Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 159857-2017

Компактен изглед

28/04/2017    S83

Бeлгия-Брюксел: Услуги по предоставяне на съвети, сравнителен анализ и консултантски услуги в областта на информационните и комуникационните технологии (ABC IV)

2017/S 083-159857

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 15.3.2017 г., 2017/S 052-095366)

Европейска комисия, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ. За контакти: DIGIT Contracts Info Centre. Тел. +32 229-60762. Факс +32 229-57702. Електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.5.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

17.5.2017 (10:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

17.5.2017.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

24.5.2017 (10:30), местно време.

[...]

Тази поправка актуализира обявлението за поправка, публикувано в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 7.4.2017 г., 2017/S 069-129668.