Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 160482-2023

17/03/2023    S55

Polen-Puchaczów: Fördereinrichtungen

2023/S 055-160482

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 035-104353)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Nationale Identifikationsnummer: PL 7130005784
Postanschrift: Bogdanka 21-013 Puchaczów Polska
Ort: Puchaczów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-013
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Fryt
E-Mail: pfryt@lw.com.pl
Telefon: +48 814625125
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lw.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.lw.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja oraz dostawa urządzeń układu kompleksu ścianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

Referenznummer der Bekanntmachung: 489.HZP.PFR.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42417200 Fördereinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oraz dostawa urządzeń układu kompleksu ścianowego przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego z podziałem na dwa zadania:

-Zadanie 1–Modernizacja kombajnu ścianowego typu JOY 4LS 22 oraz wykonanie i dostarczenie kompletnych fabrycznie nowych: przenośników zgrzebłowych - ścianowego i podścianowego z kruszarką, a nadto modernizacja posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia elektrycznego wraz z dostawą fabrycznie nowego wyposażenia elektrycznego oraz pociągów aparatury elektrycznej,

-Zadanie 2–Wykonanie własnym staraniem i dostarczenie 37 szt. kompletnych fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych sekcji liniowych obudowy ścianowej zmechanizowanej typu 15/32 POz, o zakresie wysokości geometrycznej 1,5÷3,2 m wyposażonych w kompletną hydraulikę siłową i sterowanie,

do ścian o docelowej długości do 372 m, zgodnie z zapisami SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 035-104353

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 30/03/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 18/07/2023
muss es heißen:
Tag: 27/07/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 30/03/2023
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: