Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 160959-2023

17/03/2023    S55

Polen-Katowice: Material für Endodontie

2023/S 055-160959

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 9542270611
Postanschrift: ul.Francuska 20/24
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-027
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Ramska
E-Mail: duo@spskm.katowice.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spskm.katowice.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: szpital kliniczny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-23-030WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33134000 Material für Endodontie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm

2. Płyty tytanowe, pod śruby 1.5 mm, 1.8 mm

3. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kłykcia żuchwy

4. Minipłytka

5. Mikrowkręty kompresyjne 1,7 mm o długościach 14 mm, 16 mm, 18 mm

6. Wiertła stopniowe do wkrętów kompresyjnych

7. Śruby tytanowe, korowe

8. Śruby tytanowe IMF

9. Płyty tytanowe

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 153 805.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa elementów zespalających i rekonstrukcyjnych do zabiegów w obrębie twarzoczaszki

Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm

2. Płyty tytanowe, pod śruby 1.5 mm, 1.8 mm

3. Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, 2.5 mm, do kłykcia żuchwy

4. Minipłytka

5. Mikrowkręty kompresyjne 1,7 mm o długościach 14 mm, 16 mm, 18 mm

6. Wiertła stopniowe do wkrętów kompresyjnych

7. Śruby tytanowe, korowe

8. Śruby tytanowe IMF

9. Płyty tytanowe

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Uzupełnienie ilościowe do aktualnie obowiązujących umów przetargowych. Każda z umów objęta jest umową użyczenia na instrumentarium niezbędne do wykonania zabiegów rekonstrukcyjnych. Bezpośredni zakup u Oferenta z którym obowiązują aktualne umowy przetargowe zapewni kompatybilność użyczonego instrumentarium z wyrobami medycznymi ujętymi w postępowaniu. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu chirurgicznego istotnym dla personelu medycznego jest jednolitość instrumentarium w zachowaniu precyzyjności czynności manualnych.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/03/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ChM” sp. z o.o.
Ort: Juchnowiec Kościelny
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 153 805.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023