Storitve - 162471-2017

29/04/2017    S84

Belgija-Bruselj: Tehnični sekretariati za skupino priglašenih organov v skladu z direktivami o: eksplozivnih atmosferah (ATEX), strojih, elektromagnetni združljivosti (EMC), dvigalih, tlačni opremi/enostavnih tlačnih posodah (PED/SPVD), plinskih napravah

2017/S 084-162471

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C — Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45, Office BREY 10/124
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnični sekretariati za skupino priglašenih organov v skladu z direktivami o: eksplozivnih atmosferah (ATEX), strojih, elektromagnetni združljivosti (EMC), dvigalih, tlačni opremi/enostavnih tlačnih posodah (PED/SPVD), plinskih napravah.

Referenčna številka dokumenta: 608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
II.1.2)Glavna koda CPV
71300000 Inženirske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sklop 1: ATEX: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

Sklop 2: stroji: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.5.2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES.

Sklop 3: EMC: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

Sklop 4: dvigala: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala.

Sklop 5: tlačna oprema: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu.

Sklop 6: plinske naprave: tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov v skladu z Direktivo 2009/142/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.11.2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo in Uredbo (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.3.2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 950 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Potencialno eksplozivne atmosfere (ATEX) – Direktiva 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z opremo in zaščitnimi sistemi, namenjenimi za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 110 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 27 500 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Direktiva o strojih (Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.5.2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 164 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 41 000 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Elektromagnetna združljivost (Electromagnetic compatibility – EMC) – Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 140 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 35 000 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Direktiva o dvigalih (Direktiva 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta)

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 188 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 47 000 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Direktiva o tlačni opremi (Pressure Equipment Directive – PED) – Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta – in enostavne tlačne posode – Direktiva 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo 2014/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.2.2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti enostavnih tlačnih posod na trgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 188 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 47 000 EUR.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Direktiva o plinskih napravah (Gas Appliance Directive – GAD) (Direktiva 2009/142/ES Evropskega Parlamenta in Sveta) in Uredba o plinskih napravah (Gas Appliance Regulation – GAR) (Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta)

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, razen prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je imenovati tehnični sekretariat za skupino priglašenih organov, ustanovljenih v skladu z Direktivo 2009/142/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.11.2009 v zvezi z napravami na plinsko gorivo. Ta tehnični sekretariat bo na enak način podpiral tudi koordinacijsko skupino priglašenih teles, povezanih z Uredbo (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.3.2016 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES, ter zagotavljal neprekinjeno sodelovanje priglašenih organov v skladu z Uredbo, na podlagi katere bo Direktiva o plinskih napravah dokončno razveljavljena 21.4.2018.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša 3-krat za obdobje 12 mesecev, in sicer izključno na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank pred plačilom preostalega zneska. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Zgoraj navedeni znesek se nanaša na najdaljše skupno trajanje 4 let. Ocenjena vrednost na leto je 40 000 EUR.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/06/2017
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/06/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C, Unit C3, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Podjetja, ki želijo sodelovati, morajo to vsaj 48 ur vnaprej potrditi po e-pošti na naslov GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu To obvestilo mora podpisati pooblaščeni uslužbenec ponudnika. Ponudniki, ki so oddali ponudbo, vendar se niso udeležili odpiranja, lahko zahtevajo, da so obveščeni o sprejemljivosti ponudbe, kakor tudi o identiteti drugih ponudnikov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/04/2017