Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 162073-2022

29/03/2022    S62

Nemčija-Frankfurt am Main: Zagotavljanje gostinskih storitev

2022/S 062-162073

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poštni naslov: Westhafenplatz 1
Kraj: Frankfurt am Main
Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Poštna številka: 60327
Država: Nemčija
Kontaktna oseba: Finance and Corporate Services Unit
E-naslov: Procurement@eiopa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.eiopa.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje gostinskih storitev

Referenčna številka dokumenta: EIOPA-OP-144-2022
II.1.2)Glavna koda CPV
55520000 Storitve priprave in dostave hrane
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj je zagotoviti strokovne, ustrezne in zanesljive gostinske storitve za deležnike organa EIOPA v prostorih organa EIOPA.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 570 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
39222000 Potrebščine za pripravo in dostavo hrane
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 570 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo in poslovanje.

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/05/2022
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 03/05/2022
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija (vključno z razpisnimi specifikacijami) in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bosta na voljo na spletnem naslovu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433

Zainteresirane strani so vabljene, da se registrirajo na spletnem mestu. Nato bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o vseh razpoložljivih posodobitvah tega javnega razpisa. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Organ EIOPA ni odgovoren, če ponudniki na tem spletnem mestu ne zasledijo dodatnih informacij o tem javnem razpisu. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih najnižjih ravneh sposobnosti, predvidenem skupnem obsegu naročila itd. so na voljo v razpisnih specifikacijah na prej omenjenem spletnem mestu. Tiskana različica ne bo izdana.

V obdobju 3 let po sklenitvi prvotnega naročila lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, ki bodo zaupane gospodarskemu subjektu, ki mu bo naročnik oddal to naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/03/2022