Servicii - 162471-2017

29/04/2017    S84    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Secretariate tehnice pentru grupul de organisme notificate în baza următoarelor directive: ATEX, echipamente tehnice, compatibilitate electromagnetică, ascensoare, echipamente sub presiune/recipiente simple sub presiune, aparate consumatoare de combustibili gazoși

2017/S 084-162471

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Adresă: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-c-financial-team@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Secretariate tehnice pentru grupul de organisme notificate în baza următoarelor directive: ATEX, echipamente tehnice, compatibilitate electromagnetică, ascensoare, echipamente sub presiune/recipiente simple sub presiune, aparate consumatoare de combustibili gazoși.

Număr de referinţă: 608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
II.1.2)Cod CPV principal
71300000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Lotul 1: ATEX: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

Lotul 2: echipamente tehnice: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17.5.2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE.

Lotul 3: compatibilitate electromagnetică: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Lotul 4: ascensoare: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare.

Lotul 5: echipamente sub presiune: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului şi a Directivei 2014/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune.

Lotul 6: aparate consumatoare de combustibili gazoși: secretariat tehnic pentru grupul de organisme notificate în baza Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30.11.2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și a Regulamentului (UE) 2016/426 a Parlamentului European și a Consiliului din 9.3.2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 950 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Atmosfere potențial explozive (ATEX) – Directiva 2014/34/EU a Parlamentului European și a Consiliului

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme notificate stabilit în baza Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 110 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 27 500 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Directiva privind echipamentele tehnice (Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului)

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme notificate stabilit în baza Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17.5.2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 164 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 41 000 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Compatibilitatea electromagnetică – Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme notificate stabilit în baza Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 140 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 35 000 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Directiva privind ascensoarele (Directiva 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului)

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme notificate stabilit în baza Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 188 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 47 000 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Directiva privind echipamentele sub presiune – Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind recipientele simple sub presiune – Directiva 2014/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme de evaluare a conformității stabilit în baza Directivei 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2014/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.2.2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 188 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 47 000 EUR.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului) și Regulamentul privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși [Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului]

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71300000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acestei licitații este de a desemna secretariatul tehnic pentru grupul de organisme notificate stabilit în baza Directivei 2009/142/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30.11.2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși. Același secretariat tehnic va asista, de asemenea, în mod echivalent grupul de coordonare al organismelor notificate în legătură cu Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului din 9.3.2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE asigurând continuitatea colaborării organismelor notificate în baza regulamentului care va abroga în întregime Directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși începând de la 21.4.2018.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de 3 ori pentru o perioadă de 12 luni, numai cu acordul expres în scris al părților contractante înainte de plata soldului. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea menționată mai sus este pentru durata totală maximă de 4 ani. Valoarea estimată anuală este de 40 000 EUR.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/06/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/06/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C, Unit C3, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Companiile care doresc să participe trebuie să își notifice intenția prin trimiterea unui e-mail la adresa GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie să fie semnată de un funcționar autorizat al ofertantului. Ofertanții care au depus o ofertă și nu au fost prezenți la deschiderea ofertelor pot solicita să fie informați cu privire la admisibilitatea ofertei lor, precum și cu privire la identitatea celorlalți ofertanți.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/04/2017