Palvelut - 162455-2016

12/05/2016    S91

Tanska-Kööpenhamina: Audiovisuaalisten laitteiden ja kulutustarvikkeiden hankinta, asennus ja huolto, mukaan luettuina paikan päällä toimitettava tekninen tuki ja konsultointi

2016/S 091-162455

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ympäristökeskus (EYK)
Postiosoite: Kongens Nytorv 6
Postitoimipaikka: Copenhagen K
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 1050
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: EEA Procurement Services
Sähköpostiosoite: Procurement@eea.europa.eu
Puhelin: +45 33367246
Faksi: +45 33367199
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1293
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Audiovisuaalisten laitteiden ja kulutustarvikkeiden hankinta, asennus ja huolto, mukaan luettuina paikan päällä toimitettava tekninen tuki ja konsultointi

Viitenumero: EEA/ADS/16/003.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50340000 Av-laitteiden ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on sopimusjärjestelyn tekeminen seuraavien toimittamisesta: (1) audiovisuaalisten laitteiden huolto ja korjaus (mukaan luettuina ennalta ehkäisevät huoltokäynnit), (2) audiovisuaalisten laitteiden asennus ja vaihto, (3) kulutustarvikkeet audiovisuaalisia laitteita varten, (4) uusien audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja asennus sekä (5) edellä mainittuihin palveluihin (1–4) liittyvät konsultointipalvelut.

Katso lisätiedot tarjouseritelmien (liite I) kohdasta 6.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 260 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50342000 Äänentoistolaitteiden korjaus ja huolto
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

kaikki tavarat on toimitettava EYK:n toimitiloihin, ja kaikki palvelut on suoritettava EYK:n toimitiloissa, jotka sijaitsevat osoitteessa Kongens Nytorv 6 and 8, 1050 Copenhagen K, Tanska.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimus suoritetaan tarjouseritelmien (liite I) kohdassa 6 ja niiden liitteessä 7 (yksityiskohtainen palvelujen laajuus) määritetyn mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 260 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimuksen alustava voimassaoloaika on 24 kuukautta sen allekirjoittamispäivästä alkaen, ja se voidaan uusia korkeintaan 2 kertaa 12 kuukauden jaksoksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitettu tarjouseritelmien (liite I) kohdissa 11.1 ja 11.2.1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/06/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/06/2016
Paikallinen aika: 14:30
Paikka:

EYK:n toimitiloissa osoitteessa Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, TANSKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien edustajat (1 edustaja jokaiselta tarjoajalta) voivat osallistua avaustilaisuuteen. Edustajia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan ennakkoon EYK:n hankintapalveluille 2.6.2016 (16:00) mennessä sähköpostitse osoitteeseen procurement@eea.europa.eu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajat voivat ladata tarjousasiakirjat ja mahdolliset lisätiedot sähköistä tarjoamista koskevalta ”e-tendering”-verkkosivustolta seuraavasta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1293

Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajan on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4300-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä unionin yleiselle tuomioistuimelle 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta (vastaanottopäivä) tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei vaikuta muutoksenhaulle annettuun määräaikaan.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4300-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/05/2016