Bunuri - 161999-2017

28/04/2017    S83    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Targu Mures: Dispozitive pentru blocul operator

2017/S 083-161999

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures
Str. Gh. Marinescu nr. 50
În atenția: Dragan Carmen
540136 Targu Mures
România
Telefon: +40 372653103
E-mail: dragan.carmen@cardio.ro
Fax: +40 265210900

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare dispozitive pentru blocul operator.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant, str. Gh. Marinescu nr. 50, Targu Mures.

Cod NUTS RO125

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 3

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 2

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 572 965 și 82 390 920 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contr. Sscv. se vor incheia pentru perioada de o luna, un trimestru sau pentru un an în functie de buget .Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in caietul de sarcini, si in anexa privind loturile.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Dispozitive pentru blocul operator – 121 loturi – descriere in sectiunea Loturi si in Caietul de sarcini.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Dispozitive pentru blocul operator – 121 loturi – descriere in sectiunea Loturi si in Caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 572 965 și 82 390 920 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI + SER CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 70 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 000 și 2 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 98000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 1764.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI CU SUPRAFATA TRATATA CU HEPARINA + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU ADULTI CU SUPRAFATA TRATATA CU HEPARINA + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 70 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 000 și 3 040 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 133000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2394.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT TRATAT CU BIOSUPRAFATA PENTRU ADULTI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT TRATAT CU BIOSUPRAFATA PENTRU ADULTI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 000 și 720 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 27000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 486.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU COPII + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU COPII + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 000 și 680 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 25500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 459.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU SUGARI SI COPII MICI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA PENTRU SUGARI SI COPII MICI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 000 și 720 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 27000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 486.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT PENTRU NOU NASCUTI + SET CEC AFERENT
1)Descriere succintă
OXIGENATOARE CU MEMBRANA CU FILTRU ARTERIAL INTEGRAT PENTRU NOU NASCUTI + SET CEC AFERENT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 18 000 și 720 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 27000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 486.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE ST. THOMAS
1)Descriere succintă
SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE ST. THOMAS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 240 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 26 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1100.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 19.80 RON.
Lot nr: 8 Denumire: SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE TIP „BRETSCHNEIDER”
1)Descriere succintă
SOLUTIE CARDIOPLEGICA DE ÎNTRETINERE TIP „BRETSCHNEIDER”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 240 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 300 și 55 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2300.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 41.40 RON.
Lot nr: 9 Denumire: CANULE ARTERIALE PENTRU AORTA ASCENDENTA
1)Descriere succintă
CANULE ARTERIALE PENTRU AORTA ASCENDENTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 288 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 12000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 216.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: CANULE ARTERIALE DE ARC AORTIC, ARTERE FEMURALE SI AXILARE
1)Descriere succintă
CANULE ARTERIALE DE ARC AORTIC, ARTERE FEMURALE SI AXILARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 70 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 63.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: CANULE CAVE „SINGLE STAGE” DREPTE
1)Descriere succintă
CANULE CAVE „SINGLE STAGE” DREPTE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 000 și 340 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 17000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 306.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: CANULE CAVE „SINGLE STAGE” CU VIRF METALIC, ANGULAT LA 90 GRADE
1)Descriere succintă
CANULE CAVE „SINGLE STAGE” CU VIRF METALIC, ANGULAT LA 90 GRADE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 50 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 000 și 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 10000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 180.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: CANULE CAVE „TWO-STAGE”
1)Descriere succintă
CANULE CAVE „TWO-STAGE”.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 60 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 000 și 350 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 15000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 270.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: CANULE CAVE TWO STAGE PENTRU ACCES MINIM INVAZIV
1)Descriere succintă
CANULE CAVE TWO STAGE PENTRU ACCES MINIM INVAZIV.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 15 Denumire: CANULE CAVE CU BALONAS
1)Descriere succintă
CANULE CAVE CU BALONAS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 4000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 72.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: CANULE VENOASE FEMURALE UNICE DE ATRIU DREPT CU MULTIPLE GAURI LATERALE CU KIT DE INSERTIE STERIL
1)Descriere succintă
CANULE VENOASE FEMURALE UNICE DE ATRIU DREPT CU MULTIPLE GAURI LATERALE CU KIT DE INSERTIE STERIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 000 și 300 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 12000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 216.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: VENT VENTRICULAR STANG
1)Descriere succintă
VENT VENTRICULAR STANG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 000 și 520 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 20000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 360.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN RADACINA AORTEI (VENT AORTIC)
1)Descriere succintă
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN RADACINA AORTEI (VENT AORTIC).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 000 și 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 10000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 180.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN OSTIILE CORONARE
1)Descriere succintă
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA ANTEROGRADA A CARDIOPLEGIEI IN OSTIILE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 4500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 81.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: CANULE PENTRU ADMINISTRAREA RETROGRADA A CARDIOPLEGIEI
1)Descriere succintă
CANULE PENTRU ADMINISTRAREA RETROGRADA A CARDIOPLEGIEI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 800 și 76 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 68.40 RON.
