We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Árubeszerzések - 161963-2019

08/04/2019    S69    Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Mezőgazdasági gépek

2019/S 069-161963

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54943261
Postai cím: Guba Sándor Utca 40.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tossenberger János
E-mail: tossenberger.janos@ke.hu
Telefon: +36 82505800
Fax: +36 82505896

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ke.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mezőgazdasági gépek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000833662018
II.1.2)Fő CPV-kód
16000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mezőgazdasági gépek beszerzése adásvételi szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 142 400 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16300000
16130000
16141000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvári Egyetem Takarmánytermesztési Kutató Intézet

7095 Iregszemcse, Napraforgó u. 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mezőgazdasági gépek beszerzése adásvételi szerződéssel a Kaposvári Egyetem részére, az alábbiak szerint:

— mennyisége:

— parcella kombájn: 1 db

— parcella vetőgép: 1 db

— parcella műtrágyaszóró: 1 db

Az eszközöknek újnak kell lenniük, nem szállítható használt, illetve demó készülék.

AT-nek a megajánlásában fel kell tüntetnie az eszközök konkrét típusmegjelölését és gyártóját.

A beszerzés magában foglalja a gépek leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, a szükséges engedélyek beszerzését.

Betanítás: Ajánlatkérő mindhárom eszköz esetében kéri a gépek rendszereinek, valamint a betakarítási folyamat betanítását is: parcella kombájn és vetőgép esetében: 3 fő 3x1 napban; parcella műtrágyaszóró esetében: 3 fő 1 napban - a részletes információkat a KD-1 és szerz.tervezet tartalmazzák.

A gépek részletes műszaki leírásait a Közbeszerzési dokumentum mellékleteként kiadott Excel táblázat tartalmazza.

A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű gépeket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Parcella kombájn: Rendelkezik automatikusan behajtható oldalsó lépcsővel (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Parcella vetőgép: Vetőgép forduló sugara (min. 0 m - max. 15 m; előny a kisebb) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A finanszírozás módja: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2018. évi támogatása c. projektből, intenzitása: 100,000000 %

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 235-536961
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mezőgazdasági gépek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/03/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52800166
Postai cím: Csabdi Út 2.
Város: Bicske
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2060
Ország: Magyarország
E-mail: csallai.peter@interat.hu
Telefon: +36 303035430
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 158 800 808.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 142 400 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

a) A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményes.

b) Nyertes Ajánlattevő: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (10980965-2-07).

c) 1. számú ajánlattevő: HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2060 Bicske, Csabdi út 2. (10980965-2-07), 2. számú ajánlattevő: Tempel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. (11039811-2-03).

d) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/04/2019