Servicii - 160691-2020

06/04/2020    S68

Portugalia-Lisabona: Servicii locative/de găzduire pentru un centru de date destinat asigurării continuității activității

2020/S 068-160691

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Mrs Maja Markovčić Kostelac
E-mail: OPEN62020@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.emsa.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6239
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii locative/de găzduire pentru un centru de date destinat asigurării continuității activității

Număr de referinţă: EMSA/OP/6/2020
II.1.2)Cod CPV principal
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de servicii locative/de găzduire pentru un centru de date destinat asigurării continuității activității, și anume crearea unui canal de achiziție pentru locuințe (colocare) la unitatea EMSA de continuitate a activității din zona Madridului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72120000 Servicii de consultanţă privind recuperarea de hardware din computer
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Sediul EMSA din Lisabona și sediul contractantului din zona Madridului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile care urmează să fie prestate în cadrul contractului care urmează să fie atribuit includ găzduirea Unității EMSA de continuitate a activității în sediul contractantului din zona Madridului, însoțite de toate serviciile esențiale conexe pentru conectivitatea rețelei; energie electrică și răcire; controlul accesului și securitate; servicii la cerere la distanță; mutarea serviciilor pentru relocarea Unității EMSA de continuitate a activității; accesul personalului EMSA și al delegaților și facilităților sale pentru a executa proceduri de recuperare de la sediul Contractantului în caz de nevoie; acoperire 24/7 pentru serviciile menționate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul-cadru se reînnoiește automat până la de două ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/05/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/03/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/05/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Ofertele primite electronic vor fi deschise la ora 10.00 (ora Lisabonei), în data de 13 mai 2020, în birourile Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/03/2020