Lot nr: 21 Denumire: ADAPTOR PENTRU PERFUZIE MULTIPLA
1)Descriere succintă
ADAPTOR PENTRU PERFUZIE MULTIPLA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 70 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 000 și 224 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 9800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 176.40 RON.
Lot nr: 22 Denumire: ADAPTOR PENTRU VENT AORTIC
1)Descriere succintă
ADAPTOR PENTRU VENT AORTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 900 și 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1350.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 24.30 RON.
Lot nr: 23 Denumire: CANULA PENTRU ARTERIOTOMIE COPII
1)Descriere succintă
CANULA PENTRU ARTERIOTOMIE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 66 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2750.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 49.50 RON.
Lot nr: 24 Denumire: ASPIRATOARE CORONARE
1)Descriere succintă
ASPIRATOARE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 70 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 600 și 137 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6020.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 108.36 RON.
Lot nr: 25 Denumire: SETURI TOURNIQUET STANDARD
1)Descriere succintă
SETURI TOURNIQUET STANDARD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 50 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 700 și 56 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2350.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 42.30 RON.
Lot nr: 26 Denumire: SETURI TOURNIQUET PENTRU COPII
1)Descriere succintă
SETURI TOURNIQUET PENTRU COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 470 și 18 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 705.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 12.69 RON.
Lot nr: 27 Denumire: SETURI TOURNIQUET PENTRU BURSELE CARDIOTOMIE
1)Descriere succintă
SETURI TOURNIQUET PENTRU BURSELE CARDIOTOMIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 700 și 47 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1880.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 33.84 RON.
Lot nr: 28 Denumire: CLIPURI PENTRU ARTERE CORONARE
1)Descriere succintă
CLIPURI PENTRU ARTERE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 44 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1650.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 29.70 RON.
Lot nr: 29 Denumire: CIRCUITE DE ULTRAFILTRARE PENTRU ADULTI – HEMOFILTRU
1)Descriere succintă
CIRCUITE DE ULTRAFILTRARE PENTRU ADULTI – HEMOFILTRU.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 54.00 RON.
Lot nr: 30 Denumire: HEMOFILTRE COPII
1)Descriere succintă
HEMOFILTRE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 4500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 81.00 RON.
Lot nr: 31 Denumire: FILTRE ARTERIALE ADULTI
1)Descriere succintă
FILTRE ARTERIALE ADULTI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 10 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 54.00 RON.
Lot nr: 32 Denumire: FILTRE ARTERIALE COPII
1)Descriere succintă
FILTRE ARTERIALE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 4500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 81.00 RON.
Lot nr: 33 Denumire: SISTEM PENTRU MASURAREA PRESIUNII DE ATRIU STING
1)Descriere succintă
SISTEM PENTRU MASURAREA PRESIUNII DE ATRIU STING.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 180 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6750.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 121.50 RON.
Lot nr: 34 Denumire: SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL FRESENIUS
1)Descriere succintă
SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL FRESENIUS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 80 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 145 000 și 2 900 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 116000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2088.00 RON.
Lot nr: 35 Denumire: SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL SORIN XTRA
1)Descriere succintă
SET CELL SAVER COMPATIBIL SAU ECHIVALENT CU APARATURA MODEL SORIN XTRA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 80 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 140 000 și 2 800 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 112000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2016.00 RON.
Lot nr: 36 Denumire: INCALZITOR PACIENT ADULT CU AER CALD
1)Descriere succintă
INCALZITOR PACIENT ADULT CU AER CALD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 500 și 145 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 5800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 104.40 RON.
Lot nr: 37 Denumire: SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT ADULT CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ
1)Descriere succintă
SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT ADULT CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 500 și 540 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 20250.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 364.50 RON.
Lot nr: 38 Denumire: INCALZITOR PACIENT PEDIATRIC CU AER CALD
1)Descriere succintă
INCALZITOR PACIENT PEDIATRIC CU AER CALD.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 39 Denumire: SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT PEDIATRIC CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ
1)Descriere succintă
SALTEA INCALZIT/RACIT PACIENT PEDIATRIC CU APA REUTILIZABILA COMPATIBILA SAU ECHIVALENTA CU APARAT BLANKETROL III CSZ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 000 și 440 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 16500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 297.00 RON.
Lot nr: 40 Denumire: SENZOR DE NIVEL
1)Descriere succintă
SENZOR DE NIVEL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 84 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 63.00 RON.
Lot nr: 41 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE INTRAANULARA
1)Descriere succintă
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE INTRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 000 și 840 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 28000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 504.00 RON.
Lot nr: 42 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE SUPRAANULARA
1)Descriere succintă
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD BOVIN CU SUPORT VALVULAR METALIC (SARMA INOX), POZITIE SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 000 și 840 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 28000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 504.00 RON.
Lot nr: 43 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD PORCIN CU SUPORT VALVULAR DIN MATERIAL PLASTIC
1)Descriere succintă
VALVE CARDIACE BIOLOGICE DIN PERICARD PORCIN CU SUPORT VALVULAR DIN MATERIAL PLASTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 37 500 și 3 000 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 112500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2025.00 RON.
Lot nr: 44 Denumire: VALVE CARDIACE BIOLOGICE PORCINE CU STENT RIGID – XENOGREFA VALVULARA PORCINA 100 % BIOLOGICA
1)Descriere succintă
VALVE CARDIACE BIOLOGICE PORCINE CU STENT RIGID – XENOGREFA VALVULARA PORCINA 100 % BIOLOGICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 850 și 685 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 27400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 493.20 RON.
Lot nr: 45 Denumire: VALVE CARDIACE PORCINE CU STENT FLEXIBIL
1)Descriere succintă
VALVE CARDIACE PORCINE CU STENT FLEXIBIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 400 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 16000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 288.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET)
1)Descriere succintă
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 29 000 și 2 320 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 87000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 1566.00 RON.
Lot nr: 47 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) PENTRU IMPLANTARE INTRA-ANULARA
1)Descriere succintă
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) PENTRU IMPLANTARE INTRA-ANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 30 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 800 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 000 și 3 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 120000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2160.00 RON.
Lot nr: 48 Denumire: PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) CU IMPLANTARE TOTAL SUPRAANULARA
1)Descriere succintă
PROTEZE VALVULARE CARDIACE MECANICE CU DOUA VALVULE (BI-LEAFLET) CU IMPLANTARE TOTAL SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 32 000 și 1 280 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 48000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 864.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA INTRAANULARA
1)Descriere succintă
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA INTRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 500 și 330 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 11000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 198.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA SUPRAANULARA
1)Descriere succintă
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU PROTEZA MECANICA SUPRAANULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 500 și 330 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 11000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 198.00 RON.
Lot nr: 51 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU VALVA BIOLOGICA
1)Descriere succintă
CONDUCTE VALVULATE AORTICE CU VALVA BIOLOGICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 000 și 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 10000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 180.00 RON.
Lot nr: 52 Denumire: CONDUCTE VALVULATE AORTICE 100 % BIOLOGICE
1)Descriere succintă
CONDUCTE VALVULATE AORTICE 100 % BIOLOGICE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 14 400 și 288 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 14400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 259.20 RON.
Lot nr: 53 Denumire: CONDUCTE VALVULATE PULMONARE
1)Descriere succintă
CONDUCTE VALVULATE PULMONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 720 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 24000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 432.00 RON.
Lot nr: 54 Denumire: VALVE BIOLOGICA CU IMPLANTARE FARA SUTURA („SUTURELESS”)
1)Descriere succintă
VALVE BIOLOGICA CU IMPLANTARE FARA SUTURA („SUTURELESS”).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 34 000 și 1 360 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 34000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 612.00 RON.
