Építési beruházás - 162482-2021

02/04/2021    S65

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 065-162482

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.aeek.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Veronika
E-mail: toth.veronika@pte.hu
Telefon: +36 72501500
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pte.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

PTE Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás

Hivatkozási szám: EKR000062882020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

PTE Gyermekgyógyászati Klinika felújításának és bővítésének kivitelezése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 288 106 160.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45262690 Leromlott állagú épületek felújítása
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7623 Pécs, József Attila út 7. HRSZ 4114

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2db földszintes épület bontása, bontás bejelentéssel tanterem: 300 m2, porta 22 m2, földszinti visszaépítés: 84,4 m2, földszinti új építés: 480,96 m2, 1. emeleti műtőblokk:439,39 m2,1. emeleti kórtermi szárny: 588,88 m2, tetőtér új építés: 457,94 m2, tetőtérfelújítás: 813,51 m2 összesen: 2865,08 m2 valamint 1 db felvonó bontás és 3 db felvonó építés a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

A megvalósítandó beruházás tartalma: A gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztésének megvalósításához szükséges új épületrész kialakítása,

Mely helyet ad az új portának, előadóteremnek, műtőblokknak, gépészetnek, irodáknak személyfelvonókkal, továbbá a meglévő főépület I. emeletének északi szárnya átalakításra kerül, kórtermek kialakításával és személyfelvonó elhelyezésével, illetve átalakításra, valamint felújításra kerül a tetőtér északi és nyugati része. A fejlesztés helyszíne működő egészségügyi ellátó intézmény. A fejlesztés meglévő épület bővítésével egy részének átépítésével valósul meg, a meglévő épületben folyamatos fekvőbeteg ellátás zajlik.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy várhatóan a területen jelen kivitelezéssel párhuzamosan „Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológia és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” megnevezéssel szintén építési kivitelezési munka lesz folyamatban.

Bontás:

1. Porta épület bontása - Egy szabadonálló, magastetős épület. Az épület alapterülete cca. 21,80 m2, ereszmagassága 2,70 méteres, cca. 58,9 m3 térfogattal. Az épület falazatai 30 cm vastag km. tégla szerkezetek, monolit vasbeton födémekkel. Nyílászárói fa szerkezetek, fedése cserépfedés, a belső válaszfalak szintén km. tégla szerkezetek, külső vízelvezetéssel.

2. Előadóterem bontása A főépülethez csatlakozó, monolit vasalt beton sávalapozással, a függőleges tartószerkezetek 38 cm vastag téglafalak, illetve vasbeton pillérek. A vízszintes főbb szerkezeti elemek a földszint feletti födém előre gyártott vasbeton gerendák között béléstestekkel kialakított, a karzat feletti födém előre gyártott vasbeton gerendák közötti kőszivacs pallókból áll. Alapterülete 300 m2, átlagos belmagassága 4,50 méteres, cca. 1350 m3 térfogattal.

Földszinti visszaépítés:

Az elbontott épületek helyén, egy új épület kerül kialakításra, melyben a portaszolgálat, a gondnoki iroda, és a mentős pihenő a kiszolgáló szociális helyiségeivel fog helyet kapni

Földszinti új építés:

Az oktatóterem szerkezetkész állapot szintig, a teljes homlokzat megvalósításával kerül kialakításra.

1. emeleti műtőblokk:

3 db korszerű műtő kerül kialakításra. A tervezett új épületszárny a Bajnok utcai oldalon kapcsolódik a meglévő Gyermekgyógyászati klinikai főépülethez.

I. emeleti kórtermi szárny:

Kórtermek felújítása, átépítése.

Tetőtér új építés:

Az új tömb tetőterében részben gépészeti berendezések, raktárak dolgozó szobák kerülnek elhelyezésre. A tetőtéri bővítményben konferenciaterem, irodák, raktárak, takarító személyzet szociális helyiségei, gépészeti helyiség, illetve egy gépészeti terasz van tervezve.

