Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 162095-2023

17/03/2023    S55

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Kraftfahrzeuge für den Gütertransport

2023/S 055-162095

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 040-115640)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AMW SINEVIASp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 701-03-03-102
Postanschrift: ul. Paderewskiego 6
Ort: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Nowakowska
E-Mail: zamowienia.publiczne@amwsinevia.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://amwsinevia.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://amwsinevia.eb2b.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SVA/BZ/4620-4/2023: Leasing operacyjny dwóch takich samych samochodów ciężarowych typu furgon o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5T, na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.

Referenznummer der Bekanntmachung: SVA/BZ/4620-4/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34130000 Kraftfahrzeuge für den Gütertransport
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Leasing operacyjny dwóch takich samych samochodów ciężarowych typu furgon o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5T, na potrzeby Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o.” z opcją wykupu zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia - stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ/ Załącznik nr 1

do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

Zamawiający żąda dostawy 2 szt. fabrycznie nowych samochodów tego samego producenta, tego samego modelu i wersji wyposażenia, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., model aktualnie wytwarzany przez producenta.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania dostawy samochodów o różnych nadwoziach w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga dostawy samochodów o tym samym rodzaju nadwozia w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 040-115640

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/03/2023

Czas lokalny: 10:00

muss es heißen:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/04/2023

Czas lokalny: 12:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/06/2023

muss es heißen:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:

Warunki otwarcia ofert

Data: 24/03/2023

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

AMW Sinevia sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6.

muss es heißen:

Warunki otwarcia ofert

Data: 24/04/2023

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

AMW Sinevia sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: