Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 160849-2023

17/03/2023    S55

Dänemark-Kopenhagen: Allgemeine und berufliche Bildung

2023/S 055-160849

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Borups Allé 177
Ort: København NV
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 2400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Camilla Bang Hellsten
E-Mail: uu8b@kk.dk
Telefon: +45 24968790
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/196724807.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale om HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse

Referenznummer der Bekanntmachung: 2023-0026863
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse projektledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette og / eller uddannelsen Master i Offentlig ledelse. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/196724807.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 100 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale for HD-uddannelse

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
80430000 Erwachsenenbildung auf Hochschulebene
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 15/05/2023
Ende: 14/05/2027
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 1.600.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale for Master i Offentlig ledelse

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80000000 Allgemeine und berufliche Bildung
80400000 Erwachsenenbildung und sonstiger Unterricht
80430000 Erwachsenenbildung auf Hochschulebene
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ved nærværende delaftale ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Master i Offentlig ledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde Master i Offentlig ledelse. Uddannelsen skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, som har de fornødne kvalifikationer, der skal være opfyldt for at påbegynde uddannelsen.

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 900 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 15/05/2023
Ende: 14/05/2027
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Rammeaftalernes anslåede værdi er angivet i pkt. II.1.5. Rammeaftalernes maksimale værdi er 10.400.000 DKK For uddybning henvises til udbudsbetingelserne.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

En erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 5 mio. kr. pr. år.

En professionel ansvarsforsikring en forsikringssum på minimum DKK 2,5 mio. pr. år.

Egnethed i forhold til teknisk og faglig formåen:

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på delaftale 1, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde uddannelsen i henhold til Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen), BEK nr. 774 af 12/06/2018.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på delaftale 2, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde uddannelsen i henhold til Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen), BEK nr. 19 af 09/01/2020.

Såfremt Tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på begge delaftaler, skal Tilbudsgiver være berettiget til at udbyde begge, jf. ovenstående.

Se tillige udbudsbetingelserne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Leverandørener forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten. Arbejdsklausulen er beskrevet i Aftalen (bilag A).

Ved opfyldelsen af Aftalen indestår Leverandøren for Leverandørens og dennes eventuelle underleverandørers overholdelse og efterlevelse af Københavns Kommunes til enhver tid gældende vilkår om leverandørens samfundsansvar. De aktuelle vilkår fremgår af aftalens bilag 5.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 17/04/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger/tilbudsgiver vil ligeledes blive udelukket fra deltagelse såfremt denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medmindre ansøger/tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Ordregiver skal gøre opmærksom på, at der i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, ifølge artikel 5k gælder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske selskaber og russisk kontrollerede selskaber mv.

Ordregiver kan som følge heraf, på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen, kræve, at ansøgere og tilbudsgivere dokumenterer, at de ikke er omfattet af Forordningen, og kan i den forbindelse bl.a. anmode ansøgere og tilbudsgivere om at underskrive den med udbudsmaterialet vedlagte tro- og loverklæring om dette forhold.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023