Lot nr: 55 Denumire: PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN LINIARA
1)Descriere succintă
PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN LINIARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 100 și 110 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 4400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 79.20 RON.
Lot nr: 56 Denumire: PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN BIFURCATA
1)Descriere succintă
PROTEZA VASCULARA DIN POLYESTER TRICOTAT IMPREGNATA CU COLAGEN BIFURCATA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 160 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 115.20 RON.
Lot nr: 57 Denumire: PROTEZA LINIARA DIN PTFE IMPREGNATA LA INTERIOR CU HEPARINA
1)Descriere succintă
PROTEZA LINIARA DIN PTFE IMPREGNATA LA INTERIOR CU HEPARINA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 000 și 240 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 10000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 180.00 RON.
Lot nr: 58 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN LINIARE
1)Descriere succintă
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN LINIARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 240 și 148 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 111.60 RON.
Lot nr: 59 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN BIFURCATE
1)Descriere succintă
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 312 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 13000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 234.00 RON.
Lot nr: 60 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN EXTRAANATOMICE BIFURCATE
1)Descriere succintă
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU COLAGEN EXTRAANATOMICE BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 300 și 636 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 26500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 477.00 RON.
Lot nr: 61 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA LINIARE
1)Descriere succintă
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA LINIARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 240 și 148 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 111.60 RON.
Lot nr: 62 Denumire: PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA BIFURCATE
1)Descriere succintă
PROTEZE VASCULARE DE DACRON IMPREGNATE CU GELATINA ABSORBABILA BIFURCATE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 10400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 187.20 RON.
Lot nr: 63 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN
1)Descriere succintă
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 160 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 64 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU DUBLU LUMEN
1)Descriere succintă
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU DUBLU LUMEN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 000 și 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 57.60 RON.
Lot nr: 65 Denumire: DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN – OVER THE WIRE
1)Descriere succintă
DISPOZABILE PENTRU EMBOLECTOMIE – SONDE PENTRU EMBOLECTOMIE TIP „ FOGARTY ” CU UN SINGUR LUMEN – OVER THE WIRE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 400 și 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1600.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 28.80 RON.
Lot nr: 66 Denumire: PACHET STENT GRAFT AUTOEXPANDABIL PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR LA NIVELUL AORTEI TORACICE SI AORTEI ABDOMINALE
1)Descriere succintă
PACHET STENT GRAFT AUTOEXPANDABIL PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR LA NIVELUL AORTEI TORACICE SI AORTEI ABDOMINALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.si max ale CS si AC se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 108 000 și 4 320 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 108000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 1944.00 RON.
Lot nr: 67 Denumire: PACHET ENDOSTENTGRAFT AUTOEXPANDABIL CU SISTEM INTRODUCATOR PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR SI DISECTIILOR LA NIVELUL ARCULUI AORTIC, AORTEI TORACICE SI AORTA ABDOMINALE
1)Descriere succintă
PACHET ENDOSTENTGRAFT AUTOEXPANDABIL CU SISTEM INTRODUCATOR PENTRU TRATAMENTUL ANEVRISMELOR SI DISECTIILOR LA NIVELUL ARCULUI AORTIC, AORTEI TORACICE SI AORTA ABDOMINALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.si max ale CS si AC se regasesc in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 148 600 și 5 944 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 148600.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2674.80 RON.
Lot nr: 68 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DE PTFE PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DE PTFE PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 850 și 157 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6280.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 113.04 RON.
Lot nr: 69 Denumire: PETECE CHIRURGICALE PTFE- FELT PENTRU HEMOSTAZA SI TESUTURI FRIABILE
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE PTFE- FELT PENTRU HEMOSTAZA SI TESUTURI FRIABILE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 610 și 464 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 17415.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 313.47 RON.
Lot nr: 70 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DE DACRON-VELOUR
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DE DACRON-VELOUR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 70 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 50.40 RON.
Lot nr: 71 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 2x10cm (carotida)
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 2x10cm (carotida).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 35 500 și 710 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 28400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 511.20 RON.
Lot nr: 72 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 4x7cm
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 4x7cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 56 000 și 1 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 44800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 806.40 RON.
