Servizzi - 161734-2021

02/04/2021    S65

il-Belġju-Brussell: Attivitajiet ta’ Tagħlim u Taħriġ għall-Ispetturi tax-Xogħol

2021/S 065-161734

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Indirizz postali: Rue Joseph II, 27
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Mr Jordi Curell Gotor
Posta elettronika: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: ELA — L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol
Belt: Bratislava
Kodiċi NUTS: SK Slovensko
Pajjiż: Is-Slovakkja
Persuna ta’ kuntatt: Mr Jordi Curell Gotor
Posta elettronika: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Attivitajiet ta’ Tagħlim u Taħriġ għall-Ispetturi tax-Xogħol

Numru ta' referenza: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
80500000 Faċilitajjiet tat-taħriġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Attivitajiet ta’ tagħlim u taħriġ għall-ispetturi tax-xogħol.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
80500000 Faċilitajjiet tat-taħriġ
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: SK Slovensko
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Attivitajiet ta’ tagħlim u taħriġ għall-ispetturi tax-xogħol. Il-grupp fil-mira ta’ dawn is-servizzi huwa spetturi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli għall-infurzar tal-mobilità tax-xogħol u r-regoli tas-sigurtà soċjali. Fejn rilevanti, organizzazzjonijiet tal-imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali, kif ukoll persunal tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, b’mod partikolari uffiċjali nazzjonali ta’ kollegament, involuti fit-twettiq ta’ spezzjonijiet transkonfinali, jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw f’attivitajiet speċifiċi.

Il-kuntrattur għandu jiżviluppa l-kontenut u jipprovdi attivitajiet ta’ taħriġ u tagħlim immirati biex itejbu b’mod partikolari l-ħila operazzjonali tal-korpi nazzjonali tal-ispezzjoni, u jimplimenta proġetti ta’ tagħlim reċiproku li jiffukaw fuq il-promozzjoni tal-iskambju, it-tixrid u t-teħid ta’ prattiċi tajbin u għarfien, rilevanti għall-organizzazzjoni u t-twettiq ta’ spezzjonijiet konġunti u miftiehma traskonfinali fil-qasam tal-mobilità tax-xogħol. B’mod parallel mal-aspett tat-trawwim tal-ħila, dawn l-attivitajiet se jgħinu wkoll biex jinbeda t-tfassil tan-netwerk tal-ispetturi nazzjonali kkaratterizzat minn impenn qawwi mill-partijiet interessati. In-netwerk ikun ibbażat fuq fiduċja reċiproka u jaqsam l-għan li jaġixxi fuq l-istess standards u japplika l-istess proċeduri skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE.

Il-kuntrattur se jikkontribwixxi għall-attivitajiet tat-trawwim tal-ħila tal-ELA miġbura flimkien fix-xogħlijiet li ġejjin:

Biċċa xogħol 1: Jiġu żviluppati u jitwasslu tliet seminars ta’ taħriġ;

Biċċa xogħol 2: Jiġi żviluppat modulu wieħed ta’ taħriġ online;

Biċċa xogħol 3: Jiġu organizzati tliet webinars;

Biċċa xogħol 4: Jiġi pprovdut appoġġ lill-iskambji tal-persunal u ż-żjarat tal-persunal.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 150 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 10/05/2021
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 11/05/2021
Ħin lokali: 10:30
Post:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Id-dokumenti tas-sejħa għall-offerti se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.1). Is-sit tal-Internet se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà ta' dawk li jitfgħu l-offerti li jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifiki waqt il-perijodu għat-tfigħ tal-offerti.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Belt: Strasbourg Cedex
Kodiċi postali: F-6700
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
26/03/2021