Servizzi - 162471-2017

29/04/2017    S84    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Segretarjati tekniċi għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttivi li ġejjin: ATEX, Makkinarju, EMC, Liftijiet, PED/SPVD, Apparat tal-Gass

2017/S 084-162471

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE10
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Segretarjati tekniċi għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttivi li ġejjin: ATEX, Makkinarju, EMC, Liftijiet, PED/SPVD, Apparat tal-Gass.

Numru ta' referenza: 608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
71300000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-1 lott: ATEX: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mat-tagħmir u s-sistemi protettivi maħsuba biex jintużaw f'atmosferi b'potenzjal splussiv.

It-2 lott: Makkinarju: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17.5.2006 fuq makkinarju, u temenda d-Direttiva 95/16/KE.

It-3 lott: EMC: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Ir-4 lott: Liftijiet: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mal-liftijiet u l-komponenti tas-sigurtà għal-liftijiet.

Il-5 lott: Tagħmir li jaħdem taħt Pressa: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2014/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mat-tqegħid fis-suq ta' reċipjenti sempliċi li jaħdmu taħt pressjoni.

Is-6 lott: Apparat tal-Gass: is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2009/142/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30.11.2009 irrelatata ma' tagħmir li jaħraq fjuwils tal-gass u r-Regolament (UE) 2016/426 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9.3.2016 dwar tagħmir li jaħraq fjuwils tal-gass u jħassar id-Direttiva 2009/142/KE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 950 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Atmosferi b'potenzjal splussiv — (ATEX) — id-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati mwaqqaf skont id-Direttiva 2014/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mat-tagħmir u s-sistemi protettivi maħsuba biex jintużaw f'atmosferi b'potenzjal splussiv.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 110 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew iħassar kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 27 500.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Id-Direttiva tal-Makkinarju (Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17.5.2006 dwar makkinarju, u temenda d-Direttiva 95/16/KE.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 164 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew jipposponi kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 41 000.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-kompatibiltà elettromanjetika (EMC) — id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati mwaqqaf skont id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mal-kompatibiltà elettromanjetika.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 140 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew iħassar kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 35 000.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Id-Direttiva tal-Liftijiet (id-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)

Nru tal-lott: 4
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati mwaqqaf skont id-Direttiva 2014/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mal-liftijiet u l-komponenti tas-sigurtà għal-liftijiet.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 188 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew iħassar kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 47 000.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Id-Direttiva dwar Tagħmir taħt Pressjoni (PED) — id-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u ta' Reċipjenti Sempliċi li Jaħdmu taħt Pressjoni — id-Direttiva 2014/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Nru tal-lott: 5
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità mwaqqfa skont id-Direttiva 2014/68/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva 2014/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26.2.2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rrelatati mat-tqegħid fis-suq ta' reċipjenti sempliċi li jaħdmu taħt pressjoni.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 188 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew iħassar kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 47 000.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Id-Direttiva dwar l-Apparat tal-Gass (GAD) (id-Direttiva 2009/142/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) u r-Regolament dwar l-Apparat tal-Gass (GAR) (ir-Regolament (UE) 2016/426 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill)

Nru tal-lott: 6
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71300000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-post fejn jitwettqu x-xogħlijiet għandu jkun il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fis-sejħa għall-offerti, minbarra l-bini tal-Kummissjoni.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jinħatar is-segretarjat tekniku għall-grupp tal-entitajiet innotifikati mwaqqfa skont id-Direttiva 2009/142/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30.11.2009 irrelatat ma' tagħmir li jaħraq fjuwils tal-gass. L-istess segretarjat tekniku se jgħin ukoll b'mod ekwivalenti l-grupp ta' koordinazzjoni tal-entitajiet innotifikati rrelatati mar-Regolament (UE) 2016/426 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9.3.2016 dwar tagħmir li jaħraq fjuwils tal-gass u jħassar id-Direttiva 2009/142/KE biex jiżgura kontinwità fil-kollaborazzjoni tal-entitajiet innotifikati skont ir-Regolament li jħassar b'mod sħiħ il-GAD mill-21.4.2018.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 160 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded sa 3 darbiet għal perijodu ta' 12-il xahar, bi ftehim espress bil-miktub biss tal-partijiet li qed jieħdu sehem fil-kuntratt qabel il-ħlas tal-bilanċ. It-tiġdid ma jbiddilx jew iħassar kwalunkwe obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

L-ammont imsemmi hawn fuq huwa għat-tul ta' żmien massimu ta' 4 snin. Il-valur stmat għal kull sena huwa ta' EUR 40 000.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 06/06/2017
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 08/06/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C, Unit C3, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, IL-BELĠJU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu iridu javżaw bl-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email lil GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu mill-inqas 48 siegħa bil-quddiem. Din in-notifika għandha tkun iffirmata minn rappreżentant awtorizzat ta' dak li qiegħed jitfa' l-offerta. Dawk li jitfgħu l-offerti li ssottomettew offerta u ma kinux preżenti għall-ftuħ jistgħu jitolbu li jkunu infurmati jekk l-offerta tagħhom kinitx ammissibbli kif ukoll mill-identità ta' dawk l-oħra li tefgħu l-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih isir jaf b'dan. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq ta' appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/04/2017