We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 162319-2022

29/03/2022    S62

Hungary-Balatonfüred: Construction work

2022/S 062-162319

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Balatonfüred Város Önkormányzata
National registration number: 15734154219
Postal address: Szent István Tér 1
Town: Balatonfüred
NUTS code: HU213 Veszprém
Postal code: 8230
Country: Hungary
Contact person: Bóka István
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Telephone: +36 87581255
Fax: +36 18009170
Internet address(es):
Main address: https://www.balatonfured.hu
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Reference number: EKR000706182021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 373 800 022.00 HUF
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45211350 Multi-functional buildings construction work
45212320 Construction work for buildings relating to artistic performances
45237000 Stage construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU213 Veszprém
Main site or place of performance:

Balatonfüred, hrsz 122/5; 118/7

II.2.4)Description of the procurement:

A kivitelezendő épület Balatonfüred központjában a 122/5 helyrajziszámú telken épül, a Vt-96 Zkk övezetben. A terület 1/1 tulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata A közel két hektáros fejlesztési terület jelentős részén jelenleg a 2017-es vizes világbajnokságra épült - igényesen kivitelezett - gépkocsi parkoló foglalja el. A fennmaradó részeken murvával leszórt parkolófelület, a 71-es út felőli rézsűben cserjékkel, fákkal beültetett zöldterület van.

A tervezett konferencia központ tömege a Huray utcai beépítési vonalra illeszkedik, főbejárata innen nyílik. Az utca emelkedése miatt - bár a bejárat előtti szint az utcaszinttel megegyezik, de - az épület északi része fokozatosan a terep szint alá kerül. Itt a szintkülönbséget az utcával és az épülettel párhuzamos lépcsősor egyenlíti ki. Az épület megjelenését 3 fő anyag jellemzi, a kő az üveg és az épület ötödik homlokzataként megjelenő zöldtető. A két szinten elhelyezett létesítmény flexibilis alaprajzi kialakításával alkalmas többcélú rendezvények kiállítások - akár párhuzamos megrendezésére is. Az épület kettős belmagasságú előcsarnoka - lobby-, kiállítási-, vagy bankett térként - többcélúan hasznosítható. Az előcsarnokból nyílik a közel nettó 650 m2-es kiállítótér, melynek mobil leválasztása szintén a többcélú használhatóságot szolgálja. A központ emeleti szintjén szekciótermek, irodák és gépészeti helyiségek kerülnek elhelyezésre.

Az összesen nettó 4886,78 m²-es, két szintes épületet három nagy, funkciójában elkülöníthető tércsoport alkotja: előcsarnok a hozzá kapcsolódó kiállítóterülettel, a 650 fős plenáris terem, valamint a földszinti és emeleti szekciótermek. A földszint alapterülete nettó 3 268,28 m² amely magában foglalja a nettó 650 m2 előcsarnokot és a hozzá flexibilisen kapcsolódó 382m2 kiállítóterületet, ami így együtt alkalmas kiállítások, állófogadások lebonyolítására. A kiállítótérből nyílik még két szekcióterem, melyek 60, illetve 110 fő befogadására alkalmasak, összenyithatóak és a kiállításokkal kapcsolatos előadások megtartására szolgálnak.

A különböző rendezvények zavartalan lebonyolítását szolgálják az előcsarnok két oldalán elhelyezkedő vizesblokkok, ruhatárak, és a Huray utcai oldalon lévő büfé/cukrászda és jegypénztár, melyek kívülről is megközelíthetők a gyalogos sétány irányából.

A földszinten kerül kialakításra a Plenáris terem, az előcsarnok kétszintes teréből egykarú elegáns lépcső vezet a ház magját alkotó 650 +36 férőhelyes központi helyiséghez, ami több funkció befogadására alkalmas. A nézőtér alatt olyan mozgatószerkezet készül, amellyel a nézőtér a 0,00 szinten, több egyéget külön mozgatva, síkba rendezhető. Elsődleges funkciója ferde padozatú konferenciaterem, amely az előcsarnok felől a galériaszinten, a két oldalán pedig a földszintről közelíthető meg. A kissé megemelt színpadon vetítés, színházi előadások és konferenciák is lebonyolíthatóak. Színpadtér fölött megfelelő díszletmozgató és világítási szerkezetek kaptak helyet. A mozgatható nézőtéri elemekkel a színpadterület megnövelhető vagy igény esetén zenekari árokká alakítható. Teljesen síkbarendezett kialakítás esetén a tér két 4 méteres tolókapus megnyitással kapcsolódik az előcsarnokhoz, így bál vagy egyéb ültetett rendezvény is lebonyolítható benne.

Ezeket az események szolgála ki, hátsó a gazdasági bejárat felől megközelíthető catering konyha.

Az emeleten 4 szekcióterem kapott helyet, ezek az előcsarnokból lifttel, vagy a főlépcsőn keresztül közelíthetők meg. Az egyenként 78 férőhelyes termek az őket elválasztó mobil falakkal összenyithatók, ekkor egy 300 fős nagyteremként használható. Az itt megrendezett eseményeket szolgálja ki az előadók mellett elhelyezett catering előkészítő, ahová a földszinti catering konyhából érkezik az élelmiszer.

Az egyéb kiszolgáló helyiségek az épület északi oldalán kaptak helyet, ilyen a ház működéséhez nélkülözhetetlen gazdasági udvar. Ide érkeznek a díszletekkel a teherautók a hátsószínpadhoz, valamint a catering konyha felöltése is innen történik. Ez a konyha szolgálja ki az épületben megrendezett eseményeket, akár ültetett, akár állófogadásról legyen is szó.

Az előcsarnokhoz kapcsolódó, kétoldalt szimmetrikusan elhelyezkedő ruhatárak és vizesblokkok az épület összes rendezvényét hivatottak kiszolgálni.

A szükséges gépészet az emeleten, a földdel fedett domb alatt kerül elhelyezésre.

Az parkolás az épület alatt, egyszintes parkolóban történik, mely közparkolóként is üzemel, és a 71-es út felől megközelíthető.

A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek a Konferenciaközpontra vonatkozó költségvetésben:

- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.

- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: 2.a) M.2.1 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2.b) M.2.2 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, gépészeti munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: 2.c) M.2.3 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, villamos munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Weighting: 10
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opciós tételek kizárólag a Konferenciaközpont vonatkozásában):

- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.

- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.

Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját legalább 6 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

GINOP-7.1.9-17-2018-00022

II.2.14)Additional information

1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.

A Kiállítótér és a Konferenciaközpont egymással szerves egységet képez, a Kiállítótér a Konferenciaközponthoz fizikailag kapcsolódóan került tervezésre, ezért indokolt annak egy kivitelező általi megépítésre. A két épületrész kiszolgáló terei azonosak, szolgálva ezzel a gazdaságos megépítést és üzemeltetést. Továbbá a gépészeti és elektromos terek is integrálódnak, egymástól el nem választhatók, részajánlattétel esetén azok külön-külön kivitelező általi megvalósítása nem kezelhető.

Fentiek és a helyszíni adottságok miatt ezek elkülönítése nem is lehetséges, ezért a Kiállítótér és a Konferenciaközpont kivitelezése - a tervezéshez hasonlóan - kizárólag együttesen, egységes egészként valósulhat meg. Mivel a Konferenciaközpont és a Kiállítótér egy egységes egészet fog képezni, műszaki szempontból nem megvalósítható ezek külön kezelése. Az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy a kivitelezési végére egy olyan Konferenciaközpont alakuljon ki, mely szerves egységeként magában foglalja a Kiállítóteret is.

A Konferenciaközpont és a Kiállítótér építési folyamatok egymással szorosan összefüggnek. Ajánlatkérő gazdaságossági és műszaki szempontokat is figyelembe véve a részekre bontás nélküli ajánlattétel mellett döntött, ugyanis több kivitelező esetén bizonyos járulékos munkák (pl. felvonulás költsége, organizáció, stb.) többször merültek volna fel, ezáltal költségesebbé téve a beruházást. Figyelemmel továbbá arra, hogy több kivitelező egy munkaterületen történő munkavégzése számos logisztikai, deponálási és organizációs problémát vetett volna fel egymás között. Esetleges károkozások esetén nehezen érvényesíthető az egyértelmű felelősségvállalás. Az előbbiekben felsoroltakon túl problémát okozott volna az egyes kivitelezők által elvégzett munka után nyújtott garanciális feltételek megkövetelése, hisz amennyiben érintik egymás munkaterületeit akkor nem láttuk biztosíthatónak a kivitelezők részéről a garancia felvállalását.

2. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az ár értékelési szempontot: 1. Ajánlati ár (opcióval növelve) (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám: 70.

3. A II.2.7) ponthoz kapcsolódva ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítódik.

4. Feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések:

Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozásához csak a Konferenciaközpont tekintetében rendelkezik fedezettel a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú pályázati támogatásból, a kiállítótér tekintetében a Veszprém-Balaton 2023 program keretében támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a támogató által elfogadásra kerüljön, és a Támogatói szerződés megkötésre kerüljön.

Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében a Támogatási szerződés megkötésre kerüljön.

Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az előző mondatban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-384663
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Paralelbau Kft
National registration number: 14887943213
Postal address: Építők Útja 2-4.
Town: Budaörs
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 2040
Country: Hungary
E-mail: ajanlatok@paralelbau.hu
Telephone: +36 304469162
Internet address: http://www.paralelbau.hu
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: 13748429220
Postal address: Király Utca 4.
Town: Nagykanizsa
NUTS code: HU Magyarország
Postal code: 8800
Country: Hungary
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telephone: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internet address: http://www.szabadics.hu
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 373 800 022.00 HUF
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Organizáció részfeladatai, Tartószerkezet részfeladatai, Építési munka részfeladatai, Befejező szakipari munka részfeladatai, Felvonó berendezés részfeladatai, Elektromos gyenge és erősáram részfeladatai, Gépészet részfeladatai, Épületautomatika részfeladatai, Grafika és szignalizáció és irányítási rendszer részfeladatai, Színpadgépészet részfeladatai, Konyhatechnológia részfeladatai, AV rendszer részfeladatai, Tájépítészet részfeladatai, Belsőépítészet részfeladatai

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: PARALELBAU Kft. - SZABADICS Zrt. közös ajánlattevő (Ajánlattevő neve: Paralelbau Kft. - vezető tag - Székhelye: 2040 Budaörs, Építők Útja 2-4., adószám: 14887943-2-13; Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zrt. - Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király Utca 4., adószám: 13748429220)

2. Ajánlattevő neve: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8., Adószám: 12656189-2-19)

3. Konferenciaközpont - VEMLAT Közös Ajánlattevő (Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. - vezető tag -

Székhelye: 8200 Veszprém Pillér Utca 11., Adószám: 10578863-2-19, Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt. - Székhelye: 1095

Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 25098367-2-43)

4. Ajánlattevő neve: Bernecker Építőipari Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 1143 Bp., Stefánia Út 109., Adószám: 11964768-2-42)

5. Ajánlattevő neve: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13., Adószám: 11800756-2-07)

6. Ajánlattevő neve: B Build & Trade Kft. (Székhelye: 1172 Bp., Cinkotai Út 49., Adószám: 23927164-2-42)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/03/2022