Lieferungen - 161883-2018

14/04/2018    S73    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Verhandlungsverfahren (competitive procedure with negotiation) 

Ungarn-Budapest: Spezialfahrzeuge

2018/S 073-161883

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 045-098053)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
AK05653
Ostrom utca 23–25.
Budapest
1015
Ungarn
Kontaktstelle(n): Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-Mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nmhh.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nmhh.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mérőgépkocsi beszerzése, átalakítása és leszállítása

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szolgáltatással egybekötött adásvételi szerződés – mérőgépkocsi beszerzése, átalakítása és leszállítása tárgyában

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/04/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 045-098053

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 06/04/2018
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 11/05/2018
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Anstatt:
Tag: 20/04/2018
muss es heißen:
Tag: 25/05/2018
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1) A közbeszerzési dokumentumokat (KD) részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek (alvállalkozónak) elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidőig, illetőleg az előbbi elérést vissza kell igazolni az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) felhívás I.3) pontja szerinti kapcsolattartási pontjára [Kbt. 57. § (2)]

Regisztráció: a KD letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő adatait (név/cím/e-mail/telefon/fax elérhetőség). Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a regisztrációról (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást, az úgy minősül, hogy Ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a KD elektronikus letöltéséről szóló értesítés).

2) A részvételi jelentkezést (jelentkezést) zárt csomagban (csomagoláson: eljárás tárgya és részvételre jelentkező (jelentkező) neve) kell benyújtani 1 eredeti papír alapú (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)] A jelentkezést (az abban foglalt nyilatkozatokat) cégszerűen aláírva kell benyújtani

Jelentkezések bontásának helye és ideje: ENYD - Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1011 Budapest, Fő u. 21. II. emelet, I. tárgyaló), 2018. április 06., 12.00 óra, ismertetésre kerülő adatok a Kbt. 68. § (5) szerint

3) A jelentkezéshez csatolni kell a következőket:

3.1. Felolvasólap [Kbt. 66. § (5)]

3.2. Jelentkező 2004. évi XXXIV. tv. szerinti KKV besorolásáról szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (4)]

3.3. Alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (6), 65. § (7)]

3.4. Közös részvétel esetén együttműködési megállapodást

3.5. Jelentkező (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját és cégkivonatát/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)

4) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint

6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazására

7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint

8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket, azok igazolását (felhívás III.1.2), III.1.3) pontok)

9) A jelentkezésben a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 84. § (6) bek. alapján az első ajánlattételre 10 napnál rövidebb határidőről rendelkező megállapodást fog kezdeményezni a jelentkezőkkel

11) Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást

12) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]

13) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók

14) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316)

15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]

Fentiekre vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza

muss es heißen:

1) A közbeszerzési dokumentumokat (KD) részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek (alvállalkozónak) elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidőig, illetőleg az előbbi elérést vissza kell igazolni az ajánlatkérő (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet) felhívás I.3) pontja szerinti kapcsolattartási pontjára [Kbt. 57. § (2)]

Regisztráció: a KD letöltéséről értesítést kell küldeni az I.3) pont alatti elérhetőségre megadva a kiváltó gazdasági szereplő adatait (név/cím/e-mail/telefon/fax elérhetőség). Ajánlatkérő 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a regisztrációról (ha a kiváltó nem kapott visszaigazolást, az úgy minősül, hogy Ajánlatkérőhöz nem érkezett meg a KD elektronikus letöltéséről szóló értesítés).

2) A részvételi jelentkezést (jelentkezést) zárt csomagban (csomagoláson: eljárás tárgya és részvételre jelentkező (jelentkező) neve) kell benyújtani 1 eredeti papíralapú (zsinórral, lapozhatóan összefűzött, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel, cégszerűen aláírva) és 1 másolati elektronikus példányban [Kbt. 68. § (2)] A jelentkezést (az abban foglalt nyilatkozatokat) cégszerűen aláírva kell benyújtani

Jelentkezések bontásának helye és ideje: ENYD – Első Nyugat Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1011 Budapest, Fő u. 21. II. emelet, I. tárgyaló), 2018. május 11., 12.00 óra, ismertetésre kerülő adatok a Kbt. 68. § (5) szerint

3) A jelentkezéshez csatolni kell a következőket:

3.1. Felolvasólap [Kbt. 66. § (5)]

3.2. Jelentkező 2004. évi XXXIV. tv. szerinti KKV besorolásáról szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (4)]

3.3. Alvállalkozókkal érintett részekről és már ismert alvállalkozókról, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő személyekről/szervezetekről szóló nyilatkozat [Kbt. 66. § (6), 65. § (7)]

3.4. Közös részvétel esetén együttműködési megállapodást

3.5. Jelentkező (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírásmintáját és cégkivonatát/változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozat is)

4) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén fordítás csatolandó

5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56. § szerint

6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71. § szerint azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alkalmazására

7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint

8) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket, azok igazolását (felhívás III.1.2), III.1.3) pontok)

9) A jelentkezésben a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 84. § (6) bek. alapján az első ajánlattételre 10 napnál rövidebb határidőről rendelkező megállapodást fog kezdeményezni a jelentkezőkkel

11) Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni

Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást

12) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)]

13) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók

14) Ajánlatkérő által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316)

15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)]

Fentiekre vonatkozó részletes információkat a KD tartalmazza.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás jelzett módosításaival túl a közbeszerzési dokumentumok egyéb részei nem módosulnak.

Ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplő(ke)t, aki(k) a közbeszerzési dokumentumokat a jelen korrigendum megjelenése előtt letöltötték, hogy az egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumok, valamint a megjelent korrigendum elérhetőségéről (letölthetőségéről) annak megjelenését követően értesítést küld.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli (a felhívás adott pontjában szereplő további) előírások, elvárások továbbra is érvényesek.