Tetőtér felújítás:

A régi épület északi és nyugati tetőterének átstrukturálásával és a felszabaduló területek hasznosításával további irodák, raktárak és ügyeletesszobák alakulnak ki. A tetőtérben a meglévő irodák felújítása, a gépház elbontása, és ezen a területen új irodák kialakítása van tervezve. A nyugati szárny megmaradó részében vendégszobák, anya-szobák, illetve egy kényelmesebb nővér öltöző-zuhanyzók kerülnek kialakításra.

Liftek:

L1 jelű gépház nélküli betegszállító felvonó létesítése, melynek teherbírása 1625 kg vagy 21 személy. L2 jelű kisteher felvonó létesítése engedélyezési terv szerint. L3 jelű gépház nélküli betegszállító felvonó létesítése, melynek teherbírása 1625 kg vagy 21 személy.1 db 1000 kg-os hidraulikus betegszállító személyfelvonó bontása. A kivitelezési munka építési-engedélyköteles tevékenység (építési eng. száma: BA-04/E/00046-27/2019.)

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.1. pontra bevont szakember (Építési szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap); ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. pontra bevont szakember (Építménygépészeti szakterület) alkalmassági min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap); ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.3. pontra bevont szakember (Épületvillamossági szakterület) alkalmassági min.követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 60 hónap); ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 "Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése"

II.2.14)További információk

Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, elemre, jellegű dologra lehet tenni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 083-195012
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

PTE Gyermekgyógyászati Klinika felújításának és bővítésének kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47986882
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 042_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 288 106 160.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti, építőmesteri és szerkezetépítési munkák, gépészeti munkák, légtechnika, elektromos munkák, akadálymentesítés, hő-, és füstelvezetés, külső világítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1./

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8900 Zalaegerszeg, Millennium Köz 1.

10738885-2-20

2./

B Build & Trade Kft.

1172 Budapest, Cinkotai Út 49

23927164-2-42

3./

Cserkúti Generál Kft.

1097 Budapest, Mester Utca 38. 1. em. 2.

14441826-2-43

4./

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság

1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.

12961555-4-43

5./

IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor Utca 5.

11129857-2-08

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3) pont folytatása:

10. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

11. A szerződés biztosítékai:

Amennyiben a tartalékkeret nélküli teljes vállalkozási díj 10 %-át meghaladó összegű előleg igénylésére kerül sor, az Ajánlattevő köteles az előleg visszafizetésének biztosítékaként a tartalékkeret nélküli teljes vállalkozási díj 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.

Ajánlattevő köteles – a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül – a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli – ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot nyújtani, amely a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére megállapított határidőt követő 30 napig kell, hogy érvényes legyen. A biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.

Ajánlattevő köteles a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolásától számított 10 naptári napon belül a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélküli – ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű ún. jólteljesítési biztosítékot nyújtani, melynek a teljesítés napjától a jótállási időtartam lejártáig kell érvényesnek lennie.

A jólteljesítési biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely módon.

A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

12. A IV.2.6) pontban az ajánlati kötöttség minimális időtartama gyanánt meghatározott 2 hónap alatt 60 napot kell érteni a Kbt. 81. § (11) bekezdésének megfelelően.

13. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint feltételes eljárásként indítja meg. Feltételes közbeszerzési eljárás indítható akkor is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani – függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére – és az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Ptk. 6:116. § (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kerül kikötésre a teljes fedezet rendelkezésre állása, amelyre figyelemmel a Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti a Kivitelezőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósul meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával és a Kivitelező az ebből származó elmaradt használt Ajánlatkérővel szemben nem érvényesítheti.

14. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a helyszín előzetes megtekintésére (helyszíni bejárás), melynek helye és ideje: 7623 Pécs, Bajnok utca 1., Porta, 2020.5.12., kedd, de.10:00 óra

Ajánlatkérő a helyszín megtekintése során nem nyújt kiegészítő tájékoztatást, nem tart konzultációt.

15. késedelmi kötbér: nettó kivitelezési díj 0,5 %-a/nap, max. 40 napi tétel; meghiúsulási kötbér: nettó kivitelezési díj 30 %-a

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2021