Lot nr: 73 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 7x10cm
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DIN MATRICE EXTRACELULARA PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA 7x10cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 64 000 și 1 280 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 51200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 921.60 RON.
Lot nr: 74 Denumire: PETECE CHIRURGICALE DIN PERICARD PORCIN PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA
1)Descriere succintă
PETECE CHIRURGICALE DIN PERICARD PORCIN PENTRU RECONSTRUCTIE CARDIOVASCULARA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 68 200 și 1 364 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 54560.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 982.08 RON.
Lot nr: 75 Denumire: BALOANE DE CONTRAPULSATIE AORTICA
1)Descriere succintă
BALOANE DE CONTRAPULSATIE AORTICA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 800 și 480 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 19200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 345.60 RON.
Lot nr: 76 Denumire: INEL PENTRU ANULOPLASTIE MITRALA
1)Descriere succintă
INEL PENTRU ANULOPLASTIE MITRALA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 156 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 5200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 93.60 RON.
Lot nr: 77 Denumire: INEL ANULOPLASTIE PENTRU VALVULA POSTERIOARA A VALVEI MITRALE
1)Descriere succintă
INEL ANULOPLASTIE PENTRU VALVULA POSTERIOARA A VALVEI MITRALE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 600 și 156 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 5200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 93.60 RON.
Lot nr: 78 Denumire: INELE DE RECONSTRUCTIE TRICUSPIDIANA
1)Descriere succintă
INELE DE RECONSTRUCTIE TRICUSPIDIANA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 180 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 79 Denumire: INEL MITRAL FLEXIBIL TRIDIMENSIONAL
1)Descriere succintă
INEL MITRAL FLEXIBIL TRIDIMENSIONAL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 60 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 180 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 80 Denumire: CEARA CHIRURGICALA PENTRU HEMOSTAZA IN SPONGIOASA OSOASA
1)Descriere succintă
CEARA CHIRURGICALA PENTRU HEMOSTAZA IN SPONGIOASA OSOASA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 250 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 6000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 000 și 60 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 81 Denumire: SIGILANT HEMOSTATIC BIOLOGIC PENTRU TESUTURI SI VASE
1)Descriere succintă
SIGILANT HEMOSTATIC BIOLOGIC PENTRU TESUTURI SI VASE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 31 000 și 620 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 24800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 446.40 RON.
Lot nr: 82 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 1 ML
1)Descriere succintă
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 1 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 7 500 și 150 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 108.00 RON.
Lot nr: 83 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 3 ML
1)Descriere succintă
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 3 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 17 000 și 340 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 13600.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 244.80 RON.
Lot nr: 84 Denumire: HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 5 ML
1)Descriere succintă
HIDROGEL HEMOSTATIC PENTRU SIGILARE VASCULARA SERINGA PREUMPLUTA 5 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 500 și 470 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 18800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 338.40 RON.
Lot nr: 85 Denumire: ADEZIV BIOLOGIC HEMOSTATIC LOCAL SI KIT APLICATOR PENTRU DISECTIILE DE AORTA
1)Descriere succintă
ADEZIV BIOLOGIC HEMOSTATIC LOCAL SI KIT APLICATOR PENTRU DISECTIILE DE AORTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 20 000 și 400 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 16000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 288.00 RON.
Lot nr: 86 Denumire: PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 5X7.5 cm
1)Descriere succintă
PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 5X7.5 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 500 și 45 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 32.40 RON.
Lot nr: 87 Denumire: PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 10X20 cm
1)Descriere succintă
PANSAMENT HEMOSTATIC TIP „SURGICEL” 10X20 cm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 500 și 85 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 61.20 RON.
Lot nr: 88 Denumire: PERFORATOARE PENTRU AORTA
1)Descriere succintă
PERFORATOARE PENTRU AORTA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 630 și 65 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2445.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 44.01 RON.
Lot nr: 89 Denumire: BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR CU 3 BUTOANE
1)Descriere succintă
BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR CU 3 BUTOANE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 000 și 30 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 21.60 RON.
Lot nr: 90 Denumire: BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR, REUTILIZABIL
1)Descriere succintă
BISTURIU ELECTRIC MONOPOLAR, REUTILIZABIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 40 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 1000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 39 500 și 395 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 15800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 284.40 RON.
