Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 161963-2023

17/03/2023    S55

Schweden-Enköping: Körperpflegeprodukte

2023/S 055-161963

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 038-111034)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Enköpings kommun
Nationale Identifikationsnummer: 212000-0282
Postanschrift: Linbanegatan 12
Ort: ENKÖPING
NUTS-Code: SE121 Uppsala län
Postleitzahl: 74534
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Emma Danielsson
E-Mail: Emma.danielsson@enkoping.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.enkoping.se

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Städ- och hygienprodukter 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: TF2023/114
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33700000 Körperpflegeprodukte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Enköpings kommun avser att upphandla ett ramavtal för att tillgodose kommunens behov av städ- och hygienprodukter.

Bakgrund och omfattning

Upphandlingen avser städ- och hygienprodukter, i två (2) delområden.

I delområde 1, papper och plast ingår t.ex. pappershanddukar, plastpåsar, engångsartiklar m.m.

I delområde 2, Kem- och städprodukter ingår t.ex. rengöringsmedel, tvål och annat förbrukningsmaterial för kommunens städservice.

Om det i förfrågningsunderlaget anges produktnamn eller märken ska det endast ses som en del av beskrivningen av egenskaperna på produkten. Likvärdiga produkter godtas.Mer detaljerade uppgifter framgår av kravspecifikationen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 038-111034

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
Anstatt:
Tag: 03/04/2023
muss es heißen:
Tag: 24/04/2023
Abschnitt Nummer: II.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
Anstatt:
Tag: 02/04/2025
muss es heißen:
Tag: 23/04/2025
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Anstatt:
Tag: 20/03/2023
Ortszeit: 23:59
muss es heißen:
Tag: 30/03/2023
Ortszeit: 23:59
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Anbudsöppning
Anstatt:
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 00:00
muss es heißen:
Tag: 31/03/2023
Ortszeit: 00:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: