Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 16044-2015

Prikaži skrčeni pogled

17/01/2015    S12

Luksemburg-Luxembourg: AO 10606 – Zagotavljanje zaledne pisarne DOI in storitev, povezanih z DOI

2015/S 012-016044

Obvestilo o oddaji naročila

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2985
Država: Luksemburg
V roke: ga. Maria Manuela Cruz
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Telefaks: +352 2929-42672

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://publications.europa.eu/

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=588

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
AO 10606 – Zagotavljanje zaledne pisarne DOI in storitev, povezanih z DOI
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 7: Računalniške in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na zaledno pisarno DOI, in drugih storitev, povezanih z DOI.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

72300000 Podatkovne storitve, 72330000 Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov, 72400000 Internetne storitve

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 446 800 EUR
Brez DDV

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Ceno. Ponder 60
2. Kakovost. Ponder 40
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
AO 10606.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2014/S 149-267129 z dne 6.8.2014

Druge prejšnje objave

Številka obvestila v UL: 2014/S 161-288268 z dne 23.8.2014

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 10606 Naziv: Zagotavljanje zaledne pisarne DOI in storitev, povezanih z DOI
V.1)Datum oddaje naročila:
18.11.2014
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: mEDRA
Poštni naslov: corso di Porta Romana 108
Kraj: Milano MI
Poštna številka: 20122
Država: Italija
Telefaks: +39 0289280863
Internetni naslov: http://www.medra.org

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 480 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 446 800 EUR
Brez DDV
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
7.1.2015