Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 159857-2017

Visa förkortad version

28/04/2017    S83

Belgien-Bryssel: Rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster avseende informations- och kommunikationsteknik (ABC IV)

2017/S 083-159857

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.3.2017, 2017/S 052-095366)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, rue Montoyer 15, Office: 07/P001, 1000 Brussels, BELGIEN. Kontaktpunkt: DIGIT Contracts Info Centre. Tfn +32 229-60762. Fax +32 229-57702. E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

10.5.2017.

IV.2.7) Anbudsöppning:

17.5.2017 (10:30), lokal tid.

[...]

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

17.5.2017.

IV.2.7) Anbudsöppning:

24.5.2017 (10:30), lokal tid.

[...]

Denna rättelse uppdaterar meddelandet om rättelse som publicerades i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 7.4.2017, 2017/S 069-129668.