Építési beruházás - 162167-2021

Submission deadline has been amended by:  304424-2021
02/04/2021    S65

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2021/S 065-162167

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731766215
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246552021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246552021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jégkorszak Állatbemutató építése II–V. ütem 3 rész

Hivatkozási szám: EKR000246552021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése II–V. ütem 3 részben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Oroszlánfóka, Flum Ride, Hegyi kecske, Szarvaskifutó

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész, II. ütem: Patagóniai oroszlánfóka bemutató

Alapadatok, mennyiségek:

Telek területe: 236 223,0 m2

Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21 290,03 m2

Új építés bruttó földszinti alapterületei:

Patagóniai oroszlánfóka épület: 284,04 m2

Külső kifutók: 721,26 m2

Új építés összes belső és külső nettó alapterülete: 1 212,54 m2

Új építés nettó szintterületei:

Patagóniai oroszlánfóka épület: 520,10 m2

Külső sós medence: víztérfogata 560,00 m3, vízfelülete: 247,31 m2

Fóka belső elkülönítő édesvizű medence: víztérfogata: 60,18 m3, vízfelülete: 33,20 m2

Ellető belső édesvizű fókamedence: víztérfogata: 14,37 m3, vízfelülete: 14,01 m2

A telek beépítettsége a 2. ütem elkészülte után: 10,08 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf

Lemezalapozás alsó síkja: -4,92 m

Pince -1 padlószintje: -4,11 m

Földszint padlószintje: -0,30 m

Oroszlánfóka épület maximális magassága: 6,50 m

Funkció, kialakítás, belső tér:A Patagóniai oroszlánfóka bemutató épület alapvetően az állatok kiszolgálására, azok szálláshelyéül épül. az állatokat a nézőközönség a külső kifutókban láthatja, mely az épület északi oldalához csatlakozva szárazföldi és medence területekkel biztosítja az oroszlánfókák világának élőhelyazonos természeti környezet bemutatását. A látogatók a kültéri sétányról üvegfelületekkel kialakított kerítésen keresztül láthatják az állatokat. A III. ütemben megvalósuló Flum Ride élményfolyóban utazó látogatók közvetlen közel haladnak el a csónakjaikkal az oroszlánfókák külső kifutója mellett a keleti oldalon.A külső kifutó öblökkel szegélyezett szárazföldi területeket, nagyméretű medencét, benne kisebb szigeteket tartalmaz.A szigetek sora biztosítja, hogy szükség esetén mobil elválasztó rácsokkal a szigetek vonalában a medence ketté választható. A fóka belső tér kétszintes, az alsó szinten a medence gépészet és technológiai berendezések kapnak helyet. A földszinten az állatok belső boxai, medencéi, kiszolgálásukhoz szükséges gondozói közlekedő felületek helyezkednek el. A két szintet lépcsőház köti össze.A kijutás a belső térből a külső kifutó irányába az állatok számára kialakított távműködtetésű síbereken keresztül történik. Az épület szerkezeti kialakítása anyaghasználata a

Bemutatott állatok fizikai és életkörülményeihez igazított.

1. rész, III. ütem: Flume Ride pálya, Hegyi kecske, Szarvaskifutó

Alapadatok, mennyiségek:

Telek területe: 236 223,0 m2

Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21 290,03 m2

Új építés nettó szintterületei:

Flume Ride épület, építmények és külső kifutók: 3 495,74 m2

Flume Ride tároló és szerviz épület: 46,88 m2

A telek beépítettsége a 3. ütem elkészülte után: 10,08 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00 = 104,60 mBf

Flume Ride építmény maximális járófelületi magassága: +11,43 m

Funkció, kialakítás, külső tér:Az 1. ütemben magvalósuló Jégkorszak központi épület és a 2. ütemben megvalósuló Patagóniai oroszlánfóka épület körül és ráépülve valósulhat meg a Flume Ride élmény vízi út világa.A vízi út a terület északi végén indul a beszálló hellyel,ahol a karbantartási és téli tároló épület is helyet kap.Az indítás után 12 m magas emelőszerkezet húzza föl a Jégkorszak főépület teteje fölé a 4 személyes csónakokban ülő látogatókat. A magaspontról a vízzel telt folyó meder imitációban fut a csónak, kisebb lejtéssekkel az épület hosszában.A déli végén 8 m-es lesiklással fordul be a fékező tóba. A terepszinten az Orka öböl élménye után az Oroszlánfókák külső kifutójának megközelítése biztosítja a folyamatos látvány élményt.A hegyikecskék hidja alatt átfutva visszaér a kiindulási pontba, ahol a látogató kiszállhat a csónakból.A Flume Ride szerkezet,komplex vízi élmény út,csak kiválasztott szakkivitelező által megadott kivitelezői technológia adatszolgáltatása után készített gyártmánytervek alapján valósítható meg.A hegyikecske és Dall juh kifutót a keleti telekhatáron egy épített vasbeton falszerkezetre kialakított sziklafal képezi.A falra mű- és természetes sziklákból egy élőhely azonos felület kerül kialakításra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés során min. 1 db EURO 6 környezetvédelmi besorolású szállítóeszköz alkalmazása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Jégkorszak projekt I. ütem kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. június hó.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagyröpde, Nagymacska kifutó

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész, IV. ütem: Nagyröpde, Nagymacska kifutó

Alapadatok, mennyiségek:

Telek területe: 236 223,0 m2

Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21 290,03 m2

Új építés bruttó földszinti alapterületei:

Röpde épület: 72,83 m2

Külső kifutók: 1251,09m2

Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7 448,8 m2

A telek beépítettsége: 9,01 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf

Földszint padlószintje: -1,60 m

Jégvilág épület maximális magassága: +7,40 m

Funkció, kialakítás, külső tér:

A telek északi végében kerül elhelyezésre a Nagyröpde épülete. Az acél cső elsőrendű tartószerkezetre kifeszített acél háló térlefedés adja fő látványelemet. Az acél háló térlefedésen belül a bemutatott állatok élőhely igényének megfelelő belső tér kialakítás készül. Az építmény körbejárható sétányról látható. Itt madarak és nagymacskák kerülnek bemutatásra.

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés során min. 1 db EURO 6 környezetvédelmi besorolású szállítóeszköz alkalmazása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Jégkorszak projekt I. ütem kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. június hó.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Farkaskifutók

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út, 15010/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. rész, V. ütem: Farkaskifutók

Alapadatok, mennyiségek:

Telek területe: 236 223,0 m2

Jelenleg beépített bruttó alapterület: 21 290,03 m2

Új építés bruttó földszinti alapterületei:

Farkas kifutó épület: 42,89 m2

Külső kifutók: 1023,87 m2

Új építés Összes belső és külső nettó alapterület: 7 448,8 m2

A telek beépítettsége: 9,01 %

Főbejárat előtti járda szintje: +0,00=104,60 mBf

Funkció, belső tér:

A farkasok számára szükséges külső és belső terek kerülnek kialakításra ebben a projekt elemben.

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezési munkák működő állatpark területén kerülnek megvalósításra.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés során min. 1 db EURO 6 környezetvédelmi besorolású szállítóeszköz alkalmazása (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy a Jégkorszak projekt I. ütem kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2022. június hó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

I. ajánlatban: - a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): - az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény igazolását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

P.1.)

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (új épület/építmény építése) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k) nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi-gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (új épület/építmény építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább:

1. rész a 2 000 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 2 000 000 000 HUF-ot).

2. rész a 200 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 200 000 000 HUF-ot).

3. rész a 100 000 000 HUF-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100 000 000 HUF-ot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész tekintetében irányadó:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.

M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A.§-ra tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:

Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett referenciával, mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

1. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

— legalább 400 m2 nettó alapterületű épület építés,

— legalább bruttó 500 m2 alapterületű építmény építése

— medence építése

2. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott:

— épület építési munka,

— legalább bruttó 500 m2 alapterületű építmény építése

3. rész: mely az alábbiakban felsorolt munkarészeket is tartalmazott

— épület építési munka,

— legalább bruttó 500 m2 alapterületű építmény építése

Építmény definíció: Ajánlatkérő építmény alatt a termett talajú tereppel, vagy mélyalommal, vagy épített padozattal rendelkező, olyan építményt érti, amely tartalmazott a 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 1. sz. melléklet 60. pontja szerinti kerítés építési munkákat is.

Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.

Ugyanazon referencia igazolás több rész tekinteteben is felhasználható, ebben az esetben a referencia igazolásnak elegendő az igazolni kívánt referencia követelmények közül a legmagasabbnak megfelelni, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű referencia követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely referencia igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.

