Supplies - 159757-2022

Submission deadline has been amended by:  215265-2022
28/03/2022    S61

Czechia-Nový Jičín: Medical equipments

2022/S 061-159757

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
National registration number: 25886207
Postal address: Purkyňova 2138/16
Town: Nový Jičín
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 74101
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Josef Alexander Matera
E-mail: matera@ctyrioci.cz
Telephone: +420 734872870
Internet address(es):
Main address: https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNemocniceNovyJicin
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNemocniceNovyJicin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilNemocniceNovyJicin
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zadavatel dle ust. § 4 odst. 2 ZZVZ
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka endoskopického vybavení

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu endoskopického vybavení pro Nemocnici AGEL Nový Jičín. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 817 455.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: část A
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks videobronchoskopu pro interní JIP Nemocnice AGEL Nový Jičín.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 384 039.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: část B
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks mobilního bronchoskopu pro oddělení TRN Nemocnice AGEL Nový Jičín.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 728 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: část C
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks laparoskopické věže (insuflátor) pro operační sály Nemocnice AGEL Nový Jičín.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 845 710.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: část D
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu laparoskopické věže pro operační sály Nemocnice AGEL Nový Jičín.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 799 706.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: část E
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

Nemocnice AGEL Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks desinfektorů endoskopů pro Nemocnici AGEL Nový Jičín.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Nabídková cena / Weighting: 100
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 060 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016303

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže účastník zadávacího řízení, který předloží:

a) prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 zákona).

Doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Není požadováno.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2022
Local time: 10:01
Information about authorised persons and opening procedure:

Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/03/2022