes igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 2) Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4) bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá a következő eltéréssel: a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját a Kbt. vonatkozó rendelkezésének megfelelően a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat megtételéhez AK a Közbeszerzési Dokumentumok mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát rendelkezésre. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A közös AT-k külön-külön EEKD-t kötelesek benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. B)Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság Alkalmasság előzetes igazolása: A Kbt. 67. § (1) bek. szerint és a Kr. 1. § (1) bek. alapján az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Kapacitás szervezet erőforrásaira való támaszkodás esetén irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. és a Kr. 3. § (2) bek. Alkalmazandó továbbá a Kbt. 65. § (6) bek. Az alkalmasság igazolása: SZ1. A Kr. 26. § (1) bek. b) pontja és (3) bek. alapján: AT nyújtsa be az SZ1. alkalmassági min.követelménynek megfelelő környezetvédelmi hatósági engedély/ek másolati példányát, vagy nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedélyt, figyelemmel a Kr. 1. § (2)-(7) bek-re is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek., Kbt. 67. § (3) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó. (folyt. VI.4.3. pont)

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1)Az alkalmasság előzetes igazolása:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával.

A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kr. 3. § (2) bek. alapján, ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintettek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja, melyben a kapacitásnyújtók az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadóak a Kbt. 65. § (7)-(9) és (11) bek.-i.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

2)Az alkalmasság igazolása: A Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján a meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

P1. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e. A benyújtott dokumentumból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat jelen eljárásra vonatkozik és/vagy annak, hogy a nyilatkozat alapján a jelen felhívás feladásának dátumszerű napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.

P2. A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját AK a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19. § (1) bek. b)pontja alapján. Ha az AT az Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (városüzemeltetés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P3. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1)bek. c)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P2. vagy P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt.67.§(3)bek.-re hívjuk fel a figyelmet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. Alkalmatlan az AT, ha bármely pénzforgalmi szolgáltatójától származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

AK sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. Alkalmatlan az AT, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év egyikében sem volt pozitív vagy nulla.

Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (városüzemeltetés) származó bevétele nem éri el a nettó 1 milliárd forintot.

AK városüzemeltetés alatt a következőt érti: közterületi zöldterületek és/vagy közparkok és játszóterek fenntartása, és/vagy parki berendezések karbantartása, és/vagy játszóterek karbantartása, és/vagy szökőkutak üzemeltetése és automata öntözőrendszerek üzemeltetése, és/vagy közutak javítása, karbantartása és/vagy lépcsők karbantartása.

P3. Alkalmatlan az AT, ha a felhívás feladásának napját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem éri el az 1,8 milliárd forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság előzetes igazolása:

A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá a Kr. 3. § (2) bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása: Kr. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M1. Csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) és (4) bek. szerint a felhívás III.1.3)pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1)A)-H) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, a mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő -legalább év,hónap,nap- megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (ellenszolgáltatásban való részesülés) vett részt, melyre a Kr. 22. § (5) bek. irányadó.

M2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján olyan nyilatkozatot, melyben feltüntetésre kerül a szakemberek megnevezése, képzettsége és az eljárást megindító felhívás feladásának napjáig megszerzett szakmai gyakorlati ideje és szakmai tapasztalatának ismertetése, annak feltüntetése, hogy a szakember milyen jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

Csatolni kell továbbá az adott szakember képzettségét igazoló dokumentumot, a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát,

(önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az alk. köv.nek való megfelelésnek), és a rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbesz.eljárás eredményeként megkötött szerz. teljesítése alatt rendelkezésre fog állni az AT által megjelölt pozícióban. Amennyiben a M2) c), d) pont minimumkövetelményeinél meghatározott, adott szakember [266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés] szerinti adott szakági jogosultsággal (MV-KÉ, MV-VZ) már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a végzettség igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai száma/nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott felelős műszaki vezető a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben az AK az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a www.mmk.hu/kereses/tagok szerinti elektronikus névjegyzék alapján ellenőrzi.

M3.Csatolni kell Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a felhívás MSZ3) a)-j) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírását és a rendelkezésre állást igazoló doku-t. (folyt. VI.4.3.pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül (vizsgált időszak) megkezdett:

A) a vizsgált időszakban (a v.i.-ban) min.12 hónapon keresztül végzett, összesen min. 150 000 m2 közterületen teljesített parkfenntartási feladatok ellátására vonatkozó referenciát, amely egyszerre tartalmaz

a) min.60 000 m2 pázsitfelület fenntartást és

b) min.7 500 m2 felületen cserje és/vagy talajtakaró növény gondozást és

c) összesen min. 300 m2 területen egynyári növény beültetést és gondozást és

d) min. 75 db játszótéri játszóeszköz fenntartást,

e) automata öntözőrendszer üzemeltetést, parki berendezések karbantartását, kandeláberekre kihelyezett növénytartók beültetését, a beültetett növények gondozását, síkosság-mentesítést.

