Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 162427-2020

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
NDNumer publikacji ogłoszenia162427-2020
PDData publikacji06/04/2020
OJNumer wydania Dz.U. S68
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyBank Gospodarstwa Krajowego
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany02/04/2020
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj proceduryT - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TDRodzaj ogłoszeniaV - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72230000 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)www.bgk.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE