Storitve - 161282-2019

08/04/2019    S69

Belgija-Bruselj: Orodje za kibernetsko varnost prometa

2019/S 069-161282

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate A - Policy Coordination
Poštni naslov: Rue de Mot 28
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: C. Lobry
E-naslov: MOVE-A5-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22961169
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/transport/tenders/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3826
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: varnost

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Orodje za kibernetsko varnost prometa

Referenčna številka dokumenta: MOVE/A5/2018-387
II.1.2)Glavna koda CPV
72212730 Storitve razvoja varnostne programske opreme
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska komisija želi prispevati k izboljšanju prometne varnosti in zaščiti uporabnikov prometa in osebja pred terorističnimi in kibernetskimi napadi za vse načine prevoza v evropskem prometnem sektorju (letalski, pomorski in kopenski promet). Projekt, opisan v tem razpisu, bo namenjen razvoju delujočega interaktivnega orodja, ki bo zagotavljal pomembno in ustrezno znanje o dobri praksi kibernetske varnosti, ki bo na voljo upravljavcem prevoza, ki upravljajo s tveganji, povezanimi s kibernetsko varnostjo, in tudi vsem prevoznikom, ki se morajo zavedati možnih tveganj. Orodje bo vsebovalo priporočene dobre prakse, ki zajemajo tako splošne vidike kibernetske varnosti kot tudi bolj specifične module, povezane s potrebami vsakega načina prevoza.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta projekt bo prispeval k razvoju usklajenega pristopa v vsej Evropski uniji za podporo različnih akterjev, ki upravljajo s tveganji, povezanimi s kibernetsko varnostjo, v prometnem sektorju, z minimalno bazo znanja, da bodo opravljali svoje naloge, vključno s:

(i) sposobnostjo identifikacije niza potencialnih groženj, povezanih s kibernetsko varnostjo (ki se lahko močno razlikujejo z vidika pogostosti in resnosti); in

(ii) sposobnostjo izvajanja in upoštevanja dobrih praks blažilnih ukrepov za kibernetsko varnost;

(iii) poznavanjem, katere ukrepe je treba sprejeti, če se uresniči kibernetsko tveganje, da bi zaustavili in/ali zmanjšali morebitne negativne posledice.

Pričakovani rezultat je razvoj oprijemljive, praktične in intuitivne tehnične rešitve, ki bo omogočala doseganje zgornjih ciljev.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 03/06/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/06/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

DG MOVE

Rue de Mot, 28

1040 Brussels, BELGIJA

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Pravna dejanja
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/04/2019