Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 160590-2023

17/03/2023    S55

die Slowakei-Trenčín: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2023/S 055-160590

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trenčiansky samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 36126624
Postanschrift: K dolnej stanici 7282/20A
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Ľubomír Gašparík
E-Mail: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Telefon: +421 911304888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tsk.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rádioterapeutické prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

Referenznummer der Bekanntmachung: FUR000082_TSK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33190000 Verschiedene medizinische Geräte und Produkte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov - 3,00 ks

Prenosný monitor vitálnych funkcií - 5,00 ks

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta -1,00 ks

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO - 1,00 ks

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI - 1,00 ks

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33157400 Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ventilátory na umelú pľúcnu ventiláciu s rozšíreným portfóliom ventilačných režimov3,00 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-

2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prenosný monitor vitálnych funkcií

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
03000000 Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prenosný monitor vitálnych funkcií - 5,00 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-

2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33194100 Ausrüstung und Instrumente für Infusion
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Infúzne systémy pre intenzívnu starostlivosť o pacienta1,00 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-

2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03000000 Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO - 1,00 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-

2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33157400 Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa organizácie: Bojnice, Nemocničná 581/2, 97201

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Transportný pľúcny ventilátor vhodný do prostredia MRI - 1,00 ks

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-

2020-61, kód ITMS2014+: 302021AXV3

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 162-426399
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Odôvodnenie:

V Nemocnici s poliklinikou Prievidza sa kompletne vymenilo vedenie. Nové vedenie prehodnotilo procesy vrátane investičných priorít. Jedným zo zistení je, že si prevádzka prístroja ECMO v našom zariadení vyžaduje zostavenie špecializovaného medicínskeho tímu, vrátane perfuzionistu a cievneho chirurga so skúsenosťami a odbornou prípravou pre obsluhu prístroja, ktorí personálne nemáme k dispozícií. Prevádzka ECMO vyžaduje dvojnásobok stredného zdravotného personálu oproti UPV. Vzhľadom na kritický nedostatok stredného zdravotného personálu už pri prevádzke UPV nie sme schopný zostaviť potrebný personálny tím. Zároveň je prevádzka prístroja ekonomicky náročná, na základe zistených informácií cena spotrebného materiálu na 30 dní predstavuje sumu cca 6 500 €. Pacienti v najkritickejších stavoch na Slovensku sú prevážaní už na existujúce špecializované ECMO centrá v Banskej Bystrici, Košiciach alebo v Martine kde tieto technické ako aj personálne požiadavky splnené sú.

Po predchádzajúcej diskusii s odborníkmi sme dospeli k záveru, že finančné prostriedky vyčlenené na prevádzku prístroja, by mohli byť v podmienkach Bojnickej nemocnice využité efektívnejšie na iné prístrojové vybavenie resp. iné výdavky vynaložené k prevencii, diagnostike a liečbe chorých s diagnózou COVID-19.

Vzhľadom na vyššie uvedené a prehodnotenie potrieb sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť časť. IV Prístroj na mimotelovú membránovú oxygenáciu ECMO a prístroj neobstarať.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023