Építési beruházás - 162319-2022

29/03/2022    S62

Magyarország-Balatonfüred: Építési munkák

2022/S 062-162319

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213 Veszprém
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóka István
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Telefon: +36 87581255
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.balatonfured.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000706182021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 373 800 022.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
45237000 Színpad építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Balatonfüred, hrsz 122/5; 118/7

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kivitelezendő épület Balatonfüred központjában a 122/5 helyrajziszámú telken épül, a Vt-96 Zkk övezetben. A terület 1/1 tulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata A közel két hektáros fejlesztési terület jelentős részén jelenleg a 2017-es vizes világbajnokságra épült - igényesen kivitelezett - gépkocsi parkoló foglalja el. A fennmaradó részeken murvával leszórt parkolófelület, a 71-es út felőli rézsűben cserjékkel, fákkal beültetett zöldterület van.

A tervezett konferencia központ tömege a Huray utcai beépítési vonalra illeszkedik, főbejárata innen nyílik. Az utca emelkedése miatt - bár a bejárat előtti szint az utcaszinttel megegyezik, de - az épület északi része fokozatosan a terep szint alá kerül. Itt a szintkülönbséget az utcával és az épülettel párhuzamos lépcsősor egyenlíti ki. Az épület megjelenését 3 fő anyag jellemzi, a kő az üveg és az épület ötödik homlokzataként megjelenő zöldtető. A két szinten elhelyezett létesítmény flexibilis alaprajzi kialakításával alkalmas többcélú rendezvények kiállítások - akár párhuzamos megrendezésére is. Az épület kettős belmagasságú előcsarnoka - lobby-, kiállítási-, vagy bankett térként - többcélúan hasznosítható. Az előcsarnokból nyílik a közel nettó 650 m2-es kiállítótér, melynek mobil leválasztása szintén a többcélú használhatóságot szolgálja. A központ emeleti szintjén szekciótermek, irodák és gépészeti helyiségek kerülnek elhelyezésre.

Az összesen nettó 4886,78 m²-es, két szintes épületet három nagy, funkciójában elkülöníthető tércsoport alkotja: előcsarnok a hozzá kapcsolódó kiállítóterülettel, a 650 fős plenáris terem, valamint a földszinti és emeleti szekciótermek. A földszint alapterülete nettó 3 268,28 m² amely magában foglalja a nettó 650 m2 előcsarnokot és a hozzá flexibilisen kapcsolódó 382m2 kiállítóterületet, ami így együtt alkalmas kiállítások, állófogadások lebonyolítására. A kiállítótérből nyílik még két szekcióterem, melyek 60, illetve 110 fő befogadására alkalmasak, összenyithatóak és a kiállításokkal kapcsolatos előadások megtartására szolgálnak.

A különböző rendezvények zavartalan lebonyolítását szolgálják az előcsarnok két oldalán elhelyezkedő vizesblokkok, ruhatárak, és a Huray utcai oldalon lévő büfé/cukrászda és jegypénztár, melyek kívülről is megközelíthetők a gyalogos sétány irányából.

A földszinten kerül kialakításra a Plenáris terem, az előcsarnok kétszintes teréből egykarú elegáns lépcső vezet a ház magját alkotó 650 +36 férőhelyes központi helyiséghez, ami több funkció befogadására alkalmas. A nézőtér alatt olyan mozgatószerkezet készül, amellyel a nézőtér a 0,00 szinten, több egyéget külön mozgatva, síkba rendezhető. Elsődleges funkciója ferde padozatú konferenciaterem, amely az előcsarnok felől a galériaszinten, a két oldalán pedig a földszintről közelíthető meg. A kissé megemelt színpadon vetítés, színházi előadások és konferenciák is lebonyolíthatóak. Színpadtér fölött megfelelő díszletmozgató és világítási szerkezetek kaptak helyet. A mozgatható nézőtéri elemekkel a színpadterület megnövelhető vagy igény esetén zenekari árokká alakítható. Teljesen síkbarendezett kialakítás esetén a tér két 4 méteres tolókapus megnyitással kapcsolódik az előcsarnokhoz, így bál vagy egyéb ültetett rendezvény is lebonyolítható benne.

Ezeket az események szolgála ki, hátsó a gazdasági bejárat felől megközelíthető catering konyha.

Az emeleten 4 szekcióterem kapott helyet, ezek az előcsarnokból lifttel, vagy a főlépcsőn keresztül közelíthetők meg. Az egyenként 78 férőhelyes termek az őket elválasztó mobil falakkal összenyithatók, ekkor egy 300 fős nagyteremként használható. Az itt megrendezett eseményeket szolgálja ki az előadók mellett elhelyezett catering előkészítő, ahová a földszinti catering konyhából érkezik az élelmiszer.

Az egyéb kiszolgáló helyiségek az épület északi oldalán kaptak helyet, ilyen a ház működéséhez nélkülözhetetlen gazdasági udvar. Ide érkeznek a díszletekkel a teherautók a hátsószínpadhoz, valamint a catering konyha felöltése is innen történik. Ez a konyha szolgálja ki az épületben megrendezett eseményeket, akár ültetett, akár állófogadásról legyen is szó.

Az előcsarnokhoz kapcsolódó, kétoldalt szimmetrikusan elhelyezkedő ruhatárak és vizesblokkok az épület összes rendezvényét hivatottak kiszolgálni.

A szükséges gépészet az emeleten, a földdel fedett domb alatt kerül elhelyezésre.

Az parkolás az épület alatt, egyszintes parkolóban történik, mely közparkolóként is üzemel, és a 71-es út felől megközelíthető.

A fenti alapmennyiségek mellett opciós tételek a Konferenciaközpontra vonatkozó költségvetésben:

- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.

- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.a) M.2.1 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.b) M.2.2 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, gépészeti munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.c) M.2.3 alkalmassági követelmény körében előírt szakember magasépítési kivitelezésben, villamos munkarészek kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós tételek kizárólag a Konferenciaközpont vonatkozásában):

- AUDIOVIZUÁLIS ÉS VEZÉRLÉSTECHNIKAI RENDSZEREK kiépítése tekintetében: eszközök, videó konferencia kiegészítő, tolmács rendszer, konferencia rendszer, teremfoglaltság jelző rendszer.

- Színpadgépészet keretében színpadi alsógépészet tekintetében: nézőtéri emelő mozgatómű 1, nézőtéri emelő mozgatómű 2, nézőtéri emelő mozgatómű 3.

Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját legalább 6 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.9-17-2018-00022

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását.

A Kiállítótér és a Konferenciaközpont egymással szerves egységet képez, a Kiállítótér a Konferenciaközponthoz fizikailag kapcsolódóan került tervezésre, ezért indokolt annak egy kivitelező általi megépítésre. A két épületrész kiszolgáló terei azonosak, szolgálva ezzel a gazdaságos megépítést és üzemeltetést. Továbbá a gépészeti és elektromos terek is integrálódnak, egymástól el nem választhatók, részajánlattétel esetén azok külön-külön kivitelező általi megvalósítása nem kezelhető.

Fentiek és a helyszíni adottságok miatt ezek elkülönítése nem is lehetséges, ezért a Kiállítótér és a Konferenciaközpont kivitelezése - a tervezéshez hasonlóan - kizárólag együttesen, egységes egészként valósulhat meg. Mivel a Konferenciaközpont és a Kiállítótér egy egységes egészet fog képezni, műszaki szempontból nem megvalósítható ezek külön kezelése. Az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy a kivitelezési végére egy olyan Konferenciaközpont alakuljon ki, mely szerves egységeként magában foglalja a Kiállítóteret is.

A Konferenciaközpont és a Kiállítótér építési folyamatok egymással szorosan összefüggnek. Ajánlatkérő gazdaságossági és műszaki szempontokat is figyelembe véve a részekre bontás nélküli ajánlattétel mellett döntött, ugyanis több kivitelező esetén bizonyos járulékos munkák (pl. felvonulás költsége, organizáció, stb.) többször merültek volna fel, ezáltal költségesebbé téve a beruházást. Figyelemmel továbbá arra, hogy több kivitelező egy munkaterületen történő munkavégzése számos logisztikai, deponálási és organizációs problémát vetett volna fel egymás között. Esetleges károkozások esetén nehezen érvényesíthető az egyértelmű felelősségvállalás. Az előbbiekben felsoroltakon túl problémát okozott volna az egyes kivitelezők által elvégzett munka után nyújtott garanciális feltételek megkövetelése, hisz amennyiben érintik egymás munkaterületeit akkor nem láttuk biztosíthatónak a kivitelezők részéről a garancia felvállalását.

2. A II.2.5) pontban lévő karakterkorlát miatt az egyértelműség kedvéért az alábbiakban közöljük az ár értékelési szempontot: 1. Ajánlati ár (opcióval növelve) (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám: 70.

3. A II.2.7) ponthoz kapcsolódva ajánlatkérő jelzi, hogy a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítódik.

4. Feltételes közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések:

Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozásához csak a Konferenciaközpont tekintetében rendelkezik fedezettel a GINOP-7.1.9-17-2018-00022 azonosítószámú pályázati támogatásból, a kiállítótér tekintetében a Veszprém-Balaton 2023 program keretében támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatás iránti igény a támogató által elfogadásra kerüljön, és a Támogatói szerződés megkötésre kerüljön.

Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel nem teljesülését (a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását) olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, azaz a szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatásra irányuló igény az igényelt összeg tekintetében a Támogatási szerződés megkötésre kerüljön.

Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az előző mondatban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és egyoldalú nyilatkozattal a vállalkozási szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva - saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján - úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói díj teljes fedezetét biztosítani tudja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 146-384663
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Konferenciaközpont és kiállítótér kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Paralelbau Kft
Nemzeti azonosító szám: 14887943213
Postai cím: Építők Útja 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlatok@paralelbau.hu
Telefon: +36 304469162
Internetcím: http://www.paralelbau.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 373 800 022.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció részfeladatai, Tartószerkezet részfeladatai, Építési munka részfeladatai, Befejező szakipari munka részfeladatai, Felvonó berendezés részfeladatai, Elektromos gyenge és erősáram részfeladatai, Gépészet részfeladatai, Épületautomatika részfeladatai, Grafika és szignalizáció és irányítási rendszer részfeladatai, Színpadgépészet részfeladatai, Konyhatechnológia részfeladatai, AV rendszer részfeladatai, Tájépítészet részfeladatai, Belsőépítészet részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti adatok:

1. Ajánlattevő (egyben nyertes ajánlattevő) neve: PARALELBAU Kft. - SZABADICS Zrt. közös ajánlattevő (Ajánlattevő neve: Paralelbau Kft. - vezető tag - Székhelye: 2040 Budaörs, Építők Útja 2-4., adószám: 14887943-2-13; Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zrt. - Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király Utca 4., adószám: 13748429220)

2. Ajánlattevő neve: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi Út 8., Adószám: 12656189-2-19)

3. Konferenciaközpont - VEMLAT Közös Ajánlattevő (Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. - vezető tag -

Székhelye: 8200 Veszprém Pillér Utca 11., Adószám: 10578863-2-19, Ajánlattevő neve: LATEREX Építő Zrt. - Székhelye: 1095

Budapest, Hídépítő u. 1-12., Adószám: 25098367-2-43)

4. Ajánlattevő neve: Bernecker Építőipari Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 1143 Bp., Stefánia Út 109., Adószám: 11964768-2-42)

5. Ajánlattevő neve: Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 13., Adószám: 11800756-2-07)

6. Ajánlattevő neve: B Build & Trade Kft. (Székhelye: 1172 Bp., Cinkotai Út 49., Adószám: 23927164-2-42)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/03/2022