Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 159734-2022

28/03/2022    S61

Danmark-København: Eludstyr

2022/S 061-159734

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Katrine Hansen
E-mail: kha@byoghavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af installation, opsætning, indkøb, levering, drift og service af ladeinfrastruktur til elbiler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31600000 Eludstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører installation, opsætning, indkøb, levering, drift og service af ladestandere til elbiler i By & Havns parkeringsanlæg.

Der skal desuden forberedes til fremtidige udvidelser, ligesom driften og serviceringen af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages, som en del af aftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31611000 Kabelsæt
31681500 Opladere
34926000 Udstyr til parkeringspladsregulering
44141100 Elinstallationsrør
44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45310000 Udførelse af elektriske installationer
51112000 Installation af udstyr til distribution og overvågning af elektricitet
51112100 Installation af udstyr til distribution af elektricitet
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72253100 Help-desk-tjenester
72253200 Systemsupport
72310000 Databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler de forberedende installationsarbejder samt indkøb og levering af ladeinfrastruktur (hardware med tilhørende software) til elbiler med tilhørende aftale om drift, service og vedligeholdelse af ladeinfrastrukturen. Udbuddet omfatter desuden overtagelse af drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven udbydes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudslovens afsnit II.

Det bemærkes, at der holdes fælles besigtigelser den 5. og 6. april 2022 af alle eksisterende installationssteder, hvor tilbudsgiverne vil få adgang til at besigtige forhold, som ellers ikke er offentligt tilgængelige, herunder besigtigelse af teknikrum og el tavler.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2022