M2.) Az 1. rész esetén:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel)és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A 2. rész esetén:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A 3. rész esetén:

M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal,vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A szakemberek között átfedés lehetséges, az adott szakember több - akár valamennyi - rész tekinteteben is megajánlható.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész esetén:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 15 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 24 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke nettó vállalkozói díj 3-3 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.

A teljesítés során 1. rész: 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a szerződés tervezetben részletezettek szerint; a 2. rész és 3. rész esetén: 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 25 %, 50 %, 75 %, 100 %-os készültségi fok elérését követően AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)–(3) (5)–(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A–32/B. §-a alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.

Az építési beruházás engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése a fordított adózás hatálya alá tartozik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásának helye: EKR.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

1. A Kbt. 81. § (4) és (5), 57. § (2) irányadó. AK a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza.

2. Értékelés a Kbt. 76. § (2) c) pont:

3. Adható pont alsó-felső határa: 0-10

4. Módszertan: 1. rész:1. ért.szempont:fordított arányosítás 2. ért.szempont:egyenes arányosítás 3. ért. szempont: pontozás

5. Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke részenként 5 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: - AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy - pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000

6. Kbt. 35. § (8) szerinti szervezet alapítása kizárt.

7. Irányadó idő: magyarországi idő (CET)

8. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

9. Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:

— Felolvasólap

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján (Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában)

— Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről (Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján)

— Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján - alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó

Szervezetre vagy személyre kíván támaszkodni

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról

— Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

— ESPD

Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok:

— Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum

— Nyilatkozat felelősségbiztosításról

— Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)

— A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt - (adott esetben)

— Aláírási címpéldány (Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:

— ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta)

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.)

— Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)

— Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)

— Együttműködési megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén

— Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

— Fordítások (adott esetben)

— Nyilatkozat ütemtervről

— Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)

— Nyilatkozat gazdasági és pénzügyi alkalmasságról P.1,

— Referenciaigazolás/ok - M.1,

— Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről - M.2,

— Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)

— M2. szakemberek végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)

— M.2.szakemberek önéletrajza (adott esetben)

— M.2. szakemberek nyilatkozata rendelkezésre állásról

— Szállítóeszköz forgalmi engedélyének másolata

10. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.

11. Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 1. rész: 100 000 000 Ft/esemény, 200 000 000 Ft/év., 2. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év., 3. rész: 50 000 000 Ft/esemény, 100 000 000 Ft/év. Több rész nyertessége esetén elegendő a magasabb kártérítési limitértékű felelősségbiztosítás megkötése. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

Karakterkorlát miatt folyt.: VI.4.3 pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) pont folytatása:

12. A munkaterület átadásának időpontja: 1. rész: Megrendelő a helyszíni kivitelezéshez szükséges munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Jégkorszak projekt I. ütemeként megvalósuló Főépület műszaki átadás-átvételének sikeres lezárását követően 5 munkanapon belül köteles munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, a munkák végzéséhez szükséges dokumentációkkal együtt, azonban a helyszíni kivitelezéshez szükséges berendezések terveztetését és üzemi legyártatását Vállalkozó már a szerződés hatályba lépését követően megkezdheti. 2.rész: Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Projekt 1. rész helyszíni kivitelezése 50 %-os készültségének elérését követő 5 munkanapon belül köteles munkavégzésre alkalmas állapotban átadni 3 rész: Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését, de nem korábban, mint a Projekt 1. rész helyszíni kivitelezése 60 %-os készültségének elérését követő 5 munkanapon belül köteles munkavégézésre alkalmas állapotban átadni.

Az teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó, mely nem tartalmazza a maximum 30 napos műszaki átadás-átvétel időtartamát.

13. Előleg: nettó vállalkozási díj – általános forgalmi adó nélkül számított – 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 250 000 000 HUF (kétszázötvenmillió forint). Az előleg kifizetése az előlegbekérő alapján, elszámolása a végszámlából történik.

14. Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel a szerződés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.

15. AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 16. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet(projekttársaság) létrehozását.

17. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.

18. Helyszíni bejárás: 2021.4.14. 10.00 óra, Találkozási pont: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Állatpark főbejárata előtt.

19. FAKSZ: dr. Kovács Ádám, lajstromszám:00499

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/03/2021