Szolgáltatások - 160323-2016

11/05/2016    S90

Magyarország-Budapest: Szoftvertámogatási szolgáltatások

2016/S 090-160323

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség
Nemzeti azonosító szám: AK19084
Postai cím: Mészáros utca 58/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hangodi Éva
E-mail: dr.Hangodi.Eva@oktf-nhi.gov.hu
Telefon: +36 12249100
Fax: +36 12249163
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://orszagoszoldhatosag.gov.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a HGAS rendszer működési támogatásának és fejlesztésének ellátására.

II.1.2)Fő CPV-kód
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. Alkalmazástámogatás.

2. Hiba azonosításának támogatása.

3. Paraméterezési tevékenység.

4. Oracle támogatás.

5. Telefonos technikai segítségnyújtás.

6. Verziómenedzsment.

7. Jelentésrendszer.

8. Áttekintő értekezlet.

9. Kiterjesztett támogatás körébe tartozó szolgáltatások.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72261000 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő telephelye, 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Alkalmazástámogatás.

2. Hiba azonosításának támogatása.

3. Paraméterezési tevékenység.

4. Oracle támogatás.

5. Telefonos technikai segítségnyújtás.

6. Verziómenedzsment.

7. Jelentésrendszer.

8. Áttekintő értekezlet.

9. Kiterjesztett támogatás körébe tartozó szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér (%) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 182-330176
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be a közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 137. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/05/2016