Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 161838-2023

17/03/2023    S55

Rumänien-București: Umspann-Unterstation

2023/S 055-161838

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 13328043
Postanschrift: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010325
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ovidiu Murasan
E-Mail: ovidiu.murasan@transelectrica.ro
Telefon: +40 3035986
Fax: +40 213035980
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/home
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Retehnologizarea statiei 110 kV Medgidia Sud

Referenznummer der Bekanntmachung: DA 4699
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232221 Umspann-Unterstation
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se vor executa lucrarile necesare montarii echipamentelor ce vor fi furnizate in cadrul acestui contract in vederea realizarii retehnologizarii statiei Medgidia Sud, dupa cum urmeaza:

- Statii de 110kV si 20kV - Circuite primare;

- Cabluri de 110kV si celula mobila;

- Unitati de transformare, ISI si monitorizare transformatoare;

- Instalatiile de servicii proprii c.c. si c.a. ;

- Sistemul de comanda- control–protectie-automatizare si masurare;

- Instalatii de telecomunicatii;

- Statia de 20 kV si tratare neutru;

- Echipamente pentru instalatii aferente constructiilor;

Deasemenea se vor presta urmatorele servicii:

- inginerie si proiectare a sistemelor de energie electrica;

- elaborarea de documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor;

- receptie la fabrica a produselor;

- scolarizare pentru exploatarea sistemelor de energie electrica;

- asistenta tehnica pentru montajul si punerea in functiune a sistemelor de energie electrica;

- efectuarea de masuratori de camp electric.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 10 681 320.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31600000 Elektrische Ausrüstung
71323100 Planung von Stromversorgungssystemen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Statia 110 kV Medgidia Sud, adresa: DJ 381 Medgidia - Valea Dacilor, 7km, municipiul Medgidia, Jud. Constanta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor executa lucrarile necesare montarii echipamentelor ce vor fi furnizate in cadrul acestui contract in vederea realizarii retehnologizarii statiei Medgidia Sud, dupa cum urmeaza:

- Statii de 110kV si 20kV - Circuite primare;

- Cabluri de 110kV si celula mobila;

- Unitati de transformare, ISI si monitorizare transformatoare;

- Instalatiile de servicii proprii c.c. si c.a. ;

- Sistemul de comanda- control–protectie-automatizare si masurare;

- Instalatii de telecomunicatii;

- Statia de 20 kV si tratare neutru;

- Echipamente pentru instalatii aferente constructiilor;

Deasemenea se vor presta urmatorele servicii:

- inginerie si proiectare a sistemelor de energie electrica;

- elaborarea de documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor;

- receptie la fabrica a produselor;

- scolarizare pentru exploatarea sistemelor de energie electrica;

- asistenta tehnica pentru montajul si punerea in functiune a sistemelor de energie electrica;

- efectuarea de masuratori de camp electric.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 171-351567
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: C 145
Bezeichnung des Auftrags:

Retehnologizarea statiei 110 kV Medgidia Sud

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/07/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Romelectro SA
Nationale Identifikationsnummer: RO1557850
Postanschrift: Bd. Lacul Tei ,nr. 1-3 , Sector 2
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 031922
Land: Rumänien
E-Mail: florentina.vulpescu@romelectro.ro
Telefon: +40 212004307/305
Fax: +40 212004375
Internet-Adresse: https://www.romelectro.ro/romelectro/ro/home
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 13 350 307.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 681 320.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cf. cu art. 54 3) din HG 394/2016, op. ec. are oblig de a include in of.o lista cuprinzand intrep.afiliate, in masura in care acestea exista.Orice posibil of.are dreptul de a solicita in scris clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Clauzele 3, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 27, 28, 39.1, 42, 43, 44, 45, 46 din Contractul de lucrari sunt clauze care sunt obligatorii, trebuie insusite ca atare de of.si nu pot fi modificate. Orice modif. a cl.cont.oblig. va conduce la declararea of. ca neconforma. In cazul in care of. au neclaritati, obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor specifice (altele decat cele oblig.), acestea vor fi transmise in perioada clarif.. Prin obiectiunile sau propunerile privind clauzele specifice nu se vor distorsiona sau anula prevederile cl.r oblig. Este la latitudinea EC de a accepta sau a nu accepta obiectiunile sau propunerile remise de of. la clauzele specifice ale ct. 1. Orice modif.a cl. Oblig. din ct., va conduce la declararea of. ca neconforma potrivit art. 143 (3) lit. b) dinHG394/2016. 2. La semnarea ct., of. castig.va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, ct.de subcontractare. 3. Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Vizita la amplas-Op.ec. care isi exprima in scris intentia de a vizita Amplas.pot participa la vizita organizata de EC timp de 3 zile lucratoare, incepand cu cea de a paisprezecea zi de la data public. AP, intre orele 9–15. Pt. a participa la viz.Amplasamentului op.ec.tb.sa remita EC o sol.scrisa in acest sens. Sol. trebuie sa fie primita de AC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: ovidiu.murasan@transelectrica.ro a Formul.pt. acces din Sect II-Form.(completat, stampilat si semnat de reprez. firmei). In anexa la Form.de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Form.de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al pers. nominalizate in anexa. La vizitarea Amplas vor putea participa numai persoanele nominal. in solicitare mentionata anterior. Costurile ocazionate de viz.Amplas.(transport, cazare, etc) pentru pers. care vor partic. din partea op. ec. vor fi suportate de catre acestia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/03/2023