Palvelut - 159968-2019

05/04/2019    S68    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut

2019/S 068-159968

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Finnvera Oyj
1484332-4
Porkkalankatu 1
Helsinki
00180
Suomi
Puhelin: +358 2946011
Sähköpostiosoite: hankinnat@finnvera.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.finnvera.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=232606&tpk=9b118ca9-6fda-4df0-8f43-939a6f532aad
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkinen palvelutehtävä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

ICT-kilpailutuskonsultti

Viitenumero: H2019002
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79900000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on asiakkaan julkisiin ICT-hankintoihin liittyvä konsultointi. Toimittajan asiakkaalle nimeämät asiantuntijat tulevat tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua asiakkaan julkisten ICT-hankintojen kilpailutukseen. ICT-hankinnat voivat olla Finnveran digitalisaatioon liittyvät hankinnat, kuten teknologia- ja infrastruktuuripalveluiden eri osa-alueiden hankintaa, erilaisia tietojärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen, käyttöönottoon, jatkokehitykseen tai ylläpitoon liittyviä hankintoja. Hankinnat voivat koskea myös ICT-asiantuntijoiden hankintaa eri osa-alueille sekä tietoturvaan liittyviä hankintoja ja em. osa-alueiden hankintoihin liittyvien sopimusten laadintaa. Yhteinen nimittäjä hankinnan kohteena olevalle asiantuntijapalvelulle on erikoistuminen teknologiahankintoihin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tavoitteena on hankkia tämän tarjouspyynnön lopputuloksena tehtävän sopimuksen kautta laadukkaita ICT-kilpailuttamisasiantuntijapalveluita Finnveran ICT-hankintoihin. Hankintaan sisältyy tilaajan tarpeiden mukaisesti mahdollisuus tilata myös tarkentavia asiantuntijapalveluita. Hankinna kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteeessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/06/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Finnveran lisäksi Team Finland -toimija Business Finland voi Finnveran ja kyseisen toimijan niin sopiessa tilata tämän sopimuksen mukaista palvelua valitulta toimittajalta tämän sopimuksen ehdoin ja siinä määritellyssä laajuudessa. Mikäli Business Finland päättää lunastaa option, tarjoaja tekee sopimuksen Business Finlandin kanssa samoin ehdoin kuin Finnveran kanssa. Business Finlandilta on saatu etukäteinen suostumus tähän optiojärjestelyyn. Palvelun tuottamiseen nimettyjen kahden (2) asiantuntijan lisäksi asiakas varaa oikeuden käyttää myös toimittajan muita asiantuntijoita. Heidän käytöstään sovitaan toimeksiantokohtaisesti aina erikseen.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/05/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/09/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/05/2019
Paikallinen aika: 08:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/04/2019