Paslaugos - 161285-2019

08/04/2019    S69

Belgija-Briuselis: Tikslų nustatymas aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje: išorinių aplinkosaugos išlaidų internacionalizavimas

2019/S 069-161285

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Tikslų nustatymas aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje: išorinių aplinkosaugos išlaidų internacionalizavimas

Nuorodos numeris: ENV.F.1/SER/2018/0026
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Ši parengiamoji priemonė yra paremta 2015 m. bandomuoju projektu „Aplinkosaugos mokesčių reformos pajėgumų stiprinimas“ (kuris buvo įgyvendinamas 2016–2017 m.). 2 pagrindiniai tikslai:

— praktiškai įgyvendinti bandomojo projekto išvadas parengiant suinteresuotiems asmenims veiklos gaires, kad jie pradėtų dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir nustatyti potencialias sritis, kuriose ekonominės priemonės, įskaitant mokesčius, būtų ekonomiškai efektyvus sprendimas, užpildantis aplinkosaugos politikos įgyvendinimo spragas,

— analizuoti subsidijas, kurios sąlygoja aplinkai kenksmingą elgseną, pristatant tam tikrose srityse jų sukeliamą išorinį poveikį aplinkai ir nustatant, kurios priemonės galėtų sukelti jų internacionalizaciją.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 739 264.40 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas.

Viena 20 mėnesių trukmės paslaugų pirkimo sutartis, kurios biudžetas – 750 000 EUR.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 60
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 30 % kaina; 70 % kokybė
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta anksčiau 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2018/S 056-123139, pavadinimu „Parengiamoji priemonė – pajėgumų stiprinimo įgyvendinimas siekiant programinės plėtros ir tikslų nustatymo aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 188-423866
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07027745/2019/801533/SER/ENV.F.1
Pavadinimas:

Tikslų nustatymas aplinkos mokesčių ir biudžeto reformos srityje: išorinių aplinkosaugos išlaidų internacionalizavimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
21/03/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Institute for European Environmental Policy AISBL
Adresas: Rue Joseph II 36-38
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Aarhus University
Adresas: Nordre Ringgade 1
Miestas: Aarhus C
NUTS kodas: DK DANMARK
Pašto kodas: 8000
Šalis: Danija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Serveis de Suport a la gestió SL (ENT Environment and Management)
Adresas: C/ Josep LLanza, 1-7, 2˚3ª
Miestas: Vilanova i la Geltru
NUTS kodas: ES ESPAÑA
Pašto kodas: 08800
Šalis: Ispanija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Trinomics BV
Adresas: Westersingel 34
Miestas: Rotterdam
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: 3014 GS
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 750 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 739 264.40 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 3 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

.55 % + .77 % +.55 % + .82 % + .77 % = 3.46

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo pranešimo apie sutarties skyrimo sprendimą galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/03/2019