Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 162131-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Industrielt køkkenudstyr

2023/S 055-162131

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Malcolm Costigan
E-mail: js95@okf.kk.dk
Telefon: +45 21217394
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EAT centralkøkken - udstyr

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39314000 Industrielt køkkenudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering og installation af køkkenproduktionsudstyr til det kommende EAT centralkøkken i København.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 16 100 161.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Produktionsudstyr - rustfrit

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
42200000 Maskiner til forarbejdning af fødevarer, drikkevarer og tobak, samt tilhørende dele
42214100 Køkkenovne
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Blushøjvej 15, 2450 København SV

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter det udstyr, der fremgår af dokumentet "EAT centralkøkken, Kravspecifikationer, Delaftale 1, Produktionsudstyr - Rustfrit". Delaftalen omfatter hovedsageligt levering og montering af nyt udstyr, men også i begrænset omfang demontering, transport og genmontering af udstyr fra det eksisterende EAT køkken (København N) til det kommende EAT centralkøkken (København SV).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen omfatter optioner på serviceaftaler i indtil 10 år fra aflevering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalen omfatter service i 2 år fra byggeriets aflevering - der henvises til hovedtidsplanen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Opvaskeudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
42959000 Opvaskemaskiner til industriel brug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Blushøjvej 15, 2450 København SV.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter det udstyr, der fremgår af dokumentet "EAT centralkøkken, Kravspecifikationer, Delaftale 2, Opvaskeudstyr".

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen omfatter optioner på serviceaftaler i indtil 10 år fra aflevering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalen omfatter service i 2 år fra byggeriets aflevering - der henvises til hovedtidsplanen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Sousvide/Hotfill - Båndsteger

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
42200000 Maskiner til forarbejdning af fødevarer, drikkevarer og tobak, samt tilhørende dele
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Blushøjvej 15, 2450 København SV.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter det udstyr, der fremgår af dokumentet "EAT centralkøkken, Kravspecifikationer, Delaftale 3, Sousvide/Hotfill - Båndsteger".

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen omfatter optioner på serviceaftaler i indtil 10 år fra aflevering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalen omfatter service i 2 år fra byggeriets aflevering - der henvises til hovedtidsplanen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Pakkelinje

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39314000 Industrielt køkkenudstyr
42921320 Pakkemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Blushøjvej 15, 2450 København SV.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter det udstyr, der fremgår af dokumentet "EAT centralkøkken, Kravspecifikationer, Delaftale 4, Pakkelinje".

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen omfatter optioner på serviceaftaler i indtil 10 år fra aflevering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Delaftalen omfatter service i 2 år fra byggeriets aflevering - der henvises til hovedtidsplanen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 093-253542
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Produktionsudstyr - rustfrit

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hotri Storkøkken A/S
CVR-nummer: 33071396
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 137 269.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Opvaskeudstyr

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/12/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Oluf Brønnum & Co A/S
CVR-nummer: 34350612
By: Herlev
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 077 290.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Sousvide/Hotfill - Båndsteger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hotri Storkøkken A/S
CVR-nummer: 33071396
By: Skovlunde
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 695 404.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Pakkelinje

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/11/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Scanpackaging A/S
CVR-nummer: 25996283
By: Tørring
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 190 198.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal indgives senest 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt..

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023