Diensten - 162467-2017

Beknopt weergeven

29/04/2017    S84    Raad van de Europese Unie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Preventief onderhoud, reparatie en aanpassingswerken aan de gevelreinigingsinstallaties van de gebouwen Justus Lipsius en LEX

2017/S 084-162467

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 4.4.2017, 2017/S 066-123542)

Raad van de Europese Unie, General Secretariat, Wetstraat 175, 1048 Brussel, BELGIË. Contactpersoon: Procurement Coordination Unit. Tel. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

12.5.2017 (16:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

16.5.2017 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

29.5.2017 (16:00), plaatselijke tijd.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

31.5.2017 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Bedrijven die belangstelling hebben voor onderhavige aanbesteding wordt aanbevolen het platform voor eTendering te raadplegen (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2343): de oorspronkelijke data zijn gewijzigd, in het bijzonder de datum waarop de bezoeken plaatsvinden en de datum waarop de inschrijvingen worden geopend.