Ezen referenciakövetelmény legfeljebb 2 db szerződés alapján igazolható.

B) legalább 1 db, a v.i.-ban min. 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, erdő besorolásúként nyilvántartott, legalább 0,5 hektár kiterjedésű, fa- és cserjefajokkal fedett terület (erdő) takarítását (szemétszedés) tartalmazó referenciát,

Ezen referenciakövetelmény legfeljebb 1 db szerződés alapján igazolható (Max. 1 db szerz. alapján igazolható).

C) legalább 3 db szökőkút üzemeltetésre vonatkozó referenciát, amelyből min. 1 db szökőkút távfelügyelettel működtetett. Ezen referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződés alapján is igazolható.

D) legalább 1 db, min. 30 000 m2 járdafelület gépi takarítására vonatkozó referenciát.

Ezen referenciakövetelménynek való megfelelés több szerződés alapján is igazolható.

E) legalább 1 db, városi körülmények között a v.i.-ban min.12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített összesen 3000 m2 nagyfelületű aszfalt kátyúzási munkát tartalmazó referenciát,

Nagyfelületű kátyúzás fogalma: a kátyúzási munkák egyenkénti átlag területe elérte vagy meghaladta a 30 m2-es nagyságot. (Max. 1 db szerz. alapján igazolható).

F) legalább 1 db, városi körülmények között a v.i.-ban 12 hónapon át folyamatosan teljesített összesen 2000 m2 aszfalt kátyúzási munkára vonatkozó referenciát, melynek keretében a teljesítés során valamelyik egymást követő 3 hónap átlagában a 30 m2 alatti területű kátyúzási darabszám elérte vagy meghaladta a 200 darabot.(Max. 1 db szerz. alapján igazolható)

G) legalább 1 db városi körülmények között teljesített lépcsőjavításra vonatkozó referenciát, amelynek keretében a lépcső(k) javítással érintett felülete elérte az összesen 500 m2-t.(Max. 1 db szerz. alapján igazolható)

H) legalább 1 db városi körülmények között teljesített támfaljavításra vonatkozó referenciát, amelynek keretében a javítással érintett támfal felülete elérte a 200 m2-t. (Max. 1 db szerz. alapján ig.)

AK „városi körülmények” alatt érti a min. 50 000 állandó lakossal rendelkező helységeket, azok jogállásától függetlenül.

M2.Alkalmatlan az ajánlattévő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:

a) 1 fő kertészmérnök vagy agrármérnök képzettségű és a képzettség megszerzésétől legalább 60 hónap parkfenntartói szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert,

b) 3 fő szakirányú kertész vagy dísznövénykertész szakképzettséggel és legalább 36 hónap parkfenntartói szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert,

c) 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. r szerinti névjegyzék [1. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3.rész] MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakembert,

d) 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. r szerinti névjegyzék [1.melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 3.rész] MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakembert,

e) 1 fő minőségmenedzsment vagy minőségbiztosítási szakmérnöki képzettséggel rendelkező szakembert.

Az M2.a)-e) szakemberek között az átfedés nem megengedett. (folyt. VI.4.3. pont).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A kifizetés hazai forrásból történik.

A számlák kifizetése átutalással történik. Az elszámolás pénzneme: HUF. A számla fizetési határideje 30 nap.

Ajánlatkérő nem biztosít előleget.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— Kbt. 135. § (1), (5)-(6),

— Ptk. 6:130. § (1)-(2),

— 2007. évi CXXVII. tv.

Irányadók továbbá a teljesítésre a Ptk. 6:155. § rendelkezései is.

Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.

A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben meghatározott mértékű késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér vállalására köteles.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

TriCSÓK Zrt., 1067 Budapest, Teréz krt. 19. III. emelet 32.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, telj.körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az ajánlattételi határidő lejártáig: http://tricsok.hu/kozbeszerzes-dokumentacio A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Az elérés regisztrációhoz kötött.

2) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.

3) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bek. szerint.

4) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell (nemleges tartalom esetén is!) a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában.

5) A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az ajánlati pld-ban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy pld-nak a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt pld-t kell tartalmaznia.

6) A Kr. 13. §-a értelmében az AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha az AT vonatkozásában nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlatba.

7) AT-nek ajánlatát 1 pld.-ban elektronikus adathordozón is be kell nyújtania. Továbbá AT-nek cégszerűen aláírt nyilatkozatot is be kell benyújtania arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf fájl) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

8) AK az AT-nek a szerződés teljesítésére való alk.-ságának feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1. B), III.1.2., III.1.3.

9) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

10) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.

11) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek.

12) AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

13) Az ajánlatokat papír alapon munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-14 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8 órától az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

14) Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

15) A szerződéskötés időpontjára nyertes AT-nek rendelkeznie kell az okozott kár megtérítésére vonatkozó minimum 200 000 000,- HUF/Év és 50 000 000,- HUF/kár értékben szakmai felelősségbiztosítással.

16) FAKSZ: dr. Csók István Áron (OO118) és dr. Bábosik Roland Ottó (O1011).

17) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

18) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

19) Kbt. 77. § (1) bek alapján 2., 3., 4, értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban a megajánlás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, mert abban az esetben az ajánlat érvénytelennek minősül: 2., 3., 4, értékelési szempont: 0 hónap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

III.1.1) folytat:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): SZ1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra, és 20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra, és 17 03 02 EWC kódszámú bitumen keverék szállítására vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel.

Nem Magyarországon letelepedett nyertes AT a szerződés megkötéséig köteles 20 02 01 EWC kódszámú biológiailag lebomló hulladékra, és 20 02 02 EWC kódszámú talaj és kövek hulladékra, és 17 03 02 EWC kódszámú bitumen keverék szállítására vonatkozó környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezni.

III.1.3) folytat:

M4.Csatolni kell az Kr. 21. § (3) bek. e) pontja alapján MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási tanúsítványt-vagy a Kr. 24. § (3) bek szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentumot-,mely kiterjed:

a)parkfenntartásra és/vagy park karbantartásra és

b)útjavításra és/vagy közútjavításra, útkarbantartásra és/vagy közútkarbantartásra és

c)csatornázásra és/vagy csatornarekonstrukcióra és/vagy csatornakarbantartásra.

Irányadó a Kr. 24. § (3) bek.

M5.Csatolni kell az Kr. 21. § (3) bek. g) pontja alapján MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel-vagy a Kr. 24. § (4) bek szerinti egyenértékű dokumentumot-,mely kiterjed:

a) parkfenntartásra és/vagy park karbantartásra és

b) útjavításra és/vagy közútjavításra, útkarbantartásra és/vagy közútkarbantartásra és

c) csatornázásra és/vagy csatornarekonstrukcióra és/vagy csatornakarbantartásra vonatkozó. Irányadó a Kr. 24. § (4) bek.

M6.Csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. h) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszámról készült kimutatást.

Az alk. ig. tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.

Az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat ATnek-és adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek-az ajánlat részeként be kell nyújtania.

III.1.3) folytat:

M3.Alkalmatlan az Ajánlattévő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi műszaki felszereltséggel:

a) legalább 1 db, legalább 100 cm vágószélességű önjáró fűnyíróval,és

b) legalább 1 db, legalább 20 000 m2/nap teljesítményű önjáró vagy vontatott lomb- és kaszálékfelszedővel, és

c) legalább 1 db, legalább 16 m emelőmagasságú kosaras gépjárművel,és

d) legalább 2 db, legalább 1 t hasznos teherbírású tehergépjárművel,és

e) legalább 1 db, legalább 10 t hasznos tömegű tehergépjárművel, és

f) legalább 1 db, legalább 25 kW teljesítményű, legalább 150-180 cm között állítható tisztítási szélességű, min. 800 l űrtartalmú hulladéktartállyal és min. 200 l űrtartalmú víztartállyal, hőtoló adapterrel rendelkező járda és utcaseprőgéppel,és

g) legalább 1 db, legalább 2 t önsúlyú úthengerrel,és

h) legalább 1 db, legalább 8 t önsúlyú úthengerrel,és

i) legalább 1 db szintvezérelt finisherrel, és

j) legalább 1 db, legalább 5 t aszfalt tárolására alkalmas melegentartó konténerrel.

M4. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik ajánlattételi határidő lejártakor érvényes.

a)parkfenntartásra és/vagy park karbantartásra és

b) útjavításra és/vagy közútjavításra, útkarbantartásra és/vagy közútkarbantartásra és

c) csatornázásra és/vagy csatornarekonstrukcióra és/vagy csatornakarbantartásra vonatkozó

MSZ EN ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerrel, vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű dokumentummal (az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések leírása).

M5. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik.

a) parkfenntartásra és/vagy park karbantartásra és

b) útjavításra és/vagy közútjavításra, útkarbantartásra és/vagy közútkarbantartásra és

c) csatornázásra és/vagy csatornarekonstrukcióra és/vagy csatornakarbantartásra vonatkozó

MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel, vagy a Kr. 24. § (4) bek. szerinti egyenértékű dokumentummal(az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések leírása).

M6. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a megelőző 3 évben (36 hónapban) min. 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/04/2018