Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 162452-2017

29/04/2017    S84

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Povabilo k oddaji ponudbe za več storitev

2017/S 084-162452

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: 2950
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Zenner Lionel
E-naslov: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Povabilo k oddaji ponudbe za več storitev.

Referenčna številka dokumenta: LZ-1312.
II.1.2)Glavna koda CPV
79900000 Razne storitve za podjetja in druge storitve, povezane s podjetji
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje več storitev, zlasti na naslednjih področjih:

— gostinske storitve za podjetja/uradne dogodke in hišniške storitve,

— „,služba za pomoč‘ v zvezi z upravljanjem objektov“, telefonska centrala in oskrba s pisalnimi potrebščinami (trgovina za osebje),

— splošno čiščenje in vzdrževanje zelenih površin (zunanjih in notranjih).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
55520000 Storitve priprave in dostave hrane
42933000 Avtomatski stroji za prodajo
98341130 Hišniške storitve
90910000 Storitve čiščenja
90911200 Storitve čiščenja stavb
90522400 Čiščenje in sanacija zemljine
90919200 Storitve čiščenja pisarn
77310000 Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin
55500000 Storitve menz ter storitve priprave in dostave hrane
55523000 Storitve priprave in dostave hrane za druga podjetja ali ustanove
55330000 Storitve samopostrežnih restavracij v tovarnah, šolah itd.
79900000 Razne storitve za podjetja in druge storitve, povezane s podjetji
32540000 Stikalna polja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje 4 sklope:

— področje 1: gostinske in hišniške storitve,

— področje 2: „služba za pomoč“ v zvezi z upravljanjem objektov,

— področje 3: čiščenje in zelena območja,

— področje 4: celovite administrativne storitve za decentralizirane stavbe.

Obvezen obisk lokacije je predlagan za 16.5.2017 ali 17.5.2017. Upoštevajte podrobna navodila v dokumentaciji, ki jo je treba prenesti z namenom prijave na enega od obeh datumov.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

začetno trajanje naročila za vsa področja bo 3 leta. Naročilo se lahko podaljša dvakrat s tihim sporazumom, vsakič za 1-letno obdobje. Naročilo lahko tako traja 5 let (3 + 1 + 1).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Obvezen obisk lokacije je predlagan za 16.5.2017 ali 17.5.2017. Upoštevajte podrobna navodila v dokumentaciji, ki jo je treba prenesti z namenom prijave na enega od obeh datumov.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/06/2017
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Francoščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/06/2017
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

odpiranje ponudb ni odprto za javnost. Gospodarskim subjektom, ki so oddali ponudbo, bo na zahtevo posredovan zapisnik z odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/04/2017