Lot nr: 91 Denumire: ELECTROD DE RETUR ADULT
1)Descriere succintă
ELECTROD DE RETUR ADULT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 500 și 36 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 92 Denumire: ELECTROD DE RETUR PEDIATRIC
1)Descriere succintă
ELECTROD DE RETUR PEDIATRIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 460 și 27 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1150.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 20.70 RON.
Lot nr: 93 Denumire: ELECTROD DE RETUR NOU-NASCUT
1)Descriere succintă
ELECTROD DE RETUR NOU-NASCUT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 050 și 42 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1575.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 28.35 RON.
Lot nr: 94 Denumire: CABLU ELECTROD DE RETUR REUTILIZABIL
1)Descriere succintă
CABLU ELECTROD DE RETUR REUTILIZABIL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 500 și 140 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 5250.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 94.50 RON.
Lot nr: 95 Denumire: EXTRACTOR VARICE
1)Descriere succintă
EXTRACTOR VARICE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 100 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 85 și 8 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 340.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 6.12 RON.
Lot nr: 96 Denumire: CONECTOARE PENTRU TUBULATURA
1)Descriere succintă
CONECTOARE PENTRU TUBULATURA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2400 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 400 și 57 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2400.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 43.20 RON.
Lot nr: 97 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII DE TIP VALVULAR
1)Descriere succintă
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII DE TIP VALVULAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 190 și 43 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1752.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 31.54 RON.
Lot nr: 98 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CORONARE
1)Descriere succintă
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 480 și 29 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1184.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 21.31 RON.
Lot nr: 99 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CONGENITAL
1)Descriere succintă
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP CONGENITAL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 190 și 43 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1752.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 31.54 RON.
Lot nr: 100 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP ANGIOGRAFIE
1)Descriere succintă
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU INTERVENTII TIP ANGIOGRAFIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 375 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 9000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 000 și 900 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 37500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 675.00 RON.
Lot nr: 101 Denumire: SETURI DE CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA STERILE, TRIPLUSTRATIFICATE – TRILAMINATE INTRAOPERATOR
1)Descriere succintă
SETURI DE CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA STERILE, TRIPLUSTRATIFICATE – TRILAMINATE INTRAOPERATOR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 87 500 și 2 275 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 87500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 1575.00 RON.
Lot nr: 102 Denumire: SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU PREGATIREA PREOPERATORIE
1)Descriere succintă
SET CAMPURI CHIRURGICALE DE UNICA FOLOSINTA PENTRU PREGATIREA PREOPERATORIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 100 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 2600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 147 000 și 3 822 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 147000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2646.00 RON.
Lot nr: 103 Denumire: HALAT DIN POLIESTER
1)Descriere succintă
HALAT DIN POLIESTER.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 800 și 54 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2160.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 38.88 RON.
Lot nr: 104 Denumire: HUSA RESTERILIZABILA DIN POLIESTER
1)Descriere succintă
HUSA RESTERILIZABILA DIN POLIESTER.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 12 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 300 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 950 și 58 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2340.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 42.12 RON.
Lot nr: 105 Denumire: DISPOZABILE HIPOALEREGENE PENTRU PROTECTIA TEGUMENTELOR (MAINILOR) IN INTERVENTIILE PE CORD DESCHIS
1)Descriere succintă
DISPOZABILE HIPOALEREGENE PENTRU PROTECTIA TEGUMENTELOR (MAINILOR) IN INTERVENTIILE PE CORD DESCHIS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1250 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 30000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 180 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 7500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 135.00 RON.
Lot nr: 106 Denumire: CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 15 CLIPURI DIN TITAN
1)Descriere succintă
CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 15 CLIPURI DIN TITAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 360 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 770 și 207 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 8655.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 155.79 RON.
Lot nr: 107 Denumire: CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 20 CLIPURI DIN TITAN
1)Descriere succintă
CLIPURI CU AMBALARE LA APLICATOR PREINCARCAT CU 20 CLIPURI DIN TITAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 15 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 360 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 4 550 și 163 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 6825.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 122.85 RON.
Lot nr: 108 Denumire: SET CLIPURI VASCULARE CU PREZENTARE LA CARTUS ( 6 CLIPURI)
1)Descriere succintă
SET CLIPURI VASCULARE CU PREZENTARE LA CARTUS ( 6 CLIPURI).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 160 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 4000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 600 și 64 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 2560.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 46.08 RON.
Lot nr: 109 Denumire: PACHET PANSAMENTE ADULTI
1)Descriere succintă
PACHET PANSAMENTE ADULTI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 420 și 25 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1050.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 18.90 RON.
Lot nr: 110 Denumire: PACHET PANSAMENTE COPII
1)Descriere succintă
PACHET PANSAMENTE COPII.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 25 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 600 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 480 și 28 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 21.60 RON.
Lot nr: 111 Denumire: SISTEM DE POZITIONARE A CORDULUI
1)Descriere succintă
SISTEM DE POZITIONARE A CORDULUI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 740 și 69 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 3480.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 62.64 RON.
Lot nr: 112 Denumire: SISTEM DE STABILIZARE TESUTURI
1)Descriere succintă
SISTEM DE STABILIZARE TESUTURI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 650 și 333 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 13320.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 239.76 RON.
Lot nr: 113 Denumire: SISTEM DE CURATIRE A LOCULUI ANASTOMOZEI
1)Descriere succintă
SISTEM DE CURATIRE A LOCULUI ANASTOMOZEI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 400 și 16 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 800.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 14.40 RON.
Lot nr: 114 Denumire: SHUNTURI INTRACORONARIENE
1)Descriere succintă
SHUNTURI INTRACORONARIENE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 8 buc;cantit.min.AC 10 buc,cantit.max.AC 200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 910 și 38 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 1528.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 27.50 RON.
Lot nr: 115 Denumire: SONDA PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI PRIN GREFOANELE CORONARE
1)Descriere succintă
SONDA PENTRU DETERMINAREA DEBITULUI PRIN GREFOANELE CORONARE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 5 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 120 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 250 și 1 230 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 51250.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 922.50 RON.
Lot nr: 116 Denumire: SONDA DE IMAGISTICA PENTRU UZ INTRAOPERATOR
1)Descriere succintă
SONDA DE IMAGISTICA PENTRU UZ INTRAOPERATOR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 8 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 49 200 și 393 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 49200.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 885.60 RON.
Lot nr: 117 Denumire: POMPA MECANICA PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE
1)Descriere succintă
POMPA MECANICA PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 405 000 și 8 100 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 405000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 7290.00 RON.
Lot nr: 118 Denumire: SET ECHIPAMENT PENTRU PACIENT AFERENT POMPEI MECANICE PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE
1)Descriere succintă
SET ECHIPAMENT PENTRU PACIENT AFERENT POMPEI MECANICE PENTRU ASISTAREA ACTIVITATII VENTRICULARE CARDIACE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 1 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 113 000 și 2 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 113000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 2034.00 RON.
Lot nr: 119 Denumire: DEPARTATOR STERIL PENTRU TESUTURI MOI (SOFT TISSUE RETRACTOR)
1)Descriere succintă
DEPARTATOR STERIL PENTRU TESUTURI MOI (SOFT TISSUE RETRACTOR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 20 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 450 și 18 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 900.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 16.20 RON.
Lot nr: 120 Denumire: MANUSI CHIRURGICALE CU UTILIZARE IN CHIRURGIA CARDIOVASCULARA, FARA PUDRA
1)Descriere succintă
MANUSI CHIRURGICALE CU UTILIZARE IN CHIRURGIA CARDIOVASCULARA, FARA PUDRA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 4000 buc;cantit.min.AC 100 buc,cantit.max.AC 100000 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 și 600 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 24000.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 432.00 RON.
Lot nr: 121 Denumire: VALVA AORTICA TRANSCATETER PRIN ABORD TRANSFEMURAL, DIRECT AORTIC SAU SUBCLAVICULAR
1)Descriere succintă
VALVA AORTICA TRANSCATETER PRIN ABORD TRANSFEMURAL, DIRECT AORTIC SAU SUBCLAVICULAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33162100

3)Cantitate sau domeniu
Cantit.min.CS 1 buc,cantit.max CS 2 buc;cantit.min.AC 1 buc,cantit.max.AC 40 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 119 250 și 4 770 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea celui mai mare CS 238500.00 ron Valoarea garantiei de participare este: 4293.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot in parte, raportat la valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot, conform art.35 alin.3 lit.a din HG 395/2016 se regaseste in Anexa B privind loturile. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. O.P. in contul RO88TREZ4765005XXX014214. Dovada constituirii: garantia de participare va fi incarcata in SEAP pana la data si ora limita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile calendaristice. Se va constitui în cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent atribuit. Conf. art.39 alin. 2 din HG 395/2016, se va solicita pentru acele contracte subsecvente a caror valoare depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin.1 din Legea 98/20016.
Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin modalitatile prevazute de art. 40 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri CSS, Fonduri alocate pentru Programe Nationale de Sanatate.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat, etc) – din certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadru acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2, art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.
Manager: Prof. Dr. Klara Brinzaniuc
Director medical: dr.Ciorba Mariana
Director Financiar contabil: ec.Cernat Mariana
Ec.Dragan Carmen
Ref.Borz Simona
Ec.Chetan Alina
Prof.dr.Suciu Horatiu
Dr. Balos Sorin
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; Declaratia conform art.60 din Legea nr.98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Ref.certificatele fiscale –mentionam ca in situatia operatorilor- persoane juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, acestea vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.
NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul ”. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: certificate constatator emis de ONRC, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Dovada avizarii functionarii unitatii pentru activitati de import si distributie dispozitive medicale pentru producatorul produsului ofertat prin prezentarea Avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Legea 95/2006 art.889 alin.1.
Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise in conf. cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cifra de afacetri anuala generala – conform art.175, alin.2 lit a) din Legea nr.98/2016.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Completare DUAE
Nota: operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conform art.179, lit l) din Legea nr.98/2016
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, semnata si stampilata in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia
Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE – Declaratie sau certificat de conformitate CE ( conf. Directivei 93/42 CE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata – în original sau copie „ conform cu originalul ” semnata si stampilata de.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completare DUAE
Nota: operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante.
Completare DUAE
Nota: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv certificari/documente/contracte sau parti relevante ale contractelor/proceselor verbale etc, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Completare DUAE
Nota: operatorii economici clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar de la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Licitatia electronica se va desfasura în 1 (una) runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 2 (doua) zi lucratoare. b.Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este „pretul ofertei”. c. Pentru a putea participa la etapa finala de licitatie eletronica ofertantul trebuie sa fie inregistrat in SEAP. Refuzul acestuia de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 37 alin. (1) lit. a) din H.G. 395/2016; d. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul sistemului informatic, simultan, invitatia de participare la etapa finala electronica, in care se va prezenta data de desfasurare a rundei, numai ofertantilor ale caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare. Invitatia de participare si notificarile de începere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) înregistrata în sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile în sectiunea „Notificari de sistem.” Clasamentul final se va stabili luand in considerare rezultatul obtinut in procesul repetitiv de ofertare derulat in cadrul etapei respective. e. Licitatia electronica va începe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile. f. Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice: – ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie. Nu se va folosi pas de licitare. g. Sistemul informatic va comunica instantaneu, in cursul rundei licitatiei electronice, informatii necesare ofertantilor pentru a-si determina in orice moment pozitia pe care o ocupa în clasament. h. Autoritatea contractanta nu va dezvalui identitatea ofertantilor pe parcursul efectuarii rundei de licitare; i. Atribuirea contractului se va face pe baza rezultatului obtinut în urma finalizarii LE, asa cum prevede art. 138 din Legea nr. 98/2016. Dupa runda de reofertare, autoritatea contractanta va solicita ofertantului care va avea cea mai buna propunere financiara, formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Solicitarea se va face prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”, raspunsul urmand a fi transmis in termen de 2 zile lucratoare.
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 063-119011 din 30.3.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 6.6.2017 - 15:30
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
7.6.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 3.7.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant, reprezentanti ai UCVAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 3, acestora li se vor solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantantilor situati initial pe locul 2. In situatia in care exista 2 sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se vor solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantilor situati initial pe locul 1.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contr. de achizitie publica, a contr. sectoriale si a contr. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pt. org. si funct. CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mures
Str. Gh. Marinescu nr. 50
540136 Târgu Mures
România
E-mail: carmen.dragan@cardio.ro
Telefon: +40 372653103
Fax: +40 265210900

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26.4.2017