Szolgáltatások - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgium-Brüsszel: Tanulási és képzési tevékenységek munkaügyi ellenőrök számára

2021/S 065-161734

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Postai cím: Rue Joseph II, 27
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Név és címek
Hivatalos név: ELA — Európai Munkaügyi Hatóság
Város: Bratislava
NUTS-kód: SK Slovensko
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Mr Jordi Curell Gotor
E-mail: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tanulási és képzési tevékenységek munkaügyi ellenőrök számára

Hivatkozási szám: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Fő CPV-kód
80500000 Képzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tanulási és képzési tevékenységek munkaügyi ellenőrök számára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80500000 Képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SK Slovensko
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő irodái vagy a pályázatban megjelölt bármely más helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tanulási és képzési tevékenységek munkaügyi ellenőrök számára. A szóban forgó szolgáltatások célcsoportját a munkaerő-mobilitás és a társadalombiztosítási szabályok érvényesítéséért felelős illetékes nemzeti hatóságok munkaügyi és társadalombiztosítási ellenőrei képezik. Adott esetben nemzeti szinten a szociális partnerszervezetek, valamint az Európai Munkaügyi Hatóság alkalmazottai, különösen a határokon átnyúló ellenőrzésekben érintett nemzeti kapcsolattartó tisztviselők is felkérhetők a konkrét tevékenységekben való részvételre.

A nyertes ajánlattevő feladata a különösen a nemzeti ellenőrző szervek operatív felkészültségét fejlesztő képzési és tanulási tevékenységek tartalmának kidolgozása és azok biztosítása, valamint a bevált gyakorlatok és az ismeretek cseréjének, terjesztésének és alkalmazásának előmozdítására összpontosító azon kölcsönös tanulási projektek végrehajtása, melyek a határokon átnyúló és összehangolt ellenőrzések megszervezése és megvalósítása szempontjából a munkaerő mobilitása terén relevánsak. A felkészültségfejlesztési oldallal párhuzamosan ezek a tevékenységek segítenek az érdekelt felek jelentős bevonását is magában foglaló nemzeti ellenőrzői hálózat keretének kialakításában. A hálózat a kölcsönös bizalomra alapulna és közös célja lenne az azonos normák alapján történő cselekvés, valamint az azonos eljárások alkalmazása a releváns uniós jogszabályok szerint.

A nyertes ajánlattevő feladata hozzájárulni az ELA következő feladatok által összegzett felkészültségfejlesztési tevékenységeihez:

1. feladat: három képzési szeminárium kidolgozása és lebonyolítása;

2. feladat: egy online képzési modul kidolgozása;

3. feladat: három webinárium megszervezése;

4. feladat: támogatás biztosítása a személyzeti csereprogramokhoz és látogatásokhoz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 150 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/05/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/05/2021
Helyi idő: 10:30
Hely:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A pályázati dokumentáció az I.1) pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: F-6700
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/03/2021