Usługi - 159857-2017

Wyświetl widok skrócony

28/04/2017    S83

Belgia-Bruksela: Doradztwo, porównania wzorcowe i usługi doradztwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ABC IV)

2017/S 083-159857

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.3.2017, 2017/S 052-095366)

Komisja Europejska, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, BELGIA. Kontakt: DIGIT Contracts Info Centre. Tel. +32 229-60762. Faks +32 229-57702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

10.5.2017.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

17.5.2017 (10:30), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

17.5.2017.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

24.5.2017 (10:30), czasu lokalnego.

[...]

Sprostowanie aktualizuje ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.4.2017, 2017/S 069-129668.