Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 160636-2023

17/03/2023    S55

Polen-Katowice: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2023/S 055-160636

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 037-108947)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postanschrift: ul. Ziołowa 45-47
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40–635
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Mesjasz
E-Mail: jmesjasz@gcm.pl
Telefon: +48 323598449
Fax: +48 322029501
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.gcm.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://gcm.logintrade.net/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.3321.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych

Zad. 1 – Zad. 46

PEŁNY OPIS W SWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 46.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 46 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 037-108947

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 21.03.2023 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

muss es heißen:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 27.03.2023 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Abschnitt Nummer: II.2.1
Los-Nr.: 44
Stelle des zu berichtigenden Textes: Nazwa:
Anstatt:

Zad. 44 – cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego wraz z najmem konsoli

muss es heißen:

Zad. 44 – cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy:
Anstatt:

3.5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załączniki do SWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia poprzez realizację zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania zamówienia cząstkowego wynosi 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia cząstkowego.

w okresie:

W odniesieniu do zadań nr 1,3

-12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

W odniesieniu do zadania nr 2

-12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

W odniesieniu do zadań nr 12, 39, 40, 41, 44

-24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

W odniesieniu do zadań nr 4-11, 13-38, 42, 43, 45, 46

-24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Pełny opis w SWZ

muss es heißen:

3.5. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowach. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy stanowią załączniki do SWZ.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia poprzez realizację zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania zamówienia cząstkowego wynosi 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia cząstkowego.

w okresie:

W odniesieniu do zadań nr 1,3

-12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

W odniesieniu do zadania nr 2

-12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

W odniesieniu do zadań nr 12, 39, 40, 41

-24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

W odniesieniu do zadań nr 4-11, 13-38, 42, 43, 44, 45, 46

-24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Pełny opis w SWZ

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 27/03/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 18/07/2023
muss es heißen:
Tag: 24/07/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 27/